Home

Hinduismen og kristendommen

Forskjellen mellom kristendom og hinduism

Denne artikkelen dekker forskjellene mellom kristendommen og hinduismen. Kristendommen er en tro på Jesus Kristus, som ble korsfestet to tusen år siden på Golgata, Jerusalem, som nå spredt over hele verden. hinduisme er en religion som er tilstått med 70 % av den indiske befolkningen, men det har også utøvere i andre land også. nå la. I denne delen ser man på kristendom og hinduisme. Sammenligning med hinduistisk bhakti At det er en vesensforskjell mellom hinduistisk og kristen gudstro har vi sett i avsnittet om «to slag religion». Hinduismen er for det meste panteistisk, mens kristendommen er monoteistisk Hinduisme og kristendom er to viktige religioner i verden, det er interessant å lese forskjellen mellom kristendommen og hinduismen. De viser ganske mange forskjeller mellom dem i deres konsepter og dogmer. Oxford-ordboken identifiserer kristendommen som Religionen basert på Jesu Kristi person og lærdom,.

Hinduismen har svar på alle spørsmål kristendommen ikke kan besvare uten å støtte seg til vi har jo Gud. Gud brukes til å forklare absolutt alt, uansett om det er så utrolig, vanvittig, sinnsykt og vilt umulig fysisk sett. Men så tenker du sikkert: Kristendommen har vel kanskje svar på spørsmål h.. Kristendommen & Hinduismen -André Menneskesyn og verdisyn Kristendommen Hinduismen Høytider og tilbedelse Kristendommen: Hinduismen: Hellige hus og hellige skrifter Et liv på jorda Kropp og sjel gudgitt Skapes og dør samlet Gjenoppstår samlet Gud og rettferdighet Kjærlighet og • Hinduismen aksepterer flere måter for frelse, mens Bibelen er den eneste måten å oppnå frelse i henhold til kristendommen. • Kristendommen tror bare på Jesus, mens hinduismen tror på at det eksisterer flere guder og gudinner. • Hinduismen er en religion i utvikling, og derfor vil det være ekstremt vanskelig å spore begynnelsen Hinduismen er den eldste religionen av våre verdensreligioner og den oppsto 2500 år f.Kr, og du kan finne deler av denne religionen i mange andre religioner som f.eks. Buddhismen. Hinduismen er veldig ulik fra kristendommen, jødedommen og islam, for i de tre religionene er det bare en gud, mens i Hinduismen er det veldig mange guder Dette er helt annerledes enn det synet hinduismen og buddhismen har, der menneskets handlinger for følger for senere liv. Kristendommen: I kristendommen lærer man at alle er født med synd og en fiendtlig holdning til Gud

Hinduisme er en av de store verdensreligionene med mellom 950 millioner og én milliard tilhengere. De fleste lever i India, mange også i resten av Sør-Asia.. Hinduismen, som av sine tilhengere gjerne betegnes som Sanatana Dharma (सनातन धर्म) (den evige veien), regnes som verdens eldste fortsatt levende religion.Den er imidlertid ikke et enhetlig trossamfunn, men et. Alle kjente religioner har forsøkt å finne svar på hvorfor mennesker må dø, og hva som vil skje etter døden. Forståelsen av døden varierer med de ulike religionenes grunnsyn. Innenfor noen religioner mener man at døden er en form for straff, som i kristendommen og delvis i jødedommen. Andre religioner mener at døden er en naturlig del av livet på jorden

Hinduisme er den eldste av de store verdensreligionene, med rundt én milliard tilhengere. De fleste lever i India. Av sine egne kalles hinduismen Sanatana Dharma som betyr den evige veien. Hinduismen er ikke et enhetlig trossamfunn, men et konglomerat av religiøse grupper med svært ulike holdninger Forholdet til sex er et sentralt aspekt i religion generelt, men det er samtidig store forskjeller i forståelsen av sex i de forskjellige religiøse tradisjonene. Dette er spesielt noe som ofte innebærer ulike regler for kvinner og menn. I jødedom, islam og hinduisme er tradisjonelt alle forventet å ha heterosex innenfor ekteskapets rammer, mens i buddhisme og kristendom er i. I denne oppgaven reflekteres det over kvinnesynet i kristendommen, islam og hinduismen. Oppgavens problemstilling lyder som følger: Hvilken religion praktise.. Hinduismen har ikke et klart utgangspunkt, og er mer samlet i ettertid under samme paraply, mens både Kristendommen og Islam har et relativt klart utgangspunkt. Store avvik fra originalen hos oss, blir ikke tolerert på samme måte - og derfor har man gjerne mystikerene i helt egne religioner, de som har helt andre vinklinger blir gjerne heller ikke tatt på alvor - og går ut av det. Kristendommen - jul. Jul - scenene i spillet. Hinduismen - divali. Hinduismen: Fortellingen om Rama og Sita. Jødedommen: Historien om makkabeerne. Buddhismen: Tempelet er ofte dekorert med gudestatuer og ved inngangen kan det stå en statue av Ganesha,.

Sammenligning mellom kristendom og hinduisme i synet på

Antall templer i hinduismen finnes det ikke noe tall på; de er flere og større enn alle andre religioners templer. Hinduene ser på templene sine som gudenes boliger, og de er gudenes gjester når de besøker dem. Siden vann er et symbol på liv i hinduismen, ligger alltid templene i nærheten av vann eller basseng, slik at de besøkende kan ta rituelle bad Uikheter mellom relgionene Kilder Hinduenes tro på Gud Gunnar Holth, Kjell Arne Kallevik, Marie von der Lippe, Gyldendal Norsk Forlag Mange Guder Guden Brahman Vishnu Shiva Durga Avatar Gudestatuer og bilder Gud finnes i alt Kristendommens tro på Gud Kristene tror at Gud e Kristendommen ble dermed misjonerende og universal, åpen for alle, i motsetning til jødedommen, som er en etnisk ikke-misjonerende religion.Det vil si at det ligger i kristendommens natur å spre læren til alle mennesker på jorden. Dette er en av grunnene til at kristendommen har blitt verdens største religion Du kan lese mer om avspilleren og hvilke enheter den støtter på hjelpesidene. Opplever du feil med avspillingen eller innholdet kan du ta kontakt med Publikumsservice. Teksting på NRK TV. Mange av våre program har tekst du enkelt kan slå av og på ved å klikke tekst-symbolet nede til høyre i avspillerkontroller

Reinkarnasjon er sjelevandring eller gjenfødelse, ofte uatskillelig knyttet til den hinduistiske doktrinen om karma, loven om konsekvens.Forestillingen om menneskets gjentatte liv finner man især innen hinduisme og buddhisme. Jødedommen, kristendommen og islam avviser normalt reinkarnasjon, idet disse religioner anser at hver menneskelig unnfangelse og fødsel bringer en ny menneskesjel, og. Religion og etikk gir deg kunnskap om og forståelse av religioner og livssyn. Filosofisk og etisk teori er til god hjelp når du skal sortere tanker om de store spørsmålene i livet. Du lærer også å forholde deg til andres syn på verden på en respektfull måte Hva er likheter og forskjeller mellom buddhismen og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud og gudene, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 3 fra Møte med andre religioner og livssyn Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen Kristendommen og islam er to av tre verdensreligioner, men kristendommen er en eldre religion og har flere tilhengere en islam. Kristendommen oppsto i Israel i år 30. Den oppsto først i en jødisk sekt, men spredte seg raskt og ble med tiden en egen religion. Islam oppsto på Fortsett å lese Likheter og forskjeller mellom islam og. Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis. Synet på kvinner i islam og kristendom har endret seg opp gjennom historien, og er forskjellig innenfor ulike religiøse miljøer og retninger

Forskjell mellom kristendom og hinduisme / Religion

Kristne begynte ikke å feire jul før på 300-tallet, dvs. ca 250 år etter at kristendommen ble en egen religion og ikke bare en gruppering innenfor jødedommen. Utgangspunktet for kristendommen er Jesus. Han var en jødisk mann som levde i det som i dag er Israel og Palestina. Han gikk rundt og snakket med mennesker og om Gud Forskjeller mellom Buddhisme og Hinduisme Forfatter: Emilie Carlsen Historie og utbredelse: Buddhismen: Buddhismen oppstod i India for omtrent 2500 år siden. Siddharta Gautama regnes som grunnleggeren av buddhismen og den aller første buddhaen. Ordet «Buddha» betyr «den oppvåknede», altså den som oppnår Nirvana. Siddharta Gautama var prins og levde et velstående liv, helt til han. Sex og hinduisme. I hinduismen har også gudene et sexliv. - Hindusimen og gresk mytologi er av en annen religionstype enn islam og og kristendommen En stor og interessant forskjell i holdningen til disse religioner og deres tilhenger er det faktum at hinduismen tolererer kristendommen mens kristendommen er helt motsatt til hinduismen fordi enhver annen form for tilbedelse som ikke er godkjent av Bibelen, er en anathema og en synd til den kristne verden Likheter og forskjeller mellom hinduismen og kristendommen T frste lrer. Hvilke og likheter. bilde. 8. Dialog og religiøst mangfold - På vei mot et inkluderende Gldende, penbare likheter og oghinduisme. bilde. Likheter og forskjeller blant vestlige og østlige religioner.

Likheter mellom hinduismen og kristendommen. Forskjeller og likheter mellom kristendommen og jødedommen. Veda er en tekstgruppe som i alle retninger innenfor hinduismen regnes som åpenbarte tekster fra Gud og dermed hellig. Omtrent 1200 år f.v.t. hadde vedisk tro fått mange tilhengere i India Livsåskådning, hinduism och buddhism. 1 Likheter og forskjeller mellom hinduismen og kristendommen . Han oppfordra og menneska til å ta omsorg for medmenneska. Dette finn ein i kjærleiksbodet der det står at du skal elske nesten din som deg sjølv og i den gylne regel. Eg synest at kristendommen har eit positivt menneskesyn Men hinduismen har enkelte grunnleggende filosofiske forestillinger felles med de øvrige indiske religionene, først og fremst forestillingen om at mennesket er fanget i en lidelsesfylt rundgang av fødsel, død og gjenfødsel, at den moralske dynamikken, god eller ond , i enhver handling bestemmer hvor og under hvilke forhold man gjenfødes, og at målet for det religiøse liv er å oppnå. Hinduisme regnes som en av verdensreligionene, med opp mot en milliard tilhengere. Det dreier seg egentlig om et konglomerat av forskjellige religiøse tradisjoner, der det er store innbyrdes forskjeller. De aller fleste hinduer respekterer de vediske skriftene, men det er mange ulike tolkninger av dem. Hinduismen regnes gjerne som den eldste levende religionen

Hinduismen vs kristendom - Religion, filosofi og livssyn

Hinduisme-øvekort-memory kort. Kaja Cathrine har laget noen fine øvekort til temaet Hinduisme. De skal være helt stille og ikke tenke på noe, Kristendommen 12 gjenstander. Primitive religioner 1 gjenstand . Nettstedet Himmeljord Oversiktsartikkel om hinduismen. Historie Ulike retninger innen hinduismen Lære Ritualer og kult Den religiøse erfaring De hellige tekstene De religiøse fortellingene Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Etikk Demografi og utbredelse Hva er egentlig hinduisme? Indias første statsminister sa en gang at: Hinduism is [] all things to all men Nettstedet qumran.no handler om Dødehavsrullene, Bibelen, antikk jødedom og tidlig kristendom. KRL-lærebok Interaktive lærebøker i KRL-faget for ungdomstrinnet, og KRL-fagressurser for de andre klassetrinnene på grunnskolen. Hinduismen En tekst om hinduismen. KRL En side om KRL-faget fra Høgskolen i Vestfold. Martin Luthe

Hinduismen er derfor et samlenavn på de fleste av de religiøse tradisjonene som ikke hører til en annen religion, som for eksempel buddhismen eller kristendommen. Det er vanlig å dele utviklingen av hinduismen inn i fire hovedperioder I hinduismen er problemet at mennesket er uvitende om Gud og mennesket. I kristendommen er problemet at mennesket er syndig. Frelse i hinduismen er frelse fra uvitenheten. Frelse i kristendommen er frelse fra synd. Og hvorfor er synden så farlig ifølge Bibelen? Fordi den vekker Guds hellige vrede

Kristendommen og Hinduismen by André TR - Prez

 1. Her finner du ut hvor mange medlemmer det er i kristne, muslimske, buddhistiske og andre trossamfunn i Norge. Religion - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet
 2. Hinduisme - toleranse og strengt kastevesen «Hinduismen smuldrer langsomt hen, og kristendommen kryper langsomt inn i alle kroker», skrev dansken Herman Jensen i India for hundre år siden. De nærmere 800 millioner hinduene som lever i India i dag, beviser hvor feil han tok om denne religionen, som også har vært opphav for buddhismen
 3. Viser evne til forståelse og refleksjon, kan sammenligne med andre religioner. Reflekterer over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk . Har oversikt over mangfoldet i hinduismen, hvordan hinduismen ble til, når de viktigste skriftene ble nedskrevet, noe om hvordan templene ble bygget, noe om Gandhi og om utbredelsen av hinduismen
 4. Noen som vet hva Kristendommen, Buddhismen og Hinduismen mener om abort? 7296270[/snapback] Det er ikke så enkelt. Religionene selv har intet offisielt synspunt på spørsmålet, men f.eks. noen motstandere av abort oppgir sin religion som grunn for synspunktet
 5. Religiøse skrifter fra de fem store verdensreligionene. Vi regner kristendom, islam, hinduisme, buddhisme og jødedommen som de fem store verdensreligionene, selv om sikhismen er større enn jødedommen i utbredelse. Nedenfor finner du lenker til informasjon om de hellige tekstene til de fem verdensreligionene, blant annet fra den danske nettsiden religion.dk
 6. Kristendommen er ikke alene om dette synet, men hvordan skal vi egentlig forstå forholdet mellom livet her på jorden og et liv etter døden? Døden som inngangsporten til en annen form for liv Mange mener at å tro på et liv etter døden er ren fantasi og illusjon, at vi har mer enn nok med å leve et liv her på jorden
 7. •Hinduisme: tro og levemåte •Lærer om religionen fra de er små. •Familien svært viktig -lever ofte i storfamilier -alle deltar -forskjellige plikter •Respekt for alt levende •En del vegetarianere -galt å drepe dyr å spise •Kua = hellig. Går fritt rund

Verdensreligionene har også en sentral historisk dimensjon (Jacobsen 2001:13). De religionene som går under begrepet er kristendommen, islam og buddhismen som er det tre største, og deretter hinduismen og jødedommen. Det er i forhold til det historiske, at jødedommen kan kalles som en verdensreligion Mitt inntrykk av kristendommen er at det er en religion som ser alle og har plass til alle, uansett kjønn, alder, yrke og rulleblad. Alle blir sett med samme øyne og alle står likt ovenfor Gud. Ingen diskriminering. Feminister trekker ofte fram at den hellige treenighet som står svært sentralt i kristendommen er mannsdominert Kunst, arkitektur og musikk i kristendommen kunst, arkitektur og musikk. Arkitektur innenfor kristendommen I starten møttes de kristne hjemme hos hverandre. De hadde samlinger og dannet et fellesskap. Det var først på 300-tallet at de første kirkene ble bygget Begreper.

Forskjellen Mellom Kristendom Og Hinduisme Sammenlign

Islam, hinduisme og kristendom - Daria

Start studying KRLE prøve sammenlikning mellom ulike religioner og livssyn. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 3) Hva er de mest sentrale likhetene og forskjellene på hinduismen, islam og kristendommen? (Dette er et stort spørsmål, men nøy deg med å påpeke noen hovedtrekk.) 4) I filmen refereres det til The way of Karma. The way of God. Diskuter likheter og forskjeller på karmatro og troen på at en guddom har grep om det som skjer i livet. Kristendom og jødedom har ingen forbud mot rusmidler, men kan ofte ha retningslinjer om å følge samfunnets normer og regler. Det vil da si at hvis narkotikabruk er forbudt i landets lover, så skal man følge det. I hinduismen og buddhismen har man ikke det samme settet av «klare regler som Gud har gitt»

Hinduismen og buddhismen derimot har en syklisk tidsoppfatning: her ligger vekten på gjenfødelse. Når vi dør, fødes vi på nytt i et annet liv, De ti bud i jødedommen og kristendommen. Sekter: Når fellesskap samler seg om en sterk leder og markerer tydelig avstand til samfunnet rundt, snakker man om sekter Forskjellene mellom kristendommen og buddhismen blir derfor mye de samme som forskjellene mellom hinduismen og kristendommen. En vesentlig forskjell der buddhismen kommer kristendommen i møte, er synet på kastesystemet som gjør så stor forskjell på mennesker Fellesskapet mellom munker og nonner i det buddhistiske samfunnet

Bokstavelig en sønn av Gud og Jesus kan derfor ikke være sønn av Allah: Treenigheten: Én gud i tre personer, Fader, Sønn og Den hellige ånd: Faderen, Jesus og Maria: Ordet: Joh 1,1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Joh 1,14 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt os skapes og brukes i religiøs sammenheng i hinduismen. I dette ligger det også forestillinger om hvordan kunst bør se eller høres ut. Grunnlaget for estetikken er en forståelse av kunstens hensikt. 1. Tid og rom Det er naturlig å begynne med tidsbegrepet i hinduismen. Fordi både tiden og materien forstå Sammenligne hinduismen med andre religioner og forklare forskjeller og likheter Ha oversikt og kontroll over mangfoldet innenfor hinduismen: 1) De tre hovedretningene. 2) Viktige historiske hendelser i hinduismens historie

I buddhismen og hinduismen er det mye strengere skiller på mann og kvinne enn i for eksempel kristendommen og islam Vi har også noen ulikheter. Ta en titt på dette: ULIKHETER: Hinduistene har jo guder, det har ikke buddhismen. Selv om hinduismen og buddhismen har gjenfødelse og karma, er det fremdeles ikke helt likt Hinduismen i form at yoga og meditasjon fremstår som en av disse. Yoga har ingenting å gjøre i noen kristen sammenheng. Dette skal vi vende oss bort fra. DagensDebatt.no: «Mens yoga sikter på å oppleve Gud i menneskets selv og ved meditasjon, lærer kristendommen at vi bare. Islams forhold til kristendommen kan karakteriseres som et hat-kjærlighetsforhold, skriver Kurt Christensen i sin bok Lydighet eller lovsang - om islam og kristendom. Siste del av artikkelen gir en god oppsummering av likheter og forskjeller mellom islam og kristendom. Kompetansemål: Islam og en valgfri religion: gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen [

Video: Hvilke likheter og forskjeller er det i religionenes syn

Hinduisme - Wikipedi

Hinduismens musikk er mye brukt og noe av musikken blir spilt eller sunget for å ære gudene.Hinduene synger religiøse sanger i sermonier i tempelet, på festivaler og i hjemmet. Musikken blir spilt når de har forsamlinger eller når de mediterer eller tilber.Gamle Vediske tekster blir sunget( ikke lest) i utdrag fra mange forskjellige dikt som f.eks. heltediktet Ramayana KRLE årsstudium gir en akademisk i kristendommen, det vil si et intellektuelt og metodisk studium av kristendommen som religion. Studiet forutsetter ikke personlig kristen tro hos studentene. På den ene side krever studiet analytisk distanse og evne til å gjøre kristendommen til gjenstand for vitenskapelig studium og kritisk prøving Jødedommen og kristendommen er to abrahamittiske religionar med mange likskaper, men òg skilnader, innan både teologi og utøving.. Kristendommen skilde seg ut frå jødedommen i hundreåret etter at Herodes den store døydde. Den nye religionen tok med seg heilage skrifter, grunnleggjande læresetningar som monoteisme, trua på ein frelsande messias, og tilbedingsrituale, med mellom anna. Konklusjon: 1. Hinduismen mener at alle måter fører til frelse, mens kristendommen mener at Bibelen er svaret på alle problemer. 2. Kristiene tror på Jesus Kristus, og hinduer tror på mange guder. 3. Hinduisme kan ikke observeres fordi det er en veldig gammel religion, og kristendommen kan observeres i omtrent to tusen år. REFERANSE

Hinduismen. Hinduer utgjør én milliard mennesker - omtrent 15 prosent av verdens befolkning. Islam og kristendommen springer ut av jødedommen, og de blir alle omtalt som abrahamittiske religioner, på grunn av den sentrale rollen Abraham, kjent fra Toraen (I den kristne Bibelen i 1 Islam og jødedommen er strenge monoteistiske religioner, der avbildning av gudene ikke er tillat, og blir sett på som blasfemi. Men Gud er en personlig Gud som kan bli tilbedt, slik som gudene i hinduismen. Som guden i Jødedommen, Islam og Kristendommen, er Brahma universets skaper, han er evig, har alltid vært, skal alltid være Kristendommen er en abrahamittisk religion som startet som en av mange apokalyptiske bevegelser i Israel på Jesu tid. Troen på Kristus spredte seg til det gresk-romerske kulturområdet, og ved keiser Konstantin den stores omvendelse til kristendommen i 312 og Milanoediktet året etter ble det innført trosfrihet for de kristne

Hva er hinduisme? Hinduismen anses høyst for å være den viktigste religionen i India. Det er oppført som verdens tredje største religioner når det gjelder antall etterfølgere etter kristendommen og islam. Den er grunnlagt på Vedaens hellige skrifter, som går tilbake til rundt 3000 år siden Fordi vi i dagens samfunn i store deler av verden har en modererende innflytelse kalt humanisme, som etter hvert selv de fleste vestlige kristne har blitt påvirket av. Men i land som Uganda, Kongo og Sudan ser man fremdeles de groteske restene av den opprinnelige kristendommen, akkurat slik man ser det antydet i det kristne hatet og intoleransen mot homofile og enkelte andre grupperinger på. Test deg selv i kristendommen. Nødvendig programvare; Læreplan; Kontakt oss; Rettighete Elen Egeland er adjunkt med opprykk og har 32 års erfaring som lærer i barneskolen.Hun har fordypning i kunst- og håndverk, mediekunnskap og kristendom, og har skrevet lærebøker i KRLE-faget. Hun er forfatter på Vivo 1-4 Læreverket Tro og tanke dekker læreplanen i religion og etikk på Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram.. Verket består av lærebok, lærernettsted, elevnettsted og digitalbok. Elevnettstedet er fritt tilgjengelig uten innlogging. Boka og nettstedene presenterer flere religioner og filosofer enn det læreplanen krever, slik at elever og lærere gis mulighet til å velge

Når vi snakker om «menneskesyn» i en religion, har det å gjøre med hvordan man ser på mennesket i forhold andre størrelser, for eksempel Gud, naturen, dyrene og andre mennesker. Da kommer vi gjerne inn på hvilken verdi mennesket har, fordi det holdes opp mot de andre størrelsene. Når vi snakker om menneskesyn i kristendommen Kristendommen De viktigste høytidene i kristendommen er jul, påske og pinse, og overgangsritualene i kristendommen er dåp, konfirmasjon, bryllup og til nynorsk. 1. trinn. jØdedom; buddhisme; etikk og filosofi; hinduisme; isla Hei, jeg har kanskje tenkt til å gå fra krustendommen til hinduismen. Er det noen som vet en del om de gudene i hinduismen? eller mer om hinduismen generelt ? Tusen takk for svar (Hold dere til evne er dere snille Hinduisme, betegner de mange ulike religionsformene som har oppstått på det indiske subkontinent gjennom flere tusen år. Hinduismen har ingen begynnelse som kan festes til tid og sted. Den har ingen stifter, trosartikler eller fast organisert lederskap. Det som forener er at hinduismen sosialt er omsluttet av kastesystemet, og rituelt gjør de fleste hinduer bru

Paulus hevder at kristendommen er et falsum dersom dette ikke skjedde. Alt dette innebærer at for kristendommen finnes det unntak fra naturlovene - Gud er allmektig og kan gjøre hva han vil. For kristendommen er naturlovene ikke absolutte. Denne verden er sekundær, hevder kristendommen; det viktige er den verden vi kommer til etter døden Frelse, døden og livet etter døden Hinduismen og Islam hinduisme - Store norske leksikon. Religion og etikk - Hinduismen - verdensbilde og menneskesyn Gjør rede for sentrale trekk ved religionen. Synet på frelse i kristendommen, hinduismen og jødedommen by.

Fakta om Kristendommen

Dette er begreper i vår kultur som er i ferd med å gå over i historien som utdaterte betegnelser i den religion som i mer enn 1500 år har spilt en sentral rolle i Europas politiske og. Start studying Hinduismen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

I hinduismen betyr derfor frelse egentlig det samme som å bryte ut av rekken av gjenfødelser. Det kalles moksha. Hinduer kan ha litt forskjellige oppfatninger av hva frelser egentlig er, og snakker heller om hva den ikke er. En utbredt forestilling er at den personlige sjelen (atman) blir ett med verdenssjelen Brahman Fortellingsdimensjonen kalles også den mytologiske dimensjon, og har å gjøre med mytene som danner grunnlaget for religionen. Ordet «myte» betyr i denne sammenhengen ikke en usann historie, men en muntlig overlevering som vi ikke kjenner opphavet til. Mytene har høy status innad i religionen, og er gjerne i fortellingsform. Ordet «myte» kommer fra det gresk Hinduismen er den eldste av dei store verdsreligionane, og den mest mangfaldige.Religionen er ei blanding av ei rekkje tradisjonar frå dei mange ulike folkeslaga som har budd på det indiske subkontinentet, og har endra seg mykje over tid.Det er vanskeleg å seia nøyaktig kva religionen går ut på og kven som er hindu, men utøvarane har likevel til felles ein kulturell bakgrunn, liknande.

Han var jøde, og forkynte et budskap om omvendelse til rett gudstro og et rettskaffent liv. Romerne korsfestet ham, men tilhengerne hans var overbevist om at han gjenoppstod fra de døde. Troen på at Jesus døde og ble levende igjen er viktig for alle jordas mennesker, ifølge kristendommen: Gud frelser alle menneskene på samme måte som Jesus Virkelighetsoppfatning kristendommen, buddhismen og Platon Eksamensoppgave OPPGAVE 1 Virkelighetsoppfatningen i kristendommen, buddhismen og Platons filosofi og sammenligning mellom de tre : (Katinka, Karianne og Karl) a) Kristendommen Verden og mennesket ble skapt av Gud i hans bilde, som har all makt Hinduismen er en del av norsk virkelighet. Hinduismen er verdens største religion og er en del av globale og flerreligiøse sammenhenger vi daglig forholder oss til. Hinduismen er - med sin. Hinduisme er i almindelig sprogbrug en betegnelse for Indiens største religion; omkring 80% af befolkningen er hinduer. Hinduismen er imidlertid ikke én religion, men fællesnævner for en lang række forskellige religionsformer. Der er i hinduismen plads til mange, ofte modstridende religiøse anskuelser og trosformer: Både den, der tror på en enkelt gud, og den, der tilbeder flere.

 • Pioner viking til salgs.
 • Bk henger deler.
 • Leiebil rabatt.
 • Vertebrae norsk.
 • Cringe betydning.
 • Alternativ butikk drammen.
 • Hvad er en spejder.
 • Monster energy caps.
 • Japanische tiernamen.
 • Tanzschule mürzzuschlag.
 • La strada meny.
 • Thelma terningkast.
 • Skjerp gruve.
 • Japan skihopp.
 • Sibirisk katt bortskänkes.
 • Nokia 130.
 • Det europeiske råd.
 • Hampshire gris.
 • Tanzschule klouda.
 • Best western loyalty programme.
 • Tirpitz wreck.
 • Barnebokpris 2017.
 • Hvor kan man kjøpe linsevæske.
 • Ferdighus vinkelhus.
 • Mtb willingen.
 • Hvorfor heter det kjøttmeis.
 • Wort mit hiee ß.
 • Mitsubishi outlander 2.0 2wd technische daten.
 • Undervisningsopplegg filosofi og etikk.
 • Lier bilgjenvinning.
 • Ancistrus egg.
 • Calvin klein ultra fit.
 • Barrett 50 cal price.
 • Divergens vektorfelt.
 • Sakkerhusene kongsberg.
 • Karmhylse biltema.
 • Go kart neufinsing.
 • Lekebutikk på nett.
 • Får ikke godkjent iphone.
 • Overvåkningskamera batteri.
 • Mamut download.