Home

Voksenpsykiatrisk poliklinikk storsteinnes

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storsteinnes: Fant du det du lette etter? Ja Nei (På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer) 0 / 255 tegn. Skal ikke fylles ut Send. Vennligst skriv en tilbakemelding. Så bra. Senteret omfatter Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (fram til 01.09.16) og Døgnenhet, og gir døgnbaserte, polikliniske og ambulante tjenester til befolkningen i kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkware. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager Voksenpsykiatrisk poliklinikk Stavanger DPS Stavanger DPS har voksne over 18 år med allmennpsykiatriske problemer som målgruppe. Poliklinikken vurderer henvisninger en gang i uken, og er delt i tverrfaglige team. Behandlerne tilbyr vurdering, utredning. Voksenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med psykiske lidelser etter henvisning fra fastlege eller fra lege på sykehus. Vi er et tilbud til personer over 18 år. Våre behandlere er psykiatere/ass.leger, psykiatriske sykepleiere,.

Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Storsteinnes

Universitetssykehuset Nord-Norge - Psykolog - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Storsteinnes. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Poliklinisk behandling i psykisk helsevern betyr at du kommer til jevnlige individuelle eller gruppebaserte samtaler til en behandler. Sammen med din polikliniske behandler blir dere enige om mål for behandlingen, hvor hyppig dere skal møtes og hvor lenge tilbudet skal vare

Avdeling nord - Universitetssykehuset Nord-Norg

Velkommen til DPS Molde Knausensenteret - Allmenpsykiatrisk poliklinikk! DPS Molde ligg i Knausensenteret omlag 2 km aust for sentrum og består av to einingar, ein DPS allmennpsykiatrisk poliklinikk og eit DPS døgntilbod som samarbeider nært Avdelinger på Vinderen. I Forskningsveien på Vinderen ligger deler av sykehusets virksomhet innen psykisk helsevern: Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Forskningsveien 7 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) og Senter for Psykofarmakologi, Forskningsveien 13 Senter for psykofarmakologi (SFP), Forskningsveien 13 Slik kommer du hi Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storslett Mer om avdelingen Behandlingen kan være ulike former for samtaleterapi individuelt og/ eller i grupper, læring av mestringsstrategier og andre kurstilbud for å øke forståelsen av sykdommen og finne løsninger som kan hjelpe den enkelte Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon7 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon54 Presentasjon av stillingen: Vi søker psykolog til vikariat ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk Storsteinnes. Det er et vikariat med mulighet for fast ansettelse. Enheten er del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø og omegn i Psykisk helse- og rusklinikken Vår allmennpsykiatriske poliklinikk gir tilbud om utredning og behandling av psykiske plager/psykisk sykdom etter henvisning fra fastlege eller sykehus. Behandlingstilbudet kan både være individuelt og i gruppe. De første møtene brukes til en nærmere avklaring av det som plager deg. Det settes en diagnose,.

Psykisk helse - og rus- avdelingsoversikt

 1. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er et tverrfaglig team som samarbeider godt. Kontaktinformasjon. Telefon 75 42 50 00 Søndre gate 19 - B, Stokmarknes Besøksadresse Søndre Gate 19 - B (Kart) Dekning av reiseutgifter. Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket nødvendige utgifter
 2. Allmennpsykiatrisk team på Fauske/Voksenpsykiatrisk poliklinikk Indre Salten (VOP-is) er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som tar imot henvendelser fra kommunene; Fauske, Hamarøy, Saltdal, Sørfold og Tysfjord vest
 3. Allmennpsykiatrisk poliklinikk består av i 2 allmennpsykiatriske team og 1 akutt- og ambulant team. De som blir henvist er først og fremst mennesker som har behov for helsetjenester utover det fastlegen/bydelene kan tilby
 4. Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer
 5. Voksenpsykiatrisk poliklinikk Gamle Oslo Poliklinikken har god tilgang på kompetent, tverrfaglig personale og tilbyr diagnostisk utredning og behandling. Pasientgruppen er sammensatt hva gjelder diagnoser, problematikk og funksjon, men pasienten skal være i behov av.
 6. SPHR Tromsø - poliklinikk: Voksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsø inkl. regionalt OCD-team og rusteam, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Storsteinnes, Ambulant akutteam og Ambulant rehabiliteringsteam; SPHR Tromsø - døgn: to døgnenheter i Tromsø og en døgnenhet på Storsteinnes, med totalt 31 plasse

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Stavanger DPS - Helse Stavange

Kontaktinformasjon for DPS Vest-Finnmark Voksenpsykiatrisk Poliklinikk Alta Alta, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Er du alvorlig syk, kan fastlegen i noen tilfeller henvise deg til Distriktspsykiatrisk senter (DPS). DPS er et spesialisthelsetjenestetilbud. Hvilket DPS du tilhører, avhenger av hvor du bor og hvilket sykehus du tilhører. Kontakt din fastlege for å få veiledning

VPP Alta - Finnmarkssykehuse

Her finner du oversikt over våre lokalsykehus, avdelinger, sengeposter, poliklinikker og institusjoner med beskrivelse av stedet der behandlingen gjøres Psykolog søkes til Voksenpsykiatrisk poliklinikk Storsteinnes, med rusbehandling som hovedoppgave. VPP Storsteinnes er del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø og omegn i Psykisk helse- og rusklinikken Voksenpsykiatrisk Poliklinikk Svolvær (utekontor) Fant du det du lette etter? Ja Nei. Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer. 0 / 255 tegn. Skal ikke fylles ut Send. Vennligst. Psykiatrisk Senter for Tromsø og omegn er en del av Allmennpsykiatrisk klinikk. Vi er DPS for kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy. Virksomheten er organisert i 4 kliniske enheter: Akuttenhet, Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Døgnenhet samt Rehabiliteringsenhet Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) www.nordlandssykehuset.no. Sjøgata. 49 8200 FauskeVis veibeskrivelse. 75 60 29... Vis nummeret. Hvor synlig er din bedrift? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn VOP Storsteinnes. 9050 Storsteinnes. 77 66 95... Vis nummeret. Hvor synlig er din bedrift

Virksomheten er organisert i 4 kliniske enheter: Akuttenhet, Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Døgnenhet samt Rehabiliteringsenhet. Avdelingen har tverrfaglig lederteam ledet av avdelingsleder. Psykiatrisk sykepleier; Allm.psykiatrisk klinikk, Voksenpsykiatrisk poliklinikk, team Storsteinnes Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen. VOP Sandnessjøen dekker kommunene Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna, Lurøy og Træna. Poliklinikken er allmennpsykiatrisk. Vi vektlegger terapi basert på nasjonale retningslinjer og evidensbaserte behandlingstilnærminger. I tillegg har vi.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana Mer om avdelingen Voksenpsykiatrisk poliklinikks (VOP) mål er å gi et tilpasset tilbud i forma av psykiatrisk utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser til den voksne delen av befolkningen i opptaksområdet Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Vold ikke stort problem, likevel varsel om pålegg VOP og BUP ved sykehuset i Sandnessjøen har fått to varsler om pålegg Voksenpsykiatrisk poliklinikk Stavanger DPS: Fant du det du lette etter? Ja Nei. Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer. 0 / 255 tegn. Skal ikke fylles ut Send. Vennligst skriv en tilbakemelding. Så bra.

Psykolog - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Storsteinnes

DPS Tromsø og Storsteinnes - Psykiatrisk senter for Tromøs og omegn: Nedenfor finner du informasjon om DPS Tromsø og Storsteinnes - Psykiatrisk senter for Tromøs og omegn, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se DPS Tromsø og Storsteinnes - Psykiatrisk senter for Tromøs og omegn på kartet eller. VPP Karasjok - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Ansvar og oppgaver VPP tibyr hjelp i form av utredning og behandling for et bredt spekter av psykiske lidelser for voksne fra 18 år som opplever moderate til alvorlige lidelser Vi søker psykolog til Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenheten Storsteinnes med 50% stilling på hvert arbeidssted. Stillingen er underlagt VPP Storsteinnes, og er et vikariat med mulighet for fast ansettelse. Enhetene er del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø og omegn i Psykisk helse- og rusklinikken Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) Brønnøysund tilbyr spesialisthelsetjenester innen rus- og psykisk helsevern til personer over 18 år. Vårt opptaksområde er de fem kommunene på Sør-Helgeland; Bindal, Sømna, Vevelstad, Vega og Brønnøy Vi gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vi gir akutt og planlagt behandling, tilbyr kartlegging, utredning og behandling individuelt eller i gruppe, til voksne med psykisk sykdom, poliklinisk, eller ved døgnopphold

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Betanien BUP er et spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern for barn og unge. BUP skal gi tilbud til barn og unge under 18 år og deres familier Utenfor hovedinngangen og ved somatisk poliklinikk kan du stå parkert så lenge du har behov for det. Området er reservert for pasienter frem til kl. 18:00 hver dag. Betaling. Parkering ved Hallingdal sjukestugu er gratis for pasienter. El-bil parkering. Det er ingen parkeringsplasser for el-bil ved Hallingdal sjukestugu

Poliklinisk behandling i psykisk helsevern, Bodø

 1. DPS Elverum-Hamar, poliklinikk Hamar 1 Postboks 4453 2326 Hamar Hamar - Skolegata (DPS) Besøksadresse Skolegata 22 (Kart) 2317 Hamar Telefon 91 50 62 00. Offentlig transport. Nærmeste busstopp ligger i Skolegata, rett utenfor sykehuset
 2. Voksenpsykiatrisk poliklinikk Spesialisthelsetjeneste. Detaljer. ID: 9494 #: 1498. Publisert til: 2028-03-03 23:08:00 I kategorier: Psykiske problemer. Beskrivelse; Detaljer; Beskrivelse. Hamar (Hedmark) Ringsaker Løten (Hedmark) Stange Våler (Hedmark) Elverum Trysil Åmot (Hedmark) Detaljer
 3. Kontaktinformasjon for Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) Fauske, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer
 4. Siden etableringen i 1977 har mange hatt stor nytte av tilbudet. Universitetssykehuset Nord-Norge overtok driften fra Troms fylkeskommune i 2002, og har nå et døgntilbud og en voksenpsykiatrisk poliklinikk fordelt på to enheter underlagt Psykisk helse og rusklinikken. Pasientgrunnlaget er fra både Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Tromsø. - Vi er en aktiv enhet som er [
 5. Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen Mer om avdelingen Vi har psykiatere, psykologer, psykiatrisk sykepleiere, kliniske sosionomer, klinisk vernepleier, spesialsykepleiere og ruskonsulenter
 6. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) i Askim skal gi barne- og ungdomspsykiatriske tjenester til innbyggerne i Indre Østfold, Marker og Skiptvet. Vi tar i mot barn og unge fra 0-18 år med psykisk lidelse og/eller problemer til undersøkelse og eventuell behandling

DPS Molde Knausensenteret - Allmenpsykiatrisk poliklinikk

Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Voksenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser. Teamet består av psykiatere, psykologspesialist, psykologer, leger i spesialisering, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut og spesialergoterapeut. Voksenpsykiatrisk poliklinikk er et. Voksenpsykiatrisk poliklinikk med APAT (Ambulant psykiatrisk akutteam) Fant du det du lette etter? Ja Nei. Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer. 0 / 255 tegn. Skal ikke fylles ut Send. Vennligst. Diakonhjemmet sykehus voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen - poliklinikk fra Vinderen, 100678775S0 - Diakonhjemmet sykehus voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen - poliklinikk Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Psykolog/klinisk sosionom - Voksenpsykiatrisk poliklinikk - Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen - Diakonhjemmet Sykehu

 1. Dobbeltdiagnoseprosjekt ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Kristiansund sykehus 2006: betydning av å tåle usikkerhet - forslag til innledende avklaring av pasienter med dobbeltdiagnoseproblematikk; Informasjonsbrosjyre: informasjon om gruppeterapi ved psykiatrisk poliklinikk, Kristiansund sykehus 2008; Gjennomgang av journaler i EPJ
 2. Modum Bad Voksenpsykiatrisk Poliklinikk Profil. Registrer deg i CV-database Legg til i jobbønsker Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter.
 3. Else-Marie Molund er utdannet psykolog ved UIO i 2006 og er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. I UNN har hun vært ansatt ved døgnenheten Storsteinnes, voksenpsykiatrisk poliklinikk og på poliklinikk for barn og unge. Hun har vært spaltist for Mediehuset iTromsø og skrevet kronikker i Nordlys. Hun har skrevet om erfaringene og dobbeltkompetansen hun har som mor [
 4. Psykoedukasjon, ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk Gamle Oslo. Psykoedukasjon, ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk Grünerløkka. Psykoedukasjon, ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk St. Hanshaugen. Andre behandlingsmetoder som kan være aktuelle er: Ulike.
 5. Voksenpsykiatrisk poliklinikk for Midt-Troms søker etter utviklingsorienterte og kunnskapsrike behandlere som ønsker å bidra til videreutvikling av poliklinikkens tjenester. Vi søker deg som trives med å jobbe selvstendig, men samtidig jobber godt med andre. Stillingen omfatter utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storslett

Både voksenpsykiatrisk og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk har nå frist fram til 30. oktober på å komme med tilbakemeldinger til rapportene fra Arbeidstilsynet. Beskjed om at forholdene som blir påpekt har blitt rettet opp, må være sendt Arbeidstilsynet innen årsskiftet Finnmarkssykehuset har laget en henvisningsveileder for allmennleger som henviser pasienter til voksenpsykiatrisk poliklinikk i Finnmark Publisert 30.05.2016 / Sist oppdatert 28.04.202

 1. Voksenpsykiatrisk poliklinikk Gamle Oslo / St. Hanshaugen / Grünerløkka fra Tøyen, 100494889S2000001 - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Gamle Oslo / St. Hanshaugen / Grünerløkk
 2. Psykiatere Nord-norge - ekg, belastningsskader, fysioterapi, barnepsykiatri, golfskader, bedriftshelsetjeneste, helsenord, psykiatere, sakkindig, gynekologi.
 3. Sykehuset Østfold HF DPS Halden voksenpsykiatrisk poliklinikk fra , 100477625S0 - Sykehuset Østfold HF DPS Halden voksenpsykiatrisk poliklinikk
 4. DPS Sarpsborg, voksenpsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg. 974633744 DPS Halden, voksenpsykiatrisk poliklinikk Halden 875319582 Sykehuset Østfold HF, DPS Moss, voksenpsykiatrisk døgnavdeling BUP Storsteinnes 9050 STORSTEINNES 974726807 Longyearbyen sykehus 974795396 Narvik sykehus 993515345 Universitetssykehsuet i Nord-Norge, RGT/LAB Narvik.
 5. Distriktspsykiatrisk senter Nordre Østfold er en spesialisthelsetjeneste, som tilbyr voksne (over 18 år) med psykiske lidelser diagnostisk utredning, samt tilpasset behandling og omsorg i regionen Nordre Østfold, dekket av DPS Nordre Østfold Moss og DPS Nordre Østfold Edwin Ruud i Mysen
 6. Rus- og psykisk lidelse poliklinikk, Vestfold (ROP) ROP Vestfolds målgruppe er pasienter over 18 år med samtidig alvorlig ruslidelse og alvorlig psykisk lidelse. Fant du det du lette etter? Ja Nei. Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Stavanger DPS Telefon 51 51 45 00. mandag - fredag: 11.30-12.00 for råd og veiledning : Adjunkt Hauglandsgate 34 Besøksadresse Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger (Kart) Pasientreiser Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise Voksenpsykiatrisk poliklinikk med Ambulant psykiatrisk akutteam - APAT: Fant du det du lette etter? Ja Nei. Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer. 0 / 255 tegn. Skal ikke fylles ut Send.. DPS Silsand - Psykiatrisk senter Midt-Troms: Nedenfor finner du informasjon om DPS Silsand - Psykiatrisk senter Midt-Troms, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se DPS Silsand - Psykiatrisk senter Midt-Troms på kartet eller snevre inn ditt søk om DPS Silsand - Psykiatrisk senter Midt-Troms ved å. Foregår på dagtid på Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved UNN Åsgård i Tromsø. Poliklinikkens behandlere er psykologer og tilbyr Samtaleterapi, inntil 10 timer, bygget på målrettet korttidsterapi som blant annet kognitiv terapi og løsningsfokusert terapi, samt assistert selvhjelp (selvhjelpslitteratur og internettbaserte selvhjelpsprogram I DIPS - velg «avd. STE-HBE, seksjon Psykiatrisk poliklinikk HBE». Sende tilvisinga som post. Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Psykiatrisk klinikk Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar Postboks 1400 5021 Bergen. Utgreiing . Ved Psykiatrisk poliklinikk går vi gjennom pasientens tidlegare behandling

Allmennpsykiatrisk poliklinikk - Betanien sykehu

Distriktspsykiatrisk senter i Fredrikstad er en spesialist helsetjeneste, som tilbyr voksne (over 18 år) med psykiske lidelser diagnostisk utredning, samt tilpasset behandling og omsorg Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Sandnes DPS. Inkluderingskriterier: Motivasjon for psykoterapi i gruppe ; Ekskluderingskriterier: Psykose og psykosenær fungering. Antisosiale personlighetstrekk. Symptomfokuserte pasienter. Suicidalitetsproblematikk. Omfattende rusproblemer eller bruk av B-preparater DPS Elverum-Hamar, poliklinikk Hamar 2: Fant du det du lette etter? Ja Nei. Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer. 0 / 255 tegn. Skal ikke fylles ut Send. Vennligst skriv en tilbakemelding. Så bra.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Stokmarknes

Implementering av Barnas time i voksenpsykiatrisk post og poliklinikk i Nord-Trøndelag. Organisasjon Organisasjonen Voksne for Barn Org.ledd Sentralt Ekstern instans Psykiatrisk klinikk, Sykehuset i Namsos, Nord-Trøndelag HF Prosjektleder/forsker. Britt Helen Haukø. Fylke(r) Nord-Trøndelag Bevilget 2008: kr 300 000 Startdato 02.05.2008. voksenpsykiatrisk poliklinikk Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Voss voksenpsykiatrisk poliklinikk. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Indekser Underliggend

Magnífico DPS. Clínica ambulatoria psiquiátrica para adultos Servicio de salud especializad Encontre ajuda psicológica onde você mora. Vá para a página de cobrança do seu municípi sykehuset Østfold hf voksenpsykiatrisk poliklinikk fredrikstad sykehuset Østfold hf dps fredrikstad dØgnavdeling fredrikstad univeristetssykehuset nord-norge hf storsteinnes - rusomsorg storsteinnes universitetssykehuset nord-norge hf senter for psykisk helse nord-troms voksenpsyk poliklinikk storslet hblad.no lagres regelmessig av Nasjonalbiblioteket. Nettsiden vil bli gjort tilgjengelig som kildemateriale for forskning og dokumentasjo

Merknad 2E Egenandel ved voksenpsykiatrisk poliklinikk. Det kan kreves egenandel for undersøkelse, utredning og behandling ved voksenpsykiatrisk poliklinikk. Egenandel kan kreves uansett behandlingens varighet og hvilket fagpersonell som yter behandlingen. Det kan også kreves egenandel av pasienten ved gruppeterapi Finden Sie psychologische Hilfe, wo Sie leben. Gehen Sie zur Sammlungsseite Ihrer Gemeind Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk Salten/Bodø gikk ventetiden ned fra 151 til 116 dager i løpet av prosjektperioden. Nedgangen har fortsatt, og ved utgangen av juni 2005 var den nede i 88 dager. - Dette er veldig gledelige resultater, sier Anne Marit Rosenlund, leder for kvalitetsprosjektet - Arbeidet med måling og bedring av ventetider skal inngå som en del av rutinearbeidet i.

Mosjøen voksenpsykiatrisk poliklinikk (DPS): Nedenfor finner du informasjon om Mosjøen voksenpsykiatrisk poliklinikk (DPS), inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Mosjøen voksenpsykiatrisk poliklinikk (DPS) på kartet eller snevre inn ditt søk om Mosjøen voksenpsykiatrisk poliklinikk (DPS) ved å klikke. Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Varsel om pålegg etter vold og drapstrusler. Arbeidstilsynet har gitt to pålegg til VOP i Mo i Rana knyttet til håndtering av vold. Filed Under: Nyheter, Sykehus Tagged With: Helgelandssykehuset, psykiatri, psykisk helse, Rune Holm, Voksenpsykiatrisk poliklinikk, VOP. Adress

poliklinikk, uavhengig av profesjon . • Leger under utdanning bruker mindre tid til direkte pasientrelatert arbeid enn andre profesjoner i en voksenpsykiatrisk poliklinikk. • En av fem pasienter møter ikke til avtalt time ved voksenpsykiatriske polikli-nikker og en av ti ved BUP. 1.3 Håndbokens hensikt og målgrupp Endr. i forskrift om utgifter til poliklinisk helsehjelp. I. I forskrift 19. desember 2007 nr. 1761 om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak gjøres følgende endringer Psykologspesialist - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Troms Poliklinisk seksjon består av VPP Tromsø, VPP Storsteinnes, Ambulant rehabiliteringsteam og Ambulant akutteam. Vår poliklinikk ønsker at den aktuelle psykologspesialist kan tiltre snarlig. Arbeidsoppgaver Kort og greit, hva er voksenpsykiatrisk poliklinikk? Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

DIAKONHJEMMET SYKEHUS VOKSENPSYKIATRISK AVDELING VINDEREN - POLIKLINIKK. Organisasjonsnummer: 980512290. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 303 ansatte Bedrift underlagt DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS. Forretningsadresse Forskningsveien 7 0373 OSLO Osl Helgelandssykehuset HF (sørsamisk: Helgelaanten skïemtjegåetie) er et av fire helseforetak i Helse Nord RHF, og består av en rekke enheter som ble slått sammen 1. januar 2002 i forbindelse med statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Helgelandssykehuset HF består av tre lokalsykehusenheter: Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.I tillegg til de somatiske sykehusenhetene har. Gastrokirurgisk poliklinikk Mer om avdelingen Gastroenterologisk kirurgi er en stor del av Kirurgisk klinikk og avdelingen har virksomhet både på operasjonsavdelingen, dagkirugisk og i poliklinikk; Gastrokirurgisk poliklinikk: Fant du det du lette etter? Ja Nei. Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen Voksenpsykiatrisk poliklinikk. jun. 2009 - jul. 2015 6 år 2 måneder. UNN Harstad. Psychologist Barnehabiliteringen. okt. 2014 - okt. 2015 1 år 1 måned Sykehuset Østfold Hf Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk Sarpsborg Org.nr.: 984828004. Sykehuset Østfold Hf Bup Sarpsborg - Poliklinikk Org.nr.: 975326810. Sykehuset Østfold Hf Dps Akutt Kalnes Org.nr.: 818262752. Sykehuset Østfold Hf Dps Edwin Ruud Voksenpsykiatrisk Poliklinikk Org.nr.: 91287624

 • Testimoni k ion nano.
 • Kolonihagen matkasse.
 • Mountainbike fahren.
 • Tanzschule nuzinger gmbh neckargemünd neckargemünd.
 • Vegvesen steinkjer.
 • Kaley cuoco karl cook.
 • Hemkörning mat uppsala.
 • Bilder blaues wunder dresden.
 • Begagnade bilar i karlstad.
 • Kampanja.
 • Heracles almelo tickets.
 • Nja wiki.
 • Move artistic dome köln öffnungszeiten.
 • Epiphone les paul 100.
 • Altstadt quedlinburg.
 • St andreas.
 • Stupa buddhist symbol.
 • Mengele zoo oppgaver.
 • Hvordan endte slaget ved verdun.
 • Hundstallet.
 • Geißkopf verleih.
 • Montere servant på benkeplate.
 • Våtromskurs bergen.
 • Borerigg olje.
 • Shooter season 2 netflix norge.
 • Oppo norway.
 • Rekenen groep 4 werkbladen.
 • Murales de diego rivera y su significado.
 • Lege forum.
 • Mysenrussen 2018.
 • Star wars maske.
 • Polsk komponist kryssord.
 • Siste farao.
 • Stadtbücherei heidelberg katalog.
 • 0 kelvin.
 • Bodybuilding tävling 2017.
 • Askim torget butikker.
 • Kristian gulheim død.
 • Kongens hunder navn.
 • Hvor lenge varte istiden.
 • Native american culture and traditions.