Home

Mal saksliste styremøte

Klassisk saksliste. Ha møter på en enklere måte med denne klassiske sakslistemalen. Med ren formatering og enkel romertall nummerering, er det enkelt å følge denne møtesakslisten for både møteledere og deltakere. Hvis du vil erstatte tekst i sakslistemalen, velger du bare et avsnitt og begynner å skrive Her finner du informasjon om hva innkallingen til et styremøte bør inneholde for å gi styret et godt behandlingsgrunnlag. Du kan også laste ned vår mal for styreinstruks, som vil gjøre styrearbeidet lettere for både styre og daglig leder/administrasjon

Klassisk saksliste - templates

Styret og styrearbeid er mer enn en pålagt oppgave, og et godt fungerende styre kan være en ressurs for virksomheten. Det er derfor viktig å være bevist på hvordan styret settes sammen og hvilken kompetanse styremedlemmene innehar. Denne teksten er skrevet for styrearbeid i aksjeselskap, men kan også benyttes som utgangspunkt for styrearbeid i andre organisasjonsformer Mal innkalling til styremøte.docx. Mal protokoll fra styremøte.docx. Mal sjekkliste årsmøte pr feb 2020.docx. Mal forslag sak til årsmøte i idrettslag.docx. Mal årsberetning til årsmøtet i 2020.docx. Mal årshjul med faste oppgaver.XLSX. Mal kommunikasjonsstrategi for idrettslag.docx Det skal lages skriftlig referat fra hvert styremøte, og dette skal underskrives av alle som har deltatt på møtet. Det holder at to personer underskriver protokollen dersom dere er flere enn fire personer i styret. Aksjeeiere har ingen innsynsrett i styremøtereferatene. De er bare ment som et internt dokument for styret alene Det er ingen bestemmelser i loven som stiller presise krav til innkalling til styremøter. Aksjelovens § 6-22 sier at styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. I følge aksjelovens § 6-20 er det styrelederen som har ansvar for å besørge at aktuelle saker blir behandlet i styret. Dermed er det normalt styrelederen som innkaller til styremøter og. Mal innkalling styremøte Krav til innhold i innkalling til styremøte Der de tre første kravene møtes med en kalenderinvitasjon, er det verre med kravet om tilfredsstillende behandlingsgrunnlag . Det kan derfor være lurt å kombinere kalenderinvitasjon med annen distribusjon av behandlingsgrunnlag, for eksempel over epost eller ved hjelp av en fildelingstjeneste Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte — Styrepla

 1. Vi har laget en mal for møteinnkallelse og for referat som du kan laste ned her. Du kan bruke disse for innkalling til styremøte, til årsmøte eller til et hvilket som helst annet møte. Last ned mal for møteinnkalling her; Her kan du laste ned mal for møterefera
 2. Neste styremøte starter sakslisten med nummeret etter siste sak i forrige møte. Man kan også gi hver sak faste saksnummer, slik at en sak som er oppe på flere styremøter har samme saksnummer hver gang (for eksempel at «Godkjenning av innkalling og saksliste» allt er sak 01/20XX)
 3. Styremøte kan også avholdes over e-post, chat, telefon- og videokonferanser, men det anbefales og er god praksis at styret møtes fysisk for å avholde et styremøte i fellesskap. Behandles en sak utenfor styremøte skal styreleder sørge for at alle styremedlemmene, så vidt som mulig, kan delta i en samlet behandling av saker
 4. Saksliste . 1 Åpning av møtet. 2 Godkjenning av innkalling og saksliste. 3 Salgsplan. 4 Leverandørstatus. 5 Økonomi . 6 Fastsettelse av dato for nytt styremøte. 7 Eventuelt . Åpning av møtet . Møtet ble åpnet

