Home

Undervisningsopplegg filosofi og etikk

RLE-nett: Filosofi og etikk

Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling. Dersom man sier at noe er «uetisk» eller «umoralsk», mener man at det er i strid med visse moralnormer Undervisningsopplegg etikk. Måten å tenke på, og standpunktet vi tar, avhenger også av hvilken type etikk vi legger til grunn - pliktetikk eller konsekvensetikk. Forslag til arbeidsgang. Som en introduksjon til arbeid med etiske dilemma kan en ta i bruk denne interaktive ressursen fra NDLA Religion og etikk gir deg kunnskap om og. Etikk, religion og filosofi Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi Filosofi og etikk - Ungdomskultur og skjønnhetsidealer. Filosofi og etikk - Verden og Norge: Økologi og natur. Kristendom - Salmer - en kulturskatt. Kristendom - Den ortodokse kirke. Kristendom - Pinsebevegelsen. Kristendom - Frelsesarmeen. Kristendom - Den Evangeliske Lutherske Frikirken

Filosofi - å undre seg Filosofi og etikk Noen viktige filosofer Å leve sammen. Konsekvensetikk Hvis summen av de gode virkningene ser ut til å være større enn summen av de dårlige virkningene, er det en moralsk riktig handling. Riktige handlinger er de som gir et godt resultat Filosofi og etikk. Max Weber: Hva betyr han i dag for analysen av det moderne samfunn? 18. september 2019, presenterte Mara Cogni og Karen Langvik (begge lærere ved Oslo voksenopplæring på Sinsen) et undervisningsopplegg om lyrikk der diktene er utgangspunkt for samtaler om eksistensielle og filosofiske spørsmål Her finner du 10 undervisningsopplegg, alle med en helhetlig tilnærming av undring og utforsking tilknyttet bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. 8-10 trinn KRLE / Religion og etikk til nynorsk. 3. trinn. jØdedom; buddhisme; etikk og filosofi; hinduisme; isla

UNDERVISNINGSOPPLEGG Relforeninge

Tema: Filosofi og etikk, Fremtidshåp og drømmer, Kjønn og kjønnsroller, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Likestilling/kjønnsroller. Vi har samlet ferdige undervisningsopplegg klare til bruk i klasserommet. Her finner du aktiviteter som spørrekonkurranse om hinduisme og bingo om Midtøstenreligionene. Her er det stor variasjon, og alle forslagene har som mål å aktivisere elevene i faget

I løpet av ett år underviser staben i Menneskeverd omlag 4000 ungdommer. Med det nye undervisningsopplegget «Menneskeverd & Etikk» kan dette antallet mangedobles, fordi materialet nå er tilgjengelig for andre som underviser skoleelever og konfirmanter. Tekst og foto: Kristin W. Malmin - Nå har vi nådd en milepæl! Endelig er «Menneskeverd & Etikk» helt ferdig, forteller en. Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».. Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst. Religion, etikk og filosofi. Tema: Religion, etikk og filosofi. Artikler. Artikkel Bidrar til undervisningsopplegg om 22. juli. 26 studenter ved grunnskoleutdanningen ved Universitetet i Agder har deltatt i utarbeiding av undervisningsressurser om 22. juli for lærere. Publisert: 09.06. til nynorsk. 1. trinn. jØdedom; buddhisme; etikk og filosofi; hinduisme; isla Idebank - Etikk, religion og filosofi . 13.09.2018; Helse og matkultur ved bålet. Furua barnehage i Alta har innførte fullkost i barnehagen for fem år siden og har ikke sett seg tilbake siden. 29.05.2018; Matglede og fellesskap i barnehagen -i lys av kultur, religion og identitet

Filosofi og etikk Oppgaver 5. trinn; Oppgaver 6. trinn; Om verket; Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete 12 Etikk og filosofi grunnbok side 38-40. Barn har rett til fritid og lek. lag en tegning som passer til at barn har rett til å ha det de trenger for. å leve. Bruk eget ark. Etikk og filosofi. Dette er det samme bildet som på side 6-7 i grunnboka. se på pilene, og skriv nøkkelord i hver boks Filosofi, etikk og livssynshumanisme Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag; gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere tid

Forskjellen på etikk og moral - Filosofi i skole

 1. oriteter og samer. Sidene er utviklet av Kunnskaps-departementet sitt Senter for IKT i utdanningen. Framtida.no har samlet ulike artikler om religionsstoff, filosofi og etikk for bruk i KRLE-faget
 2. Filosofi og etikk. Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskuterer utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn. Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem
 3. Ariane Schjelderup er magister i filosofi og jobber med barn på heltid.Hun har skrevet, og vært med forfatter av flere bøker. Hun driver Barne- og Ungdomsfilosofene ANS. Forfatter på Vivo 1-7
 4. Børn og filosofi — en let indføring. Per Jespersen er en dansk pionér innen filosofering med barn-bevegelsen. Han har arbeidet med barn og filosofi de siste 25 år og driver også en egen skole på Syd-Jylland. Les mer. Boken Børn og filosofi — en let indføring er e
 5. Lek med tall og telling. Matte med MK-X. Prisvinnende matteserie. Lesekorpset. Lek med bokstaver og lyder. Sangfoni. Lek med rytmer og melodier. NRK. Kontakt NRK: 23 04 70 00; Norsk Presseforbund.
 6. Læreverket Store spørsmål gir en grundig innføring i de store verdensreligionene, livssynshumanismen og etikk/filosofi. Regelmessig gjennom hele læreverket finner du ordforklaringer i marg, spørsmål og mer utfyllende oppgaver. Det er et sammendrag etter hvert kapittel, og helt foran en liste over aktuelle læringsmål
 7. Filosofi og vitenskap. Mellom 1500- og 1800-tallet vokste den moderne vitenskapen ut fra filosofien. Både filosofi og vitenskap søker sannhet ved hjelp av fornuften, men vitenskapen er først og fremst opptatt av spørsmål som kan avgjøres ved hjelp av eksperimenter og observasjon

Religion og etikk - NDL

Filosofen Sokrates Skrivesentere

De nye utgavene av Historie og filosofi 1 og 2 følger revidert læreplan i faget som trådte i kraft høsten 2016. Hovedkapitlene åpner med illustrasjoner og filosofiske samtaler som setter fortiden inn i samtiden og gir elevene muligheter til å ta tak i stoffet både med empati, undring og analyse Filosofi og etikk - mål for opplæringa er at eleven skal kunne. samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene; Læreplan i norsk etter 7. trinn Etikk er jo filosofi, og det finnes filosofer som mener at det ikke finnes logikk, for eksempel, og de kan jo da ikke bruke logikk som metode. >Mens moralen er mer et produkt av et fastsatt regelverk som nødvendigvis ikke er basert på hva som er logisk -statistisk sett Arne Johan Vetlesen (f. 1960) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker, blant annet Frihetens forvandling (2009), Hva er ETIKK (2007), Evil and human agency Seminarundervisningen deles i to perioder. De første 8 ukene gis det undervisning i Exphil I - Filosofi- og vitenskapshistorie. Deretter er det én ukes opphold i seminarundervisningen (uke 11). I uke 12 starter undervisningen i Exphil II - Etikk, som går over 6 uker. Det er ingen undervisning i påskeuken

Etikk, filosofi og kritisk tenkning bør også være en del av dette faget. Vi har ved flere anledninger tatt til orde for å gi større plass til kritisk tenkning i skolen. Dagens samfunn stiller større krav enn noen gang til å vurdere ulike typer kunnskap opp mot hverandre I samme verden gir en oppdatert framstilling av alle sider ved religion- og etikkfaget i videregående skole, både religions- og livssynskunnskap, filosofi og etikk. Utgaven fra 2018 erstatter utgaven fra 2013

Velkommen til filosofiiskolen

 1. zoja-sperstad.net - Aristoteles' etikk; Gyldendal - Aristoteles' liv og lære; ARISTOTELES (INTERAKTIVE OPPGAVER) Gyldendal Vivo 5-7 - Etikk og filosofi. Oppg. 3; Gyldendal Vivo 5-7 - Etikk og filosofi. Oppg.4; CappelenDamm - Etisk tenkning. Oppgaver; Samlaget Cogito 7 - Mennekesyn og nature
 2. Etikk - Hvite løgner Et undervisningsopplegg fra Store Spørsmål 8 -10. Til læreren . I dette opplegget jobber vi med etisk refleksjon. Temaet er løgn, ulike typer løgn og løgn på ulike arenaer. Be elevene lese introduksjonsteksten og svare på spørsmålene som kommer etter. Til slutt kan de lese nettartikkelen fra . forskning.n
 3. Undervisningsopplegg om religion, livssyn og etikk for elever frem til 7.årstrinn, 10.årstrinn, Relevante ressurssider Relevante ressurssider Wikibøker utgis av den ideelle organisasjonen Wikimedia Foundation , som driver flere flerspråklige og frie prosjekter hvor alle kan bidra
 4. Etikk, religion og filosofi - I hvert fagområde vil du ha gratis tilgang til én aktivitetsplan slik at du kan prøve ut våre planer i praksis. For å få tilgang til alle våre ressurser logg inn eller bli medlem nå

Religion livssyn og etikk 1, 30 studiepoeng, tilbys som nett- og samlingsbasert heltidsstudium våren 2019.Studiet gir deg en grundig innføring i de tre hovedemnene: 1. Religioner og livssyn, 2. Filosofi og etikk og 3. Fagdidaktik FN har laget en spørreundersøkelse der de spør hva DU syns er viktig i internasjonalt samarbeid, i dag og i fremtiden. I vårt undervisningsopplegg kan elever delta i undersøkelsen, og reflektere over sitt syn på verden og fremtiden I denne boka bidrar forskere og lærere til å fornye undervisningen i grunnskolens religions- og livssynsfag. Her møter leseren ideer til undervisningsopplegg, nyere religionspedagogisk teori, erfaringer fra klasserommet og refleksjoner over religionsfage

Etikk utkom første gang på norsk i 1973. Boken er oversatt og innledet av filosofen og forfatteren Anfinn Stigen (1923-1994). Mer fra Filosofi Filosofien forsøker å se de ulike fagdisiplinene i sammenheng og bidra til en bevisstgjøring av forholdet mellom vitenskap, menneske og samfunn. Som bachelorstudent i filosofi ved NTNU velger du mellom studieretning i filosofi med valgfri spesialisering og studieretning i filosofi med spesialisering i anvendt etikk Religion og etikk merker seg selvsagt ut siden teksten fremmer etisk bevissthet gjennom etiske avveininger og problemstillinger. etikk og filosofi. Faget skal gi rom for refleksjon, filosofisk samtale og undring gjennom å utforske eksistensielle spørsmål

LMUKRLE10217 KRLE102 Livssyn, etikk, filosofi, hinduisme og buddhisme (5-10) (Vår 2020) Emnet er tilknyttet følgende studieprogram. Emnet er obligatorisk for studenter som velger kristendom, religion, livssyn og etikk som undervisningsfag (30 studiepoeng) i kombinasjon med en av masterfordypningene i engelsk, matematikk, norsk eller tysk Her finnes presentasjoner, årsplaner, undervisningsopplegg, egne oppgaver med løsningsforslag og eksamensoppgaver. LES MINDRE Forlagets omtale Forlagets I samme verden gir en oppdatert framstilling av alle sider ved religion- og etikkfaget i videregående skole, både religions- og livssynskunnskap, filosofi og etikk

Etikk blir ofte forklart som morallære i ordbøker, så ut ifra det kan man si at etikk er læren om moral - og at moral da blir etikk i praksis. Hilsen ung.no account_circle. SPØRSMÅL OG SVAR SOM LIGNER. Vil vite mer om etikk og moral 21.05.2010 2010 Religionsfrihet; Etikk og surrogati Bakgrunn. Alle barn har rett til å bli beskyttet mot vold. Likevel blir halvparten av verdens barn utsatt for vold hvert eneste år. Vold og overgrep mot barn har konsekvenser for deres skolegang og helse, og bidrar til at barn føler skam, føler seg utelatt og ekskludert

Kjøp 'I same verda, religion og etikk, vg3' av Ole Andreas Kvamme fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 978820235612 Fagdidatikk i religion, livssyn, filosofi og etikk (Ettfagsvariant) KR-112-1. Inngår i studieprogram. Praktisk-pedagogisk utdanning for faglærere i allmenne fag; Innhold. Dette emnet gjelder for kandidater som bare har religionsfag i fagkretsen sin (ettfagsstudenter) eStudie.no ble etablert i 2001 og er idag Norges ledende e-læringsportal innen merkantile fag på høyskole og universitetsnivå. På søsterportalen vår - eStudier.no finner du webbaserte kurs som bygger på fagartiklene til eStudie.no. For å få full tilgang til alle våre artikler må du tegne et abonnement eller medlemskap å være et menneske (antroposentrisk etikk), å føle («zoosentrisk» etikk), å leve (biosentrisk etikk), å være til (økosentrisk etikk). Miljøetikk kan være opptatt av enkeltindivider (enkeltmennesker, dyrs ve og vel osv.: individualistisk etikk) eller; helheter (alle menneskelige samfunn, dyrearter, økosystemer: holistisk etikk)

Etikk - Filosofi.n

 1. Undervisningsopplegg etikk etikk og filosofi
 2. Etikk, religion og filosofi - Udi
 3. RLE-nett: Hvem er du
 4. Etikk og moral - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol
 5. Filosofi og etikk - Fagsnak

Undervisning - F

 1. Du og jeg 1-4: 3. TRIN
 2. UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis undervisningsopplegg
 3. KRLE Global skol
 4. etikk - Store norske leksiko
 5. iktplan.no : Etikk, religion og filosofi
 6. Moral og etikk - eStudie

Video: Undervisningsopplegg om religion, livssyn og etikk for

IKT-plan: Etikk, religion og filosofi Barnevakte

Religion, etikk og filosofi - Utdanningsforskning

 1. Du og jeg 1-4: 1. TRIN
 2. Barnehageforum - Idebank - Etikk, religion og filosofi
 3. KRLE-boka 5-7: Filosofi og etikk
 4. Filosofi og etikk - Yump
 5. Læreplan i religion og etikk - fellesfag i
 6. Ressurssider - Rl
 • Monthly wipe server rust.
 • Pdf text bearbeiten.
 • Monterrey.
 • Junkyard returadresse.
 • Singel 8 11.
 • Escher museum tickets.
 • Emi electro.
 • Middag dagen derpå.
 • Ridetur over hardangervidda.
 • Toefl norge.
 • Kindergeburtstag riesa.
 • Nordisk mesterskap i sjakk 2017.
 • Disney club penguin island.
 • Canon selphy cp 1300 vs 1200.
 • Zuckerfest 2016.
 • Hk medlem.
 • Innbyggere fet kommune.
 • Yamaha mt07.
 • Pest behandlung.
 • App som begränsar användning.
 • Skanne negativer.
 • Barneseng baby.
 • Hvor tidlig kan man høre hjertelyd.
 • Sykkelservice lillestrøm.
 • Julens historie.
 • Bar hamburg.
 • Danvik fhs valgfag.
 • 7.3 best solo class.
 • Objektiver til mobil.
 • Skansen 2017 artister.
 • Elias bakkoush.
 • Verkaufsoffener sonntag münster 2018.
 • Jrr tolkien biography.
 • Lisens roadracing.
 • Toshiba daiseikai filter.
 • Våtromskurs bergen.
 • Ausländerbehörde flensburg öffnungszeiten.
 • James earl jones darth vader voice.
 • Intersex person.
 • Vetscan trondheim.
 • Yom kippur store norske leksikon.