Home

Argumenterende teoretisk tekst

Argumenterende tekst - Studienett

Denne oprifta kan brukes på en kort argumenterende tekst, som denne om surrogati, men den kan også bygges ut i lengde og omfang og tilpasses alt fra et leserinnlegg til en doktorgradsavhandling. Når man skriver en lang tekst med utgangspunkt i en femavsnittstekst, vil de fem avsnitta utvikle seg til til å bli hovedkapitler i teksten Argumenterende artikkel. Bokmål Artikkel. Dette tenker En sakspreget tekst som handler om problemene/konsekvensene av at vi resier stadig mer. Den forteller også om hvordan vi kan løse disse problemene. Bokmål Artikkel. A year in review - 2009. Oppgave. Argumenterende tekst og diskriminerende språkbruk. Hva skal vi lære? Kjerneelementer . NOR01 Kritisk tilnærming til tekst. NOR01 Muntlig kommunikasjon. NOR01 Skriftlig tekstskaping. Tverrfaglige tema. NOR01 Folkehelse og livsmestring. Grunnleggende ferdigheter. NOR01 Muntlige ferdigheter Tekst i kontekst. Kritisk tilnærming til tekst. Vi kan skrive argumenterende i mange sjangrer, men enkelte sjangrer er skreddersydd for formålet, for eksempel debattinnlegget, debattartikkelen og kommentaren. Vis mer. Læringsressurser. Å skrive argumenterende.

Argumenterende Tekst Skrivetips Flere Sider Av Sake

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Skrive argumenterende tekst/debattinnlegg Struktur Skrivetips Disposisjon En fengende overskrift Hva handler teksten om En kort innlednin klare å skrive en argumenterende tekst. Målet for denne fasen var å utarbeide et forsknings-basert undervisningsopplegg for argumenterende skriving på mellomtrinnet, og spørsmålet jeg søkte svar på i denne fasen, utgjør første del av prosjektets todelte problemstilling: 1 Udskoling: Omdrejningspunktet i dette forløb er argumenterende tekster med særlig fokus på debatindlæg. Der lægges op til at undersøge forskellige former for argumenterende tekster, samt at eleverne i grupper producerer og præsenterer deres egne tekster Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Hei. Skal skrive en argumenterende tekst, jeg valgte emne Skole. Noen tips til hva jeg bør skrive om og argumentere for innen det emne 2 Teoretisk rammeverk jentenes tekst som et kroneksempel på hvordan en argumenterende tekst fungerer som en handling med et formål i verdenen vi lever i. På tross av betydningen en argumenterende tekst kan ha for både elevene selv, samt den offentlige debatten,. Det første hovedfunnet i denne avhandlingen er at det finnes mange kjennetegn på argumenterende tekst i alle de fem elevtekstene, og at elevene er gode skrivere innenfor denne sjangeren når det analytiske rammeverket er bredere. Dette funnet avviker på så måte med hva tidligere forskning sier om elevers ferdigheter i argumenterende skriving 3a Å analysere en argumenterende tekst.pptx; 3b Å skrive argumenterende tekst.pptx; 3c Kildekritikk og nettvett.pptx; 4 Sammensatte tekster.pptx; 5 Formelle tekster.pptx; 6 Mitt og ditt språk.pptx; 7 Kulturmøter og kulturkonflikter.pptx; 8 Flerspråklighet.pptx; 9 Norsk og andre språk.pptx; Signatur 3 studiebok . Årsplan. Årsplan. Å lese en tekst på flere måter. Det fins ingen fasit for hvordan en får best mulig utbytte av en tekst. Lesere er forskjellige. Men generelle råd fins: Øv deg i å bli en aktiv leser. Forsøk å variere måten du leser på. En anbefalt fremgangsmåte er å lese samme tekst i tre omganger, på tre ulike måter. Å lese en tekst i tre omgange