Agenda for styremøte — Styrepla

 1. Styremøter i Nordre Flatåsen borettslag blir avholdt den 31.08, 05.10, 29.10, 07.12.20 og 04.01.21. Saker fra beboere må meldes skriftlig til styret og vil bli behandlet på førstkommende møtet
 2. Saksliste til styremøte i Lier Eiendomsselskap KF Mandag 13. mars 2017, 1730-2030 Fosshagen sykehjem, rom N108 Saksnr. Beskrivelse 16/2017 Godkjenning av innkallingen 17/2017 Godkjenning av referat fra forrige møte 18/2017 Årsberetning og regnskap 2016, sak for vedtak 19/2017 Rolleavklaring, sak for drøftin
 3. Saksliste og saksdokumenter gjøres offentlig i forkant av møtene. Saksdokumenter graderes vedrørende offentlighet i henhold til felles mal for Helse Sør-Øst. Møteprotokoll/referat legges ut så snart som mulig etter styremøte. Se oversikt over møtedokumenter og protokoller i 2020. Kommende styremøter. Fredag 27.11
 4. Saksliste møte nr 4 -2018 Styremøte 14.11.2018 Side 9 av 12 2.6.4. Kostnad og finansiering Midlene det søkes om vil brukes mot sommeren 2019 og vintersesongen 2019/2020. Vi har allerede startet arbeidet med markedsplanen samt planlegging av TelemarksVeka 2019. Midlene vil bli brukt i henhold til dette
 5. Saksliste - styremøte Tid: Fredag 22.2.2020 - kl. 08.00-12.00 Sted: Kommunestyresalen, Hurdal kommune Til stede: Styret: Paul Johan Moltzau - leder ordfører Hurdal kommune Eyvind Jørgensen Schumacher - nestleder ordfører Ullensaker kommun

Saksliste - styremøte Tid: Fredag 11.9.2020 - kl. 09.00-14.00 Sted: Hurdalsjøen hotell Deltakere: Styret: Paul Johan Moltzau - leder ordfører Hurdal kommune Eyvind Jørgensen Schumacher - nestleder ordfører Ullensaker kommune John-Erik Vika ordfører Eidsvoll kommune Anders Østensen ordfører Gjerdrum kommun Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 22. mars 2018 kl. 1400‐1600 på telefon. Oppkoblingsinformasjon sendes for seg. Saksliste: Sak 20‐2018 Godkjenning av innkalling Sak 21‐2018 Godkjenning av saksliste

Saksliste styremøte 1 - 2020 Telemark Utviklingfond. 04.03.2020 1. Sak nr 1/2020 Protokoll fra styremøte 5 og 6 i 2019 1.1. Forslag til vedtak Styret i Telemark Utviklingfond har blitt fremlagt protokoller fra styremøter 5 og 6 i 2019 og de godkjennes Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 26.‐27. oktober 2017 i Milano. Møtet innledes med besøk hos Leonardo Helicopters. Saksliste: Sak 48‐2017 Godkjenning av innkalling Sak 49‐2017 Godkjenning av saksliste

Saksliste styremøte 26. oktober. Reisa Elvelag avholder styremøte mandag 26. oktober kl. 11.00 på Halti. I møte vil årets sesong oppsummeres og evalueres. Det vil bli fremleggelse av oppsynsrapport, rapport fra overvåkningsprogrammet, foreløpig resultatregnskap mm. Se vedlagt saksliste Mal for møtereferat. Møtereferat. Den (dato) ble det holdt (styre)møte i (bedriftens navn) på/i (sted). Til stede: Navn på de som var til stede, gjerne i alfabetisk rekkefølge. Fraværende: Navn på de som ikke møtte (eventuelt fraværsårsak). Sak 1. Åpning av møtet. Ordstyrer erklærte møtet for åpnet (klokkeslett) Sak 2

SAKSLISTE: OPNE SAKER Sak 21/20 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/20 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS 31.03.2020 Sak 23/20 O Administrerande direktør si orienterin Saksliste til styremøte i Lier Eiendomsselskap KF Mandag 9. januar 2017, 1730-2030 Fosshagen sykehjem, rom N104 Saksnr. Beskrivelse 01/2017 Godkjenning av innkallingen 02/2017 Godkjenning av referat fra forrige møte 03/2017 Presentasjon av ny styreleder, arbeidsform styre - daglig lede

Altinn - Praktisk styrearbei

Saksliste styremøte 1 - 2020 Telemark Utviklingfond. 04.03.2020 1. Sak nr 1/2020 Protokoll fra styremøte 5 og 6 i 2019 1.1. Forslag til vedtak Styret i Telemark Utviklingfond har blitt fremlagt protokoller fra styremøter 5 og 6 i 2019 og de godkjennes Last ned mal til styremøteprotokoll her. Her kan du laste ned en enkel mal for styremøteprotokoll som justeres etter ditt selskaps behov. Malen er i .ods format, som er et tekstdokument for Open Office, men som også kan åpnes i Word eller andre tekstbehandlingsprogrammer Saksliste FAU- styremøte Solvang Skule Onsdag 19.10.17 klokka 1830 Personalrommet Tone Åsheim Vara: ? Kjetil Hågenvik Vara: Birgitte Espedal Kristin Bøe Vara: Elin Hervik Bjelland Hilde Østrem Vara: Iselin R Steinstø Brynjar Selsvold Vara: Siri M. Kvamme Karianne Espedal Vara: Kenneth Bjorda Saksliste ekstraordinært styremøte 3. mai. Dagsorden ; Sak 19/027: Godkjenning av innkalling: Sak 19/028: Godkjenning av protokoll: Sak 19/029: Styreleder orienterer: Sak 19/030: Direktøren orienterer: Sak 19/031 Framtidig ledelse ved Haugaland tingrett og Sunnhordland tingrett

Klubbhåndboka - klubbdrif

Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutningssaker Sak nr Sakstittel Merknad U.Off 043-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2016 044-2016 Virksomhetsrapport måned pr. juli 2016 Ettersendes 045-2016 Prinsipper for levering eller utøking av tjenester til organisasjoner innenfor sørge for ansvaret til Hels Saksliste styremøte 9. juni. Reisa Elvelag avholder styremøte i forkant av årsmøte 9. juni. Se vedlagt saksliste. Saksliste styremøte Reisa Elvelag 9. juni.pdf: Publisert Fri 29 May 2020 av Reisa Elvelag Oppdatert: Media; Del artikkel. Saksliste for styremøte den 24/01. 1/19 - Godkjenning av referat fra forrige styremøte. 2/19 - Årsmøte 3/19 - Fordele oppgaver til årsmøtehelg 4/19 - Budsjett 5/19 - Æresmedlem Fræna sau og geit 6/19 - Ta opp innkomne saker til årsmøte 7/19 - Eventuelt Dette er innkalling til både faste styremedlemmer, sekretær og vara Møteinnkalling og saksliste til styremøte onsdag 22.mai 2013 Møtested: Direktørens møterom Sykehuset Telemark i Skien Tidsplan: Kl. 09.30 - 15.30 Styremøte (lunsj kl. 11.30 - 12.00) Saksliste: Ad's orientering Beslutningssaker Sak 41-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksliste styremøte Brodd FK mandag 16.november. Postet på 11. november 2020 11. november 2020 av Kyrre Sandven. Innkalling til styremøte Brodd FK, klubbhuset 16. november 2020 kl. 20:00 - 22:00

Video: Krav om styremøter og generalforsamlinger i AS Firmanytt

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF . Tid: Styremøte torsdag 22. oktober 2020 kl 0915-1500 . Sted: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo . På grunn av situasjonen med korona vil styremøtet bli strømmet . Alle som ønsker å følge styremøtet må av smittevernhensyn følge møtet digitalt . Saksliste. Saksnr. Sakstitte Saksliste styremøte 17. januar 2018. Published on 29. januar 2018 av Admin. Share this: Twitter; Facebook; Lik dette: Liker Laster... Relatert. Bilde. INNKALLING TIL STYREMØTE Hamar 04.06 2020 Det innkalles herved til styremøte i TYR Dato: 16.juni 2020 Tid: Oppmøte til middag 15. juni - Møtestart 16. juni kl 08.30 Sted. Thon Hotell Gardermoen Sak nr Sak Behandlings- form Vedlegg 73/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedta til styremøte i Sit torsdag 13. juni 2019 på møterom på Holmen Gård kl 0900 - 1200 Saksliste Orienteringssaker Styresak O 41 / 2019 Orientering fra styreleder Styresak O 42 / 2019 Orientering fra adm dir Styresak O 43 / 2019 Campusprosjektet Beslutningssaker Styresak B 44 / 2019 Regnskap 1. tertial 201 Vedlegg 7 Notat til styremøte i Valdres brann- og redningstjeneste IKS 2. BESLUTNINGSSAKER Saksnr. 25/19 Godkjenning av innkalling og saksliste - styremøte nr. 6 den 25.09.19 26/19 Godkjenning av møteprotokoll - styremøte nr. 5 den 27.08.19 27/19 Tertialrapport pr. august med detaljert selvkostregnskap. Endring i kostnadsfordeling

Saksliste til styremøte i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet 28.05.2020 Sak 15/2020 Statusrapport per 31.3.2020 Sak 16/2020 Status økonomi og avkastning verdipapirforvaltning hittil i 2020 Sak 17/2020 Verdipapirforvaltning - markedsutvikling og makroøkonomi Sak 18/2020 Investeringsplan 2020 - oppdatering mai 202 Innkalling og saksliste Saker til behandling: 15.09.20 VEDL. PERSON TID Sak 31/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 15.-17. Sept. 2020 17:00 Sak 32/20 Orienteringssaker 1. Sesongavvikling/ covid situasjonen 2. Økonomirapport pr. juli og forventet årsresultat 2020 3 Styremøte. Det er lokallagsleders ansvar at det blir organisert styremøter. Det er alles ansvar at stemningen på styremøte er god og at arbeidet i lokallaget bidrar til å nå NRFs mål og er i henhold til NRFs verdier og visjon. Nyttige dokumenter: Eksempel på innkalling til styremøte i fylkeslaget; Mal for innkalling og protokol STYREMØTE: 12.06.2014 MØTE: 4/2014 SAKSLISTE: Sak36/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak37/14 Møtebok frå møte 2/2014 Sak38/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker - Orientering om Regjeringas strukturreform i høgare utdanning - Oppdatering og. Styremøte . Innkalling med sakspapirer . 26. oktober 2016 kl. 9.30 - 13.00 . Sted: Scandic Grand Hotell Tromsø . Saker til behandling: Saksnummer Saksnavn Side 45 - 2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 46 - 2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september 2016 2 47 - 2016 Virksomhetsrapport per september 2016 1

Styremøte . Innkalling med sakspapirer . 9. februar 2017 kl. 9.30 - 15.00 . Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø . Saker til behandling: Saksnummer Saksnavn Side 1 - 2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 2 - 2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. desember 2016 2 3 - 2017 Årsplan for styret - oppdatering og status Innkalling/saksliste Styremøte NPF Author: us-svan Created Date: 12/12/2019 9:05:09 AM. til styremøte i Sit onsdag 13. juni 2018 på møterom på Kirkebyfjellet ifbm styresminar Saksliste Orienteringssaker Styresak O 44 / 2018 Orientering fra styreleder Styresak O 45 / 2018 Orientering fra adm dir Styresak O 46 / 2018 Røverdalen Konfidensiel INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Tirsdag 2. Oktober 2018, kl. 09:00 - 13:00 Sted: Skagen hotel, Bodø Innkalt: Forfall: Randi Melgaard Søren Fr. Voie Keth Lind Svein Roar Jacobsen Jørunn Drevland Emma Kristiansen Stian Fleines Terje Bøe Fra administrasjonen møter: Geir Are Johansen Ole Martin Hamme

Styremøte 21. juni 2017 12:00 -16:00 Langtidsplanlegging er viktig i en hektisk hverdag, og møtet vil finne sted på Sentralen - altså her. Du kan også se frem til at vi møtes i rom 303. Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste til styremøte 21.06.17 godkjennes 17/32 Godkjenning av referat fra styremøte 21.06.201 INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS Saksliste Sak 25/19 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling Sak 26/19 Underskriving av protokoll fra styremøte 04. april 2019 Sak 27/19 Orientering - ny styresammensetning og adm. prosedyrer i styret Sak 28/19 Orientering om strategi og styrende dokumenter i Salten Brann IK Innkalling til styremøte i Sykehuset Telemark HF Det innkalles til styremøte i Sykehuset Telemark HF Tid: Onsdag 16. september 2020 kl. 0930 - 1530 Sted: Konferansesenteret - møterom Vrangfoss Vedlagt oversendes saksliste og saksfre mlegg til møtet. Med vennlig hilsen Sykehuset Telemark HF Per Anders Oksum styrelede Saksliste, styremøte 13. mai 2009 kl. 0900 - 1300, Auditorium 12, NVH 1. Meningsutveksling med Gunvor Knudsen, sekretær til FDU (kl. 0900-0930) 2. Budsjett for 2009 og regnskapsføring på VI 3. Orientering etter møte med VI den 23. april. Budsjettnotat for 2010 4. Notat til NFR om prosjektmidler 5. Øvrig aktivitet i 2009 i.h.t.

Saksliste styremøte Verdal Landbrukslag 4. mars 2013 Verdal Landbrukslag har styremøte 4. mars 2013 og har følgende saker på sakslista: Godkjenning saksliste og innkallin Styremøte i Helse Nord RHF 18. desember 2019 Styremøte , 18.12.2019 Protokoll (referat) med vedtak fra styremøtet er lagt ut Møtereferat MDG Sagene Den 13.04.14 ble det holdt styremøte i MDG Sagene på Soria Moria bar & Bistro, Torshov. Til stede: Øyvind Vea, Lennart Lock, Siri Mittet, Sirin Hellvin Stav, Wenche Aas, Anja Ronesen

Innkalling til styremøte - Verktøy og fagstoff

Neste Saksliste styremøte 08.04.2019. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Skriv din kommentar her... Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn: E-post (påkrevet) (Adressen vises aldri offentlig) Navn (påkrevet) Nettsted. Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto Styremøte 05-2017 Side 1 av 4 Norsk Kulturskoleråd, Region Øst. Styresekretær Lisbeth Wathne Svinø, M: 48167707, Mail: lisbeth.w.svino@kulturskoleradet.no Innkalling til styremøte Norsk kulturskoleråd Region ØST med saksliste Møte nr. 05/2017 Innkalling med sakliste til styremøtet 05-2017. Saksdokumentene følger vedlagt Sak 006/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret i Sykehuset i Vestfold behandlet i styremøte 5. januar 2017, sak 2/2017 «Tønsbergprosjektet - Beslutningspunkt B4, godkjenning av oppstart mal. Frist for oversending av Årlig melding til HSØ er 1. mars 2017 Saksliste Beslutning. 0075-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 0076-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.11.2019 0077-2019 Budsjett 2020 - resultat, investeringer, balanse og likviditet 0078-2019 Oppnevnelse nytt brukerutvalg for perioden 2020-2022 0079-2019 Områdeplan IKT 2022 - 2024. Orientering og oppfølgin SAKSLISTE TIL STYREMØTE Dato: 17.01.2017 Tilstede: Merete Evenseth, Alejandra Garcia, Gerd Langenes, Geir Morten Jansberg, Irene Stølan Forfall: Merete jobber med å få lagt ut det tyske og franske kompendiet. Må ha hjelp fra den personen som oversatte det

Saksliste 18.04.2017. Styresak U.off. S 20/17. Godkjenning av innkalling og saksliste S 21/17. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Mal for sensorveiledning for Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Enten det er et styremøte, kan du bruke denne brukervennlige, gratis møteprotokollmalen til å fylle ut møtedato, deltakere, saksliste, diskusjon og handlingsemner så snart møtet begynner. Inviter teamet ditt til dokumentet konfigurere feltene som skal fylles ut og klikke gjør om til mal i dokumentmenyen Styresak 99-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste . I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 29. august 2018: Sak 99-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak 100-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2018 Side INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS Saksliste Sak 39/18 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling. Forslag til vedtak: Saksliste og møteinnkalling godkjennes. Styret ber selskapet om å lage sak til rep skapet den 9. november med påfølgende mal for saksfremlegg til bruk i kommunene Om universitetsstyret. Universitetsstyret er det øverste organet ved Universitet i Bergen, jf. uhl § 9-1. Universitetsstyret vedtar strategier for utdanning, forskning og annen faglig virksomhet ved universitetet, og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet

Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet. Når og hvor Dato 21.03.2018 Klokkeslett 13:00-16:30 Sted. Sykehuspartner Skøyen 017-2018-1 - Protokoll fra styremøte 07.02.2018.pdf: pdf: 226197: 017-2018-2. Saksliste styremøte 20.01.19 Sak 1: - Regionsting 2019 (med valg) 13. mars avholdes Regionsting. Innkalling til møtet blir utsendt så raskt som mulig. Sak 2: - Plan for regionssamlinger i 2019 Synne, Ingrid og Olav gjennomfører en idémyldring om eventuelle prosjekter frem mot neste styremøte. Stian holder kontakt med Sparebank 1 Nord-Norge o Forslag til saksliste: Sak /20Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak /20Godkjenning av protokoll nr /20.. fra siste styremøte. Vedtak: Sak /20[Sak/tema

IV. Saksliste + Innmelding av saker til eventuelt V. Neste styremøte I. Godkjenne innkallingen Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes. Styrets vedtak: Som innstilling II. Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte: 07/19 Fiberkabel på feltet Øystein Styret undersøker muligheten og kostnader for legging av fiberkabel på feltet

 • Gulrotmuffins tine.
 • Synsbark.
 • Skritt kalkulator.
 • Sebra leker.
 • Ebay kleinanzeigen herford küche.
 • Potsdamer platz deutsch wiki.
 • Wieviel einheiten insulin spritzt man.
 • Rokke kryssord.
 • Puls treningssenter oasen.
 • Puerto de mogan marked.
 • Japan history pearl harbor.
 • Kuadra dusjvegg.
 • Orkanen katrina konsekvenser.
 • Candy skull makeup.
 • Ørn trekkfugl.
 • Ikea küchenelemente.
 • Cbc blood.
 • Tag heuer us.
 • Alexandra de hannover y su novio.
 • Lysslynge store pærer.
 • Ferienwohnung sylt.
 • Spiegelreflexkamera bestenliste.
 • Intraventrikulær blødning.
 • Uis risikostyring.
 • Maison riviera nettbutikk.
 • Jeans shorts herren große größen.
 • Solbrent blemmer.
 • Fennikel til fisk.
 • Sigve brekke utdanning.
 • Fotogalerie vreden.
 • Gjennomsøke kryssord.
 • Nachrichten wipperfürth polizei.
 • Peer gynt seg selv nok.
 • Vhs waldkraiburg öffnungszeiten.
 • Macau visum.
 • Stayin alive lyrics say lou lou.
 • Pure skin zinksalbe.
 • Skr reisen südafrika.
 • Undertråd for stram.
 • Hemkörning mat uppsala.
 • Simon ammann weight.