Home

Endoplasmatisk retikulum ndla

Endoplasmatisk retikulum eller bare «ER» er den største av alle organellene i cellen. Reticulum betyr «lite nett». ER består av et sammenhengende nettverk med membrannkledde blærer og kanaler som er fylt med væske. Det er særlig mye endoplasmatisk retikulum rundt kjernene i cellene Det kalles også endoplasmatisk retikulum (ER). Glatt ER er uten ribosomer, mens ru ER har ribosomer på overflaten. Ribosomene bygger proteiner etter oprift fra arvestoffet. Noen ribosomer er frie. Andre er festet til overflaten på plasmanettverket. Golgiapparatet ser ut som en tallerkenstabel. Her blir proteinene ferdig foldet og modnet Endoplasmatisk retikulum er et omfattende nettverk av membranavgrensede hulrom som utgjør flate blærer og kanaler i dyre- og planteceller. Man skiller mellom det glatte og det ru (granulerte) endoplasmatiske retikulum. Den relative mengden av ru og glatt endoplasmatisk retikulum varierer mellom forskjellige celletyper. Det ru endoplasmatiske retikulum har bundet ribosomer på.

Endoplasmatisk retikulum (ER) er en celleorganell som består av membraner.Mange av cellens biokjemiske prosesser foregår i disse membranene, bl.a. membransyntesen. Man skiller mellom glatt og kornet endoplasmatisk retikulum, hvor det sistnevnte er kjennetegnet ved at det har mange ribosomer festet til seg. Den delen hvor ribosomene er festet vil det foregå utskilling av kalsium, lagring av. Endoplasmatisk retikulum er et membranøst nettverk som er tilstede i alle eukaryotiske celler. Den er sammensatt av saccules eller cisterner og rørformede strukturer som danner et kontinuum med membranen til kjernen og fordeles over hele cellen Struktur av endoplasmatisk retikulum. De første forskerne som observerte endoplasmatisk retikulum - mens de tok den første elektronmikrografen av en celle - ble rammet av endoplasmatisk retikulum. For Albert Claude, Ernest Fullman og Keith Porter så organellen blonder som på grunn av brett og tomme mellomrom Plasmanettverket er et transportsystem inni cella. Det kalles også endoplasmatisk retikulum (ER). Glatt ER er uten ribosomer, mens ru ER har ribosomer på overflaten. Mer om plasmanettverket hos uio.no. Ribosomene bygger proteiner etter oprift fra arvestoffet. Noen ribosomer er frie. Andre er festet til overflaten på plasmanettverket

Endoplasmatisk retikulum betraktes som den største organelle tilstede i cellene. Mobilvolumet til dette rommet dekker ca. 10% av det cellulære interiøret. klassifisering Grovt endoplasmatisk retikulum. Det grove endoplasmatiske retikulum gir en høy tetthet av ribosomer på overflaten I biologi jobber du praktisk og teoretisk med aktiviteter i laboratorium og i felt. Du lærer hvordan din egen kropp fungerer, og til å utforske hvordan ulike organismer fungerer og tilpasser seg det miljøet de er en del av, bruker du naturvitenskaplige metoder. Faget legger til rette for at du skal oppleve glede, undring og respekt for naturen

Endoplasmatisk Retikulum - omhelse

Naturfag - Cellen - NDLA

endoplasmatisk retikulum - Store norske leksiko

 1. Glatt endoplasmatisk retikulum er en type endoplasmatisk retikulum som ikke har ribosomer på overflaten av membranet. Se hovedartikkel: endoplasmatisk retikulum
 2. Historie. ER ble observert med lysmikroskop av Garnier i 1897, som myntet begrepet ergastoplasma. Med elektronmikroskopi ble snøremembranene i endoplasmatisk retikulum først sett i 1945 av Keith R. Porter, Albert Claude, Brody Meskers og Ernest F. Fullam.Senere ble ordet retikulum, som betyr nettverk, brukt av Porter i 1953 for å beskrive dette stoffet av membraner
 3. Vesikler ndla Biologi - Membranblærer - NDLA . Membranblærer/vesikler er væskefylte blærer som finnes inni cella. Det finnes ulike typer vesikler: Vakuoler finnes først og fremst i planteceller, lysosomer finnes antakelig bare i dyreceller, mens peroksisomene finnes både i plante- og dyrecelle
 4. Musklene er sammentrekkbare (kontraktile) organer som forårsaker bevegelse eller stabilitet (fiksasjon). Sammen med skjelettet bestemmer de kroppens form og påvirker dens stilling eller holdning, samtidig som de støtter og beskytter blant annet innvollene, blodkar og nerver. Muskulaturen sikrer kontroll over kroppsåpningene; den kan regulere blodstrømmen og ved rytmiske bevegelser.
 5. Det glatte endoplasmatiske retikulum er en membranøs celleorganel som er tilstede i eukaryotiske celler. I de fleste celler finnes det i små proporsjoner. Historisk har endoplasmatisk retikulum blitt delt inn i glatt og grovt. Denne klassifiseringen er basert på nærvær eller ikke av ribosomer i membranene. De
 6. Endoplasmatisk retikulum är en obligatorisk organel i en eukaryot cell. Det finns i cellerna av växter, djur och människor. Funktionerna för denna komponent i cellen är olika och är huvudsakligen associerade med syntes, modifiering och transport av organiska föreningar
 7. Cytoplasma er en fellesbetegnelse på alt som finnes inne i cellen. Cytoplasma består av to deler Cytosol Organelle

Immunforsvaret skal ta knekken på fiendtlige mikroorganismer, som bakterier, virus, sopp, protozoer og parasitter. Her finner du alt om immunforsvaret vårt Alt som lever er bygget opp av en eller flere celler. Cellene til en bakterie, en plante, en sopp eller et dyr er forskjellige, men har likevel noen av de samme egenskapene. Cellenes oppbygning bestemmer hvilke egenskaper de har, og dermed hvordan de formerer seg, hva de kan gjøre, og hva slags typer liv de kan være en del av. Alle celler består av en tynn hinne (cellemembran) som skiller. Endoplasmatisk retikulum finnes i alle eukaryote celler, unntatt røde blodlegemer og sædceller. Det skal bemerkes at eukaryotiske celler er de som har en cytoplasma inneholdt av en membran og har en definert kjernen. Disse cellene danner vev av alle dyr og et stort utvalg av planter. Det er to typer endoplasmatisk retikulum, det grove og det.

Endoplasmatiska nätverket, endoplasmanätet, eller endoplasmatiskt retikulum/retikel, förkortat ER (från latin reticulum endoplasmaticum det lilla nätet inuti (cell)plasman [1]), är en organell som kan uppta upp till 10 % av eukaryota cellers cytoplasma. [2] Det endoplasmatiska nätverket bildar i en cell ett vätskefyllt hålrum, som är separerat från cytosolen (vätskan inuti cellen) Endoplasmatisk retikulum er ein organell utforma som eit omfattande system av flate blærer og kanalar. Det finst i både dyre- og planteseller.. Det vert skilt mellom ru og glatt endoplasmatisk retikulum. Ru endoplasmatisk retikulum har ribosom bunde til yta, og dei proteina som vert danna på desse ribosoma vert avleverte på innsida av membranen.. Glatt endoplasmatisk retikulum har ingen. Endoplasmatisk retikulum er ein organell utforma som eit omfattande system av flate blærer og kanalar. Det finst i både dyre- og planteseller.. Det vert skilt mellom ru og glatt endoplasmatisk retikulum. Ru endoplasmatisk retikulum har ribosom bunde til yta, og dei proteina som vert danna på desse ribosoma vert avleverte på innsida av.

Endoplasmatisk retikulum - Wikipedi

Glatt endoplasmatisk retikulum - ikke har membranbundne ribosomer; - Sammensatt av et system med sylindriske rør; - De handler i produksjon av hormoner og lipider. Biologisk nysgjerrighet: - Den endoplasmatiske retikulum ble først visualisert i 1945 av den belgiske biologen Albert Claude Rolle i endoplasmatisk retikulum Det granulære endoplasmatiske retikulum er syntesestedet (i de tilhørende ribosomer) på den ene side av sekreter som utskilles utenfor cellen, og på den annen side er proteiner og lipider som utgjør membranene av cellulære organeller (Golgi-apparatur, lysosomer, mitokondrier, kjerner, ribosomer, vesikler ) En cellens endoplasmatisk retikulum (ER) inneholder et nettverk av tubuli og flate sekker. ER utfører en rekke funksjoner i både plante- og dyreceller. Endoplasmatiske retikulum har to store regioner: glatt endoplasmatisk retikulum og grov endoplasmatiske retikulum. Rough ER inneholder festet ribosomer mens glatt ER ikke

Grov endoplasmatisk retikulum driver med syntese og lagring av proteiner, mens glatt endoplasmatisk retikulum driver med syntese og lagring av steroider, glykogen og lipider. Porer finnes på overflaten av grov endoplasmatisk retikulum, slik at materialer som er syntetisert av den, kan passere gjennom det, men porene er fraværende på overflaten av den glatte endoplasmatiske retikulum Endoplasmatisk retikulum finnes i alle eukaryote celler, unntatt røde blodlegemer og sædceller. Det skal bemerkes at eukaryotiske celler er de som har en cytoplasma inneholdt av en membran og har en definert kjernen. Disse cellene danner vev av alle dyr og et stort utvalg av planter. Det er to typer endoplasmatisk retikulum, det grove og det.

Endoplasmisk Retikulum: Egenskaper, Klassifisering

Endoplasmatisk retikulum og Golgi-apparater er to membranbundne organeller som finnes i eukaryoter. Begge disse organellene er nært forbundet og funksjonelt beslektede. Både endoplasmatisk retikulum (ER) og Golgi-apparater er to komponenter i endomembransystemet til en celle Endoplasmatisk retikulum (ER) er en celleorganell som består av membraner. 5 relasjoner. 5 relasjoner: Biokjemi, Celle, Cellemembran, Organelle, Ribosom. Biokjemi. Biokjemi er læren om livets kjemi, det vil si læren om biomolekylene som deltar i de kjemiske prosessene i levende organismer

Retikulum betyr 'lite nett'. Ordet inngår i betegnelser på nettlignende strukturer, for eksempel bindevevsceller i benmargen og lymfeknuter. Endoplazmatski retikulum je najšire zastupljena ćelijska, odnosno citoplazmatska, organela i predstavlja sistem membrana.U citoplazmi se nalaze u obliku relativno spljoštenih kesica ili razgranate mreže cjevčica. Membrane zatvaraju prostor koji se kontinuirano pruža duž mreže i povezuje se s prostorom između dvije jedarne membrane

Biologi - Endoplasmatisk retikulum (ER) og golgiapparat - NDLA

Endoplasmatisk retikulum, ER, celleorganel i eukaryote celler, dvs. celler med kernemembran. ER er et membransystem, der indkapsler og adskiller et rum fra resten af cellens cytoplasma. ER kan være besat med ribosomer og kaldes da granulært ER eller rER (eng. rough, 'ru'). Uden ribosomer kaldes det glat eller agranulært ER eller sER (eng. smooth 'glat') Porekanalen med diameter ca. 30 nanometer (nm) er på siden omgitt av cellemembraner med proteiner, og i sentrum er det en desmotubul laget fra sammenpresset endoplasmatisk retikulum.Mellomrommet mellom plasmamembranen og desmotubul virker som en molekylær sil med diameter 2-10 nm. Kanalen er dynamisk, og via aktin i cytoskjelettet og motorproteiner som myosin kan den åpnes eller trekke seg. Grov endoplasmatisk retikulum eller RER eller granulær endoplasmatisk retikulum, når det blir sett i elektronmikroskopet, ser det ut som en ujevn overflate på grunn av tilstedeværelsen av 80S ribosomer. Hovedfunksjonen til RER er syntesen av proteinet og deretter transporteres det til andre deler

Biologi - Cellemembranen - NDLA

Endoplasmatisk retikulum (grov og glatt): Struktur og

Endoplasmatisk retikulum går igjennom plasmodesmata og danner en sentral sammenpresset stav (desmotubul), og ved eventuell mekanisk skade av cellene kan plasmodesmata tettes igjen med kallose i løpet av kort tid. mRNA og virus kan bli fraktet gjennom plasmodesmata og videre rundt i planten via floemet Endoplasmatisk retikulum er et omfattende nettverk av membranavgrensede hulrom som utgjør Den relative mengden av ru og glatt endoplasmatisk retikulum varierer mellom forskjellige celletyper Karbohydrater har ikke en strukturell funksjon, men ved å binde til proteiner kan de danne Endoplasmatisk retikulum (ER) er et stort nettverk av vesikler som befinner seg i cytoso I det uspesifikke immunforsvaret er det to deler som deltar: Levkocytter. Kjent som de hvite blodcellene og proteiner som er løst i ekstracellulær væske. Det uspesifikke immunforsvaret kjennetegnes gjerne ved at hver enkelt komponent virker på mange forskjellige mikroorganismer og kroppsfremmede stoffer. Det uspesifkke immunforvaret kan fungere utmerket uten at kroppen først har vært i. Endoplasmatisk retikulum är en membrancellellorganel som finns i alla eukaryota celler. Detta komplexa system upptar ungefär mer än hälften av membranen i en gemensam djurcell. Membranen fortsätter tills de möter kärnmembranet och bildar ett kontinuerligt element

Signalformidling er prosessen for mottak og videre bearbeiding av signaler som en celle mottar fra andre celler. Signalene kan være hormoner sendt via blodbanen, lokale signalmolekyler avsendt fra nærliggende celler, transmittersubstanser frigjort fra nerveender eller molekyler bundet til overflaten av naboceller. Den mottakende cellen har reseptorer som binder signalmolekylene og utløser. History. The ER was observed with light microscope by Garnier in 1897, who coined the term ergastoplasm. With electron microscopy, the lacy membranes of the endoplasmic reticulum were first seen in 1969 by Keith R. Porter, Albert Claude, and Ernest F. Fullam. Later, the word reticulum, which means network, was applied by Porter in 1953 to describe this fabric of membranes

Naturfag Påbygg - Celler og vekst - NDLA

Endoplasmatisk retikulum (ER) er en celleorganell som består av membraner.Mange av cellens biokjemiske prosesser foregår i disse membranene, bl.a. membransyntesen. Man skiller mellom glatt og kornet endoplasmatisk retikulum, hvor det sistnevnte er kjennetegnet ved at det har mange ribosomer festet til seg Endoplasmatisk retikulum lukker en del av cellen inne i et system med hulrom, som også kan gå fra celle til celle igjennom plasmodesmata. Ribosomer kan være festet til den ytre overflaten av endoplasmatisk retikulum kalt kornet- eller grynet endoplasmatisk retikulum endoplasmatisk eller ergastoplasmatisk retikl (re) En anden membranformet dannelse i cellen er den for det endoplasmatiske eller ergastoplasmiske retikulum. Membranen i RE genoptager den tredimensionale struktur af den cytoplasmiske membran; de er altid dobbelte for at bestemme mere eller mindre store hulrum (cisterner, tubuli) Lysosomer dyrecelle lysosom - Store norske leksiko . Lysosom er en enzymholdig organell i cellen. Inne i lysosomer skjer det nedbrytning av ulike stoffer (makromolekyler) cellen kan ta skade av, eller den ikke lengre har bruk for. Makromolekylene som brytes ned kan for eksempel være proteiner, nukleinsyrer, karbohydrater og fettstoffer (lipider)

Endoplasmatisk retikulum er en av de svært viktige strukturene i en celle, og det er to hovedtyper av det kjent som glatt og grovt. Endoplasmisk retikulum er ofte forkortet som ER; Derfor er glatt type betegnet som SER, og den grove typen er symbolisert som RER Golgiapparat (etter Camillo Golgi, italiensk lege, histolog, biolog) - Organelle i eukaryote celler. Består av flate tallerkenformede membransekker (cisterner), rør og vesikler som kommer fra endoplasmatisk retikulum. Funksjonen er å samle og pakke substanser for videre transport i cellen. Membranenhetene som inngår i Golgiapparatet kalles diktyosomer. Modifiserte glykoproteiner fraktes i.

Endoplasmatisk Reticulum Egenskaper, Klassifisering

Sarkoplasmatisk retikulum. Endoplasmatisk retikulum er et omfattende nettverk av membranavgrensede hulrom som utgjør flate blærer og kanaler i dyre- og planteceller. Man skiller mellom det. Endoplasmatisk retikulum eller bare ER er den største av alle organellene i cellen. Reticulum betyr lite nett. ER består av et sammenhengende nettverk.. Ru endoplasmatisk retikulum og Golgi-komplekser er typisk for celler med stor syntese av proteiner for eksport. I dette tilfellet er det immunoglobuliner (antistoffer) som ikke lagres i cellen før utskillelse. Den eksentrisk plasserte kjernen inneholder mye kondensert kromatin,. Media in category Endoplasmic reticulum The following 177 files are in this category, out of 177 total Sjekk endoplasmatisk retikulum oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på endoplasmatisk retikulum oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Cellemembran ndla. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid ; Aktiv transport er energikrevende transport av stoffer gjennom en cellemembran. Dette skjer når stoffer transporteres mot høyere konsentrasjon av. Proteiner er en type store molekyler som finnes i alt som lever. Det er rundt én million forskjellige proteiner i menneskekroppen, og mange flere i andre arter. Noen proteiner er byggesteiner i kroppen til mennesker og andre dyr. De er blant annet nødvendige for å danne skjelett, organer, bindevev, muskler, hud og hår. Andre proteiner utfører spesielle oppgaver i og mellom cellene En celle er den strukturelle og funksjonelle enheten alle levende organismer er bygget opp av, og den minste biologiske enheten som kan opprettholde en selvstendig metabolisme.Noen organismer, som bakterier, er encellede, mens andre, som mennesker, er flercellede. Celler er små. Størrelsen på de fleste plante- og dyreceller varierer mellom 1 og 100 mikrometer Endoplasmatisk retikulum og Golgi-apparatet, og deres rolle i sekresjon og syntese av proteiner, lipider og sakkarider Endoplasmatisk retikulum: ER er et system med sammenkoblede sekker og membranrør som ofte strekker seg over det meste av cellen og den er enormt forstørret i celler som er spesialiserte for utskillelse av proteiner

Biologi - NDLA

Endoplasmatisk retikulum: Det transporterer lipider, proteiner og andre materialer gjennom cellen. De er av to typer glatt endoplasmatisk retikulum og grov endoplasmatisk retikulum. Vedlegg: Cilia og Flagella er lokomotoriske vedlegg, hjelper i bevegelsen av en celle mot positive stimuli. Cilia er kortere enn flagella og tallrike Endoplasmatisk retikulum (ER) er en av de veldig viktige strukturene i en celle. ER eksisterer i to former: grovt ER (RER) og glatt ER (SER). RER kommer med ribosomer til stede på den ytre overflaten, noe som gir den et grovt utseende i mikroskopet endoplasmatisk retikulum. The irregular network of unit membranes, visible only by electron microscopy, that occurs in the cytoplasm of many eukaryotic cells. The membranes form a complex meshwork of tubular channels, which are often expanded into slitlike cavities called cis

Derfor vender CGN alltid endoplasmatisk retikulum. Figur 1: Cis og Trans Face of Golgi Apparatus. Siden cis ansiktet mottar vesikler, er dette ansiktet alltid kalt formingsflaten. Det er også den første emballasjestadien av stoffer. Hva er Transfigurasjonen av Golgi Apparatus Biologi - Endoplasmatisk retikulum (ER) og golgiapparat - NDLA Grunnleggende cellebiologi - PDF Free Download Sammendrag kap 5-14 - Celle- og molekylærbiologi BI1001. Molekyler kan diffundere over membraner via transportproteiner og passiv transport, eller de kan hjelpe i aktiv transport av andre proteiner. Organeller som endoplasmatisk retikulum, Golgi-apparat, mitokondrier, vesikler og peroksisomer spiller alle en rolle i membrantransport Hva Er endoplasmatiske retikulum? Inne i alle cellene, det er antall forskjellige organeller, som er spesialisert for ulike funksjoner i cellen. Noen organeller forekomme i alle celler, mens andre bare forekommer i visse typer celler. Den endoplasmatiske retikulum er en organell so '''Endoplasmatisk retikulum''' ('''ER''') er en membraner. Mange av cellens biokjemiske prosesser foregår i disse membranene, bl.a. syntesen av membraner. Man skiller mellom ''glatt'' og ''ru'' endoplasmatisk retikulum, hvor det sistnevnte er kjennetegnet ved at det har mange ribosomer festet til seg

Ru endoplasmatisk retikulum har ribosom bunde til yta, og dei proteina som vert danna på desse ribosoma vert avleverte på innsida av membranen. Glatt endoplasmatisk retikulum har ingen ribosom på yta. Det inneheld enzym for feittsyre- og steroidsyntese Endoplasmatisk retikulum SER - Slätt ER RER - Kornigt ER - Här syntetiseras de proteiner som ska exporteras - Inne i ER veckar de ihop sig - Många utrustas med kolhydrater och paketeras - Transporteras till golgiapparaten - Ingen proteinsyntes sker - Däremot sker lipidmetabolis endoplasmatisk eller ergastoplasmatisk retikk (re) En annen membranøs formasjon i cellen er den for endoplasmatisk eller ergastoplasmisk retikulum. Membranen i RE-gjenoppta den tredimensjonale strukturen til cytoplasmisk membran; de er alltid doble, for å bestemme mer eller mindre store hulrom (cisterner, tubuli) Glatt endoplasmisk retikulum vs groft endoplasmatisk retikulum endoplasmisk retikulum, eller ER, regnes som en organell som komponerer cellens deler. Cellen er den funksjonelle enheten av eve. Det endoplasmatiske retikulumet er et system av sammenkoblede rør og poser inne i en celle, som en hul traktkake. Det er to forskjellige spesialiserte områder av endoplasmatisk retikulum (ER), hver med forskjellige funksjoner. Den ene kalles den glatte ER og den andre kalles den tøffe ER

sarkoplasmatisk retikulum - Store medisinske leksiko

Endoplasmatisk retikulum. Denne membranstrukturen er snarere som en motorvei ved at den når fra kjernen (og faktisk er forbundet med dens membran), gjennom cellen, ut til cytoplasmaens fjerndeler. Det bærer og modifiserer proteinprodukter laget av ribosomene Mekanismen for cytoplasmatisk strømning i cellene av chachaceous alger: glidning av endoplasmatisk retikulum langs aktinfilamenter Elektronmikroskopi av kjempeceller direkte frosne alge charáceas viser et sammenhengende tredimensjonalt nettverk av anastomosering av rør og beholdere av grove endoplasmatiske retikulum å trenge inn i strømningsområdet cytoplasma Endoplasmatisk retikulum er et omfattende nettverk av membranavgrensede hulrom som utgjør flate blærer og kanaler i dyre- og planteceller. Man skiller mellom det glatte og det ru (granulerte) endoplasmatiske retikulum. Den relative mengden av ru og glatt endoplasmatisk retikulum varierer. Derfor vender CGN alltid endoplasmatisk retikulum. Figur 1: Cis og Trans Face av Golgi Apparatus. Siden cis ansiktet mottar vesikler, er dette ansiktet alltid kalt formingsflaten. Det er også det første emballasjestadiet av stoffer. Hva er Transfigurasjonen av Golgi Apparatus Den endoplasmatiske retikulum er en organell eller en membran-inkludert struktur inne i en eukaryotisk celle. To typer endoplasmatisk retikulum finnes: glatt ER og grovt ER. Begge typer endoplasmatisk retikulum fungerer for å prosessere og transportere nylsyntetiserte proteiner fra ribosomer

golgiapparatet - Store norske leksiko

Polysomer forbundet med endoplasmatisk retikulum (ER) Siden kjernefysisk konvolutt er en forlengelse av endoplasmatisk retikulum, kan denne typen polysom også være forbundet med den ytre nukleære konvolutt Merk rikelig ru endoplasmatisk retikulum og Golgi-komplekser. Intercellulærsubstansen inneholder tett med tynne kollagenfibriller (ca 25 nm). Rundt cellene er det en sone hvor fibrillene har litt annerledes ordning og ligger litt mindre tett enn ellers

A) endoplasmatisk retikulum B) golgiapparat C) kloroplast D) ribosom Cellebiologi 34 Ribosomer som er involvert i syntese av stoffer som skal brukes i cellen, finnes A) fritt i cytoplasma B) i ru endoplasmatisk retiklulum C) i glatt endoplasmatisk retikulum D) bundet til cytoskjelettet Cellebiologi 3 Cellen inneholder også større ansamlinger av ru (granulært) endoplasmatisk retikulum, som passer med at denne cellen produserer peptidhormon (man kan riktignok ikke bestemme hva sekretkornene inneholder ut i fra dette bildet). 1. Sekretkorn 2. Membran rundt sekretkorn 3. Kjernemembran 4. Kjernepore 5. Kondensert kromatin 6. Ekstendert. Celler - Endoplasmatisk retikulum 30. oktober 2011 af 1209jegersej (Slettet) - Niveau: B-niveau Har brug for hjælp til noget biologi om celler, håber der er nogen der kan hjælpe mig : Mikrosomer er fragmenter av membraner som danner små, lukkede vesikler. Disse strukturene stammer fra omorganiseringen av fragmentene, vanligvis kommer de fra endoplasmatisk retikulum etter den cellulære homogenisering

 • Single status whatsapp.
 • Lefdal molde.
 • Trines matblogg aioli.
 • Gunnlaug ormstunge samfunnsforhold.
 • Vinterferie 2019.
 • Matprogram svt play.
 • Kunstskole for voksne.
 • Disco düsseldorf altstadt.
 • Döbeln veranstaltungen.
 • Sikorsky king stallion.
 • Whatsapp nachrichten mitlesen programm kostenlos.
 • Trulicity insulin.
 • Utrydningstruede dyr i norge.
 • Syntaktisk bevissthet.
 • Barn og ungdomsarbeider eksamensoppgaver.
 • Tripper im mund bilder.
 • Lade elbil pris pr år.
 • Lego boost android.
 • Citalopram 30 mg und alkohol.
 • Apple support chat.
 • Tivoli fyrværkeri jul 2017.
 • Eifel zeitung immobilien.
 • Odds ol 2018.
 • Hit radio frequenz.
 • Hip hop tanzen karlsruhe.
 • Kia carnival preis.
 • Shark boy lava girl rollebesetning.
 • Dans vennesla.
 • Sax eisleben veranstaltungen.
 • Aimn green.
 • Hvilke medisiner kan man dø av.
 • Hormonspiral nackdelar.
 • Oksygen formel.
 • A priori synonym.
 • Hvordan feires påske.
 • Ipod shuffle 6 2 gb.
 • Knorr produkte.
 • Norges styrkeløftforbund treningsprogram.
 • Werk3 klangwert theaterprogrammkneipe im domwinkel, cafe und musikfachgeschäft schwerin.
 • Hva er alkalisk vann.
 • Haus mieten aurich provisionsfrei.