Argumenterende tekst om hvorvidt 16 åringer skal ha stemmerett ved valg i Norge. Teksten er skrevet i norskfaget på vg2 og kommer kort inne på sentrale argumenter for og mot lavere aldersgrense ved valg Dersom en for eksempel skal arbeide med å skrive en argumenterende tekst, eller en tekst som dreier seg om å «uttrykke egne meninger», som det heter i norskprøven A2/B1, kan et undervisningsforløp ta utgangspunkt i å sammen gjennomgå en tekst som uttrykker egne meninger, som et debattinnlegg.Læreren går gjennom teksten sammen med eleven 4 4.,Noen,nyttige,begreper,fra,argumentasjonslæren, Entendu,skriver,en,analyserende,tekst,eller,en,argumenterende,tekst,kan,det,være,nyttig,å

Tekst kan også være et skriftledd eller utdrag av Bibelen, som grunnlag for en preken (som i dagens tekst).. I språkvitenskapen defineres tekst som en helhetlig, sammenhengende, språklig ytring med en bestemt kommunikativ funksjon.En tekst gir uttrykk for en kommunikativ intensjon, som å informere om noe, å oppfordre til handling eller å uttrykke talerens følelser Argumenterende tekst om abort Abort er et av de mest kontroversielle problemene i verden. Wikipedia definerer det som avbrudd og tidlig opphør av graviditet. I bredere forstand kan det referere til feil ved avbrudd eller feil i enhver prosess eller aktivitet. I en argumenterende artikkel drøfter du en sak, og du har med ulike argumenter som belyser saken din fra flere vinkler. I en tekst som dette vil du bli tatt på alvor, og det påvirker blant annet hvilke ord du velger. Samtidig må du ta hensyn til hvem som er mottakere av teksten

Argumenterende tekst: Digital mobbing - skriveramme Argumenterende tekst: Hjelp guttene mot kroppspress! - skriveramme Drøftende tekst: Ungdom og dataspill - skriveramm Her vil jeg presentere en måte du kan tenke på for å forstå forskjellen på en drøftende tekst og en argumenterende tekst. På skrivekurset får du mange flere tips og tanker om det å skrive ulike tekster på B2-nivå (og høyere). Her kan du lese om skrivekurset. Først må du vite dette: I en drøftend. Argumenterende artikkel Dersom du gjerne vil informere om en sak og/eller drøfte en påstand, er argumenterende artikkel den sjangeren du bør velge. Når man argumenterer, diskuterer man på en måte med seg selv, og man kan se en sak fra flere sider I noen fag er det vanlig å redegjøre først og deretter drøfte. I andre fag er det ønskelig å drøfte underveis. Begge deler kan gi gode tekster - det viktige er at du vet hva du gjør, når du gjør det, og ikke «sklir» fra det ene til det andre, for eksempel ved å gjengi en idé fra litteraturen og samtidig si at du er uenig å skrive begrunnende tekst. Sjangermodellen undervises i to klasser, der informantene skal lære å skrive: en tre-avsnitts tekst (begrunnende) og en fire- avsnitts tekst (argumenterende). Masteroppgaven blir en tilpasning av en modell til et bestemt nivå, og den inkluderer utprøving og evaluering

Elevene skal få et innblikk i argumenterende skriving. Først og fremst vil vi legge stor vekt på at elevene skal lære god argumentasjon. I førskrivingsfasen skal vi derfor lese modelltekster som passer for temaet. Vi vil vise eksempler på god og dårlig argumentasjon. Parallelt skal eleven jobbe med temaet tvangsekteskap i samfunnsfag Kapittel 3: Argumenterende tekst PDF Kapittel 4: Kongelige. Leseriket. Lesestategier. Kapittel 4: Modelleringstekst - Lag hypoteser til teksten PDF.

En argumenterende tekst om alt vi ungdommer får slengt i mot oss. Skrevet i 10. klasse. Bokmål. Ungