Home

Kulturstudier studiepoeng

Kulturstudier gjør det enkelt og trygt å studere i utlandet - ett semester, studieår, eller bachelor. Sammen med renommerte universiteter tilbyr vi engelskspråklige studier med lånekassestøtte, studiepoeng og bolig, jorda rundt. Neste informasjonsmøte 18. november kl. 18 Studiepoeng. 120. Semester. 4. Om studiet. Master i kulturstudier passer godt for deg som vil gjøre karriere i kultursektoren og for lærere som ønsker lektorkompetanse. Studiet gir deg innsikt i sentrale temaer innen kultur og moderne samfunnsliv. Kvalifikasjon/tittel Om argentinske studiepoeng. Vi samarbeider med Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) og det er UNSAM som er ansvarlig for alle emner og utsteder vitnemål. Alle våre emner i Argentina kan inngå i bachelorgrader ved dette universitetet og som frie emner ved universiteter og høyskoler i Norge Master i kulturstudier passer godt for deg som vil gjøre karriere i kultursektoren og for lærere som ønsker lektorkompetanse. Studiet gir deg innsikt i sentrale temaer innen kultur og moderne samfunnsliv Master i kulturstudier Master i kulturstudier passer godt for deg som vil gjøre karriere i kultursektoren og for lærere som ønsker lektorkompetanse. (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester)

Studere i Asia, Afrika og Latin-Amerika - Kulturstudier

Studiepoeng: Tilsvarer 30 studiepoeng (sammen med andre tilvalg) Eksamen: I Costa Rica Lånekassestøtte: ca 100 000 kr Studiegebyr: 69 000 kr (59 000 uten overnatting) Inkludert: Studiet, bosted, samt lunsj undervisningdager Forkunnskarav: Generell studiekompetanse Undervisningsspråk: Spansk og/eller Engels Master i kulturstudier er i utgangspunktet et heltidsstudium over to år, men kan tas over lengre tid. Studiet foregår på campus Bø, (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester) Med utgangspunkt i faga historie og religion er Master i kulturmøte eit studium om møte mellom kulturar: regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Reiseverksemd, migrasjon og nye kommunikasjonsteknologiar fører menneske frå ulike kulturar i tettare kontakt med kvarandre. Denne utviklinga skaper behov for å forstå kulturmøte både i eit historisk perspektiv og i notida Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon eller språk og litteratur er du kvalifisert til masterstudier som for eksempel master i norskdidaktikk eller master i kulturstudier Studiepoeng: 180: Studiet varer: 3 år Kontakt oss. Har du spørsmål om programmet? Kontaktpunkter. Beskjeder. Nettkurs og veiledning fra Karrieresenteret 26. mars 2020 15:44; Skrivenatt på UB 19. mars 11. mars 2020 08:12; UiO > Universitetet i Oslo > Studier > Kontakt.

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen KULTURSTUDIER (Master).Studiet går under: Estetiske fag, kunst- og musikkfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr. Studiepoeng og støtte fra Lånekassen. Kulturstudier samarbeider tett med universiteter og høyskoler i Norge, og i studielandene. Alle studiene gir støtte fra Lånekassen, og kan inngå i din bachelor etter søknad til universitet der du tar graden kulturstudier, vil det bli lagt til rette for at PhD-kandidaten kan ha forskningsopphold ved 7,5 studiepoeng. • Emne i metode, 7,5 studiepoeng. • Fagemne, 7,5 studiepoeng. • Frie emner, 7,5 studiepoeng . 23 Emner som tilbys i PhD-opplæringen i Tverrfaglige kulturstudier Det er også to skriftlige eksamener (tilsvarende 30 studiepoeng) det første året. I andre studieår skal du fordype deg mer i ulike emner du har lært om det første året. Tredje semester består av et semesteremne på 30 studiepoeng med en samfunnsteoretisk fordypning på temaet makt og politikk Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Undervisning Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden.

Obligatoriske emner (90 studiepoeng) Fordypning (fra 50 til 70 studiepoeng) Frie emner (inntil 20 studiepoeng) Ex.phil. og ex.fac. (20 studiepoeng) Studieløp fra høst 2020 Tidligere kull finner rett studieløp under valgt fordypnin kulturstudier, vil det bli lagt til rette for at PhD-kandidaten kan ha forskningsopphold ved 7,5 studiepoeng. • Emne i metode, 7,5 studiepoeng. • Fagemne, 7,5 studiepoeng. • Frie emner, 7,5 studiepoeng Emner som tilbys i PhD-opplæringen i Tverrfaglige kulturstudier kulturstudier (med studietur)** 10 Vår O BASAMF1060 Globalisering og utvikling 10 Vår O BASAMF1010 Global historie 10 Vår O 2. studieår: Studieretning Migrasjon Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* BASAMF2020 Barn, familier og flerkultur 10 Høst O EXPHIL2000 Ex. phil. 10 Høst Hvorfor er noen land rike og andre fattige? Er det mulig å få til en mer rettferdig verden? Utviklingsstudier er for deg som er opptatt av Nord-Sør-relasjoner og hva som skjer i det globale Sør.

Universitetet i Sørøst-Norge - Kulturstudier

Grammatikk og fonetikk 1 (10 studiepoeng) Kulturstudier 1 (10 studiepoeng) Kritisk analyse 1 (10 studiepoeng) Grammatikk og fonetikk 2 (10 studiepoeng) Kulturstudier 2 (10 studiepoeng) Kritisk analyse 2 (10 studiepoeng) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. Undervisnings- og læringsformer. All undervisning foregår på engelsk Konvertering av Nicaraguanske og Argentinske studiepoeng til norske studiepoeng 1) Alle som består eksamen får diplom og Horas / Credits fra UNAN i Nicaragua og UNSAM i Kulturstudier, UNAN León og UNSAM er tror på et positivt resultat, men kan selvfølgelig ikke garantere noe enda. Ta kontakt med oss dersom dette er uklart Studiet finner sted i Pokhara i Nepal og trekker på perspektiver fra sosialantropologi og religionsstudier, og gir forståelse for forholdet mellom religion og politikk Forelesninger/seminar eller ledet selvstudium. Skriving av essay (10-15 sider). Emnet arrangeres med ujevne mellomrom. Ta kontakt med institutt for tverrfaglige kulturstudier for informasjon. Kurset kan arrangeres som del av nasjonalt samarbeid Ettersom dette er et videregående kurs kreves det dessuten minst 30 studiepoeng i utviklingsstudier, eller 60 studiepoeng i samfunnsfag. (Studenter som gis opptak på grunnlag av 60 studiepoeng i samfunnsfag, uten utviklingsstudier, Les mer på nettsidene til Kulturstudier..

Om argentinske studiepoeng - Kulturstudier

Det daglige nyhetsbildet gir inntrykk av at verden står i brann. Det gjør den ikke! I det store og hele er menneskeheten på fremmarsj, og finner ut av sine uoverensstemmelser. Det er imidlertid ikke tvil om at globaliseringen har gjort at hjulene snurrer fortere, stemmene blir høyere, og temperaturen stiger Studiepoeng: 90 Undervisningsform: Deltidsstudium, nettbasert med samlinger Søknadsfrist: 15. mai og 1. november. Blogg: Skandinavisk ledelse. Typisk skandinavisk ledelse. Masterprogrammet i organisasjon og ledelse bygger på den skandinaviske ledelsesmodellen 55 Kurs i Kulturstudier 2020/2021. Skroll til programmer. arrow_downward. Startsiden › Kulturstudier Studentene velger 1 kurs og får 3 studiepoeng på bare tre uker. Hvert kurs blir undervist på spansk og inkluderer kulturelle aktiviteter og turer. -. Emnet bygger på emnet SFE11018 Kulturstudier 1 (10 studiepoeng). Undervisningssemester. Engelsk, årsstudium: 2. semester (vår). Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 4. eller 6. semester (vår). Studentens læringsutbytte etter bestått emne. Kunnskap. Studenten har: kunnskap om og forståelse for amerikansk litteratur, kultur og samfunn Kulturstudier ga meg muligheten til å kombinere begge deler. Senket terskelen. Alle studiene ved Kulturstudier gir full uttelling i norske studiepoeng og lånekassestøtte. Det eneste kravet for studieplass, er generell studiekompetanse

Institutt for kulturstudier og orientalske språk Utgangspunktet for tildeling av studiepoeng er ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). 30 studiepoeng skal tilsvare et halvt års arbeid, dvs. 750-900 timer. Ett studiepoeng skal tilsvare 25-30 timers arbeid Alle fagene tilsvarer 15 studiepoeng og du velger selv hvilke to fag du vil sette sammen til et fulltidssemester. Alle studiene har en tydelig akademisk tilknytning til Buenos Aires, og er valgt utfra faglig relevans og våre lokale nettverk. Kulturstudier har arrangert studier i Buenos Aires siden 2009 og kjenner byen godt

Utviklingsstudier gir kunnskap om politiske, økonomiske, kulturelle og sosiale forhold og utviklingsprosesser i ulike deler av verden. Viktige temaer er globalisering, maktutøving, bistand, internasjonale relasjoner og institusjoner Hver semester gir deg 30 studiepoeng og dermed full støtte fra Lånekassen, for tiden 42 500,- per semester. www.kulturstudier.no Studyaway. Studyaway har studiesteder i Brasil, den Dominikanske Republikk og i Frankrike. Her kan du velge mellom studier i idrett, ulike språkfag og utviklingsstudier. www.studyaway.no . Hus Kulturstudier samarbeider med norske høgskoler slik at du får norske studiepoeng i utlandet, samt at det meste av undervisningen er på norsk. - Studerer man i et paradis kan det være lett å miste fokus på studiene, men det er viktig å tenke at man er der for studiene

Master i kulturstudier - Universitetet i Sørøst-Norg

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet OsloMet - storbyuniversitetet - Studentinformasjon samlet på en plass. Min side for studenter. Logg inn med studentnummer og passord for å se din timeplan, emneoversikt, pensum og verktøy MA i kulturstudier alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he institutt for kulturstudier og orientalske sprÅk rel-4990 mastergradsoppgave i religionshistorie studiepoeng (60) vÅr 2017 per-erik kirkeby . side 1 innholdsfortegnelse forord 3 1.0 innledning 4 2.0 martinus. 934 Kulturstudier, master Målgruppe og opptakskrav Studiet er særleg aktuelt for studentar med humanistisk eller fortolkande samfunnsvitskapleg fag eller ulike tverrfaglege kulturstudium i bachelorgraden sin

Spansk i Costa Rica - Kulturstudier

Ta en Master hos Høyskolen Kristiania og still sterkere i fremtidens arbeidsmarked. Se alle våre studier, finn en mastergrad som passer deg og søk i dag 10 studiepoeng: 1. semester: FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten. HIS-1000 Introduksjon til historiefaget. Historiens hva, hvordan og hvorfor. Graden er også opptaksgrunnlag til master i visuelle kulturstudier og flere tverrfaglige masterstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved UiT Norges arktiske universitet 934 Kulturstudier, master Innledning. Ved masterstudiet skal studentane studere og tileigne seg innsikt i grunnlaget for kultur slik det kjem til uttrykk gjennom ulike fagtradisjonar innanfor humaniora og fortolkande samfunnsvitskap i tråd med den internasjonale cultural studies-tradisjonen

- Språk og kommunikasjon (15 studiepoeng) - Kulturstudier 1 (15 studiepoeng) - Grammatikk og fonetikk (15 studiepoeng) - Kulturstudier 2 (15 studiepoeng) Engelsk i allmennlærerutdanningen Studiet består av fire obligatoriske emner Med en bachelorgrad i samfunnsfag vil du få bedre innsikt i og økt forståelse av samfunnet vi lever i, både lokalt og internasjonalt. Gir 180 studiepoeng Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå eller tilsvarende. Det innledende emnet SPL-3002 Vitenskapsteori for plan-og kulturstudier, avsluttes med et selvvalgt skriftlig arbeid innenfor de tema som tas opp i forelesninger og pensum Jeg tok det som en del av en bachelorgrad. En bachelorgrad består av 180 studiepoeng, fordelt på 80 fordypningspoeng, 40 støttepoeng, 40 frie poeng og ex.phil og ex.fac. Noen ganger kan fordelingen variere (f.eks. på profesjonsstudier), men i utgangspunktet kan man gå ut fra denne guiden Mastergradsprogrammet i russlandsstudier retter seg mot studenter som ønsker å spesialisere seg innen området Russlands historie, kultur og samfunn, og som samtidig vil utvikle og aktivt bruke sin språklige kompetanse i russisk. Utdannelsen vil være relevant for arbeid på en rekke områder med fokus på Russland og den russiske interessesfæren: offentlig bilateralt samarbeid, kultur- og.

Spansk i Nicaragua - Kulturstudier

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. - Språk og kommunikasjon (15 studiepoeng) - Kulturstudier 1 (15 studiepoeng) - Grammatikk og fonetikk (15 studiepoeng) - Kulturstudier 2 (15 studiepoeng) Organisering og læringsformer. All undervisning foregår på engelsk

Doktorgradsprogram i kulturstudier - US

934 Kulturstudier, master Innledning Ved masterstudiet skal studentane studere og tileigne seg innsikt i grunnlaget for kultur slik det kjem til uttrykk gjennom ulike fagtradisjonar innanfor humaniora og fortolkande samfunnsvitskap

Pedagogical University Tyrol - Universitetet i Sørøst-Norge

Utviklingsstudier 1 - Kulturstudier

Antall studiepoeng (30 eller 60) Semester og år; Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo; Veiledende sidetall på oppgaven. 60 studiepoengs oppgave: 70-100 sider (à ca. 2300 tegn uten mellomrom per side). 30 studiepoengs oppgave: 35-50 sider (à ca. 2300 tegn uten mellomrom per side). NB 934 Kulturstudier, master Innledning. Ved masterstudiet skal studentane studere og tileigne seg innsikt i grunnlaget for kultur slik det kjem til uttrykk gjennom ulike fagtradisjonar innanfor humaniora og fortolkande samfunnsvitskap i tråd med den internasjonale cultural studies-tradisjonen. Studiepoeng pr. semester : S1(H) S2(V Oppgavetype: Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier Studiepoeng: 60 Studium: Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier Konfidensiell: nei . Forord Arbeidet med denne masteroppgaven har vært en utfordrende, spennende, morsom og tidvis frustrerende prosess Kulturstudier - Studierådgiver. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Høyere studier. Bruk søkemotoren til det argentinske utdanningsdepartementet for å finne fram til universiteter. Kun offentlig godkjente grader gir støtte fra Lånekassen. Her kan du finne Times Higher Education's ranking for Universiteter i Latin Amerika. Språkkurs. Du kan gå på korte eller lengre språkkurs i Argentina med støtte fra Lånekassen

MØNA2504 - Kultur og samfunn i Midtøsten - Universitetet i

 1. OsloMet - storbyuniversitetet - Semester start - studies in collaboration with Kulturstudier. Semester start - studies in collaboration with Kulturstudier. Droppe til innhold . Koronavirus. Studenter og ansatte kan holde seg oppdatert på hvordan OsloMet håndterer situasjonen. Studiepoeng: 30.0 Pensumliste Emneplan. Programplan
 2. : Høst 2020 Omfang: Full time Timeplan. Denne timeplanen viser timeplan for første studieår. Endringer kan forekomme. Logg inn for å se din timeplan. - logg inn for å se din timeplan. For information about your schedule and an overview of your semester, please see the web pages of Kulturstudier
 3. Disse utgjør 140 studiepoeng, og omfatter studieforberedende emner, innføringsemner, emner som dekker psykologiens kjernedisipliner og emner i metode og statistikk. Den andre kategorien er valgfrie emner som gir mulighet for spesialisering i psykologiske valgemner (for eksempel Pedagogisk psykologi, Krysskulturell psykologi, Helsepsykologi eller emner fra andre institutter/fakultet
 4. Corporate Social Responsibility - Kulturstudier . Kulturstudier gjør det enkelt og trygt å studere i utlandet - ett semester, studieår, eller bachelor. Sammen med renommerte universiteter tilbyr vi engelskspråklige studier med lånekassestøtte, studiepoeng og bolig, jorda rundt. Neste informasjonsmøte 18. november kl. 18 ; Dette er.
 5. istrative coordinator: Kulturstudier E-post : mail@kulturstudier.n

Spansk i Costa Rica - Kulturstudier

 1. studiepoeng statsvitenskap, 10 studiepoeng fritt emnevalg. Antall studiepoeng i historie og statsvitenskap er avhengig av emnevalg i 6. semester. kulturstudier og flere tverrfaglige masterstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved Universitetet i Tromsø
 2. Valgemne 7,5 studiepoeng (VAL999-7) semester. Jus og etikk (PROH-1230) Fordypningsemne 15 studiepoeng (FOR999-15) Ledelsesteorier (LED300) semester. Fordypningspraksis (PRA380) Bacheloroppgave (BAO380
 3. Bachelor i internasjonale relasjoner og kulturstudier alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he
 4. OsloMet - storbyuniversitetet - Studentinformasjon samlet på en plass. Studiestedene er åpne. Les oppdatert informasjon for studenter og ansatte
 5. Gjør deg klar til studier i utlandet! Kunnskapsdepartementet sier nå at utvekslingsopphold skal regnes som en nødvendig reise. - håpet mitt er at de får sjansen igjen til våren, sier høyere..

Kulturmøte Høgskulen i Vold

 1. Emnet har fokus på teori om medier, kultur og samfunn. Dette inkluderer teori om medier fra tradisjonelle massemedier til sosiale medier, og teori om medieorganisasjoner, medietekster, resepsjonsforskning og kulturstudier
 2. kulturstudier (med studietur) 10 Vår O RKG-160 Flerkulturell ledelse 10 Vår O 3. studieår Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* Utvekslingsstudier i utlandet eller valgemner fra VID eller annen norsk institusjon 30 Høst V SAMF-213 Migrasjon og religion 15 Vår O SAMF-201 Bacheloroppgave 15 Vår
 3. Kulturstudier - Ditt semester i utlandet, Oslo. 8.2K likes. Studer et semester i Nepal, Argentina, Costa Rica, Ghana eller Vietnam. www.kulturstudier.no..
 4. Master i kulturstudier er i utgangspunktet et 2-årig heltidsstudium, men kan tas på deltid over tre eller fire år. Hvorfor master i kulturstudier? Master i kulturstudier gir innsikt i sentrale temaer innen kultur og moderne samfunnsliv: nye kunstnerroller, aktuell kulturpolitikk, identitet, globalisering, multikulturalisme, barndom, nye medier, natur, kropp og kjønn
 5. Afrikanske og asiatiske religions- og kulturstudier Studiet har en varighet på tre år som fulltidsstudium, dvs. 180 studiepoeng. For å oppfylle kravene til en bachelorgrad må alle studenter ta examen philosophicum (10 studiepoeng) og examen facultatum (10 studiepoeng)
 6. Avtale om innpassing av studiepoeng VID/FTDL - Hald internasjonale senter Som følge av departementets beslutning om å fjerne kategorien fagskolepoeng og innføre kulturstudier 10 stp Landstudier Landstudier Landstudier BATEOL 1060 Kirke og kontekst 10 stp Bibel, misjon og diakon
 7. Studiepoeng kat D 3 765 150 4 164 567 399 417 10,6 % Studiepoeng kat E 0 0 0 Studiepoeng kat F 9 739 312 9 698 617 -40 695 -0,4 % Sum studiepoeng 13 504 462 13 863 185 358 723 2,7 % Utvekslingsstudenter 149 071 182 687 33 616 22,6 % Sum utdanning 13 653 533 14 045 871 392 338 2,9

Har du noen års yrkeserfaring og ønsker deg faglig fordypning på masternivå? Ved Universitetet i Bergen kan du ta erfaringsbasert master på deltid. Du kan velge å ta enkeltkurs, eller sette sammen til full mastergrad Stillingsplan 2017-2025 IKOS Vedtatt på styremøte 07.09.2017 2 Arbeidet frem mot vedtak av stillingsplan - Orientering om status og foreløpig kjøreplan til faggruppeansvarlige (FGA) v/notat 20. januar 2017 og diskusjon i møte med ledelsen 25. januar 2017 - Styret vedtok prosess for stillingsplan og strategi opp mot faglige prioriteringer 10. februar 201 Studiet gir deg studiepoeng fra Bjørknes Høyskole. Som første og eneste utdanningsinstitusjon i Norge tilbyr Bjørknes Høyskole en bachelorgrad i det spennende og dagsaktuelle fagområdet freds- og konfliktstudier. Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende Masteroppgave i kulturhistorie (60 studiepoeng) Institutt for kulturstudier og orientalske språk Humanistisk fakultet UNIVERSITETET I OSLO Vår 2017 . II Fra lapp til same En kulturhistorisk begrepshistorisk analyse Ina Andreassen (privat foto). Masteroppgave i kulturhistorie (60 studiepoeng

Årsstudium i norsk - Universitetet i Sørøst-Norg

 1. Elever får vitnemål etter 10. trinn i grunnskolen og etter et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. Vitnemålet brukes som dokumentasjon ved søkning til høyere utdanning i inn- og utland
 2. 180 studiepoeng Programme Description for Bachelor of Social Sciences 180 ECTS Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag kulturstudier (med studietur) 10 Vår O BASAMF2050 Flerkulturell ledelse 10 Vår O . 5 3. studieår Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V
 3. Kulturstudier Tilbyr utviklingsstudier, freds- og konfliktstudier, antropologi og religion, spansk og flerkulturell pedagogikk i Nicaragua, Argentina, Ghana, India og Vietnam. Studiene består av ett semester (30 studiepoeng), og du kan søke støtte fra Lånekassen
 4. Kulturstudier - Ditt semester i utlandet. 1. mars 2016 · Bli en av 5000 ungdommer som har tatt et semester i utlandet. Få studiepoeng, støtte fra Lånekassen og en opplevelse for livet. Kun 400 plasser - søk i dag! Relaterte videoer

Kulturhistorie (bachelor) - Universitetet i Osl

Kom og besøk oss på utdanningsmessa i Spektrum i Oslo! Vi har stand i Spektrum i morgen fra 10-18 og på torsdag fra 10-15. Følg oss også på Instagram for.. Kulturstudier har arrangert både bli kjend-fest, fritidsaktivitetar og ulike utflukter for heile gruppa, noko som også sveisar oss godt saman. Dessutan bur dei fleste fordelt på tre ulike hostel i regi av Kulturstudier, og om lag alle delar rom med andre studentar Med Kulturstudier kan du blant annet studere spansk og latinamerikastudier i Argentina og Nicaragua, enten et semester eller et år. Kursene arrangeres i samarbeid med norske høgskoler, og gir dermed 30 studiepoeng per semester. Du trenger generell studiekompetanse for å søke og kan få støtte fra Lånekassen. Les mer: www.kulturstudier.n Jeg har tenkt å ta kulturstudier. Har sjekket opp og det er ikke noe obligatorisk oppmøte og eksamensform er en mappeoppgave. Har litt så det blir fremdeles bare studering på kveldstid etter barna er i seng, men har planlagt 60 studiepoeng skoleåret 2013/2014 også! Alt kommer nok an på hvor mye selvdisiplin du har . 0. Del dette.

Jeg kunne også tenke meg å ta spansk med kulturstudier! Siden dette er en gammel tråd så er det kanskje flere som har tatt det nå, å har noen innspill? Og til dere som har tatt det i et halvt år, 30 studiepoeng, hva gjorde dere resten av skoleåret KULH 4990, 60 studiepoeng. Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) Det humanistiske fakultetet UNIVERSITETET I OSLO 01.06.2015. II . III At vække Kjærlighed En kulturhistorisk analyse av hugvending i et kognitivt perspektiv Masteroppgave i kulturhistori For å endre tekststørrelsen, hold inne Ctrl (Windows/Linux) eller Cmd (Mac) og trykk på + for å forstørre eller -for å forminsk

KULTURSTUDIER (Master) - Skoler Studier Utdanning

 1. 60 studiepoeng Institutt for kulturstudier og orientalske språk UNIVERSITETET I OSLO Høsten 2015 . II!!!! III! IV!!!! V! Lover om blasfemi En analyse av de pakistanske blasfemilovenes ideologiske bakgrunn og anvendelse. Mari Mathilde Borgen Masteroppgave ved institutt for kulturstudier og orientalske språ
 2. En master i ledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan utøve ledelse i og av organisasjoner, i tillegg til å samspille med aktuelle interessenter i omgivelsene.. Gjennom studiet får du oversikt over hva ledelse innebærer fra et helhetlig perspektiv, innblikk i de mest aktuelle teoriene på feltet, og tilgang til en verktøyskasse som vil gjøre deg i stand til både å utøve ledelse i.
 3. KULH4990, 60 studiepoeng Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I OSLO 3. desember 2015. II . II
 4. Engelsk språk, litteratur og kulturstudier Engelsk namn English language, literature and culture Undervisningsspråk Engelsk Studiepoeng 15,00 Kategori Obligatorisk del av Engelsk1 for lærarar på ungdomstrinnet Semester Vår Forkunnskapar. Studentane må ha lærarkompetanse. Innhald/oppbygging. 1. Didaktisk komponent. 2. Språkleg komponent. 3
 5. st 80 studiepoeng i relevante samfunnsvitenskapelige fag eller tema. Relevante fag og tema vil f.eks. være utviklingsstudier, geografi, sosialantropologi, kulturstudier og/eller samfunnsplanlegging
 6. Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1. semester (høst) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet PED-0001 Innføring i pedagogikk 2. til masterprogrammet i visuelle kulturstudier og flere tverrfaglig
 7. Ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) lyses det ut en 3-årig ph.d.-stipendiatstilling innenfor fagområdet teknologi- og vitenskapsstudier. Den som ansettes i stillingen vil jobbe i forskningsgruppen for energi, miljø og klima ved senter for teknologi og samfunn

Innhold og oppbygning. Engelsk 1 for 1. 7. trinn består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: Engelsk 1 emne 1 og Engelsk 1 emne 2. Dette er emne 1 i studiet Engelsk 1, 1.-7. trinn som bygger på Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning fastsatt 15. desember 2011 av Kunnskapsdepartementet, Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. Studiepoeng: 180 Studiets varighet, omfang og niv Kulturstudier Semiotikk Retorikk Narratologi Organisering og arbeidsformer. 16 / 32 Forelesninger, gruppeseminarer og veiledning. Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen Innleveringer Studiepoeng: 10 Dette emnet er en introduksjon til internasjonal politisk økonomi (IPØ); forholdet mellom politikk og økonomi, stat og marked på globalt nivå. Vi undersøker hvilken rolle politikk spiller i utformingen av internasjonal økonomisk politikk, og hvordan internasjonal økonomi påvirker innenrikspolitikk lavere kurs - kulturstudier og ledelse alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og niv Kulturstudier Semiotikk Retorikk Narratologi Organisering og arbeidsformer. 13 / 15 Forelesninger, gruppeseminarer og veiledning. Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen Innleveringer

Studiepoeng: 180 Studiets varighet, herunder kulturstudier, semiotikk, retorikk, og narratologi. Organisering og arbeidsformer Forelesninger, gruppeseminarer og veiledning. Vurderingsordning 7 dagers individuell hjemmeeksamen. Ansvarlig avdeling Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) har tegnet en etterutdanningskontrakt med Forsvaret. Kontrakten går over tre år og har en ramme på 3,78 millioner kroner. - Det dreier seg om et grunnleggende innføringskurs i kulturstudier for utreisende personell i forsvaret, forteller studiekonsulent Gry Anita Hemsing Utdanningen gir 120 studiepoeng, 30 poeng pr semester. Det viktigste er det du lærer deg her på skolen. Du kan bruke den kunnskapen på mer enn 120 spennende måter. Margrethe er tidligere student på Kunstskolen og utdannet seg videre på UiS kunst og kulturstudier

 • Hjulskift pris.
 • Sonos play 5 technische daten.
 • Odin flashing tool download.
 • Youtube yoga music.
 • Brukt gravemaskin til salgs.
 • Tv4 umeå personal.
 • Partikkelmodellen lys.
 • Flying tiger slim.
 • Ue boom 2 no sound.
 • M print uib.
 • Oraciones con 3 verbos.
 • Unterhaltsvorschuss hartz 4 2017.
 • Top 100 growing youtubers.
 • Billiga vvs delar.
 • Nudler middag.
 • Garmin 520s pris.
 • E post logga in.
 • Das doppelte lottchen 1994.
 • Jeanne d arc tomb.
 • Hva er godt nettvett.
 • Höchster berg nordamerikas kreuzworträtsel.
 • Trappist 8.
 • Airbnb anbefaling.
 • Orica.
 • Fjerning av matolje på klær.
 • Orient countries.
 • Høyt kolesterol.
 • Byggmax åsane.
 • Louis xiii.
 • Klima uređaji forum 2016.
 • Best tech conferences.
 • Trappist 8.
 • K1 aktivitetshus.
 • Latin dances.
 • Triumph scrambler norge.
 • Talgø spisebord.
 • Mobil til barn 8 år.
 • Destiny page.
 • Hip hop tanzen schwandorf.
 • What to do in bergen.
 • Neue presse coburg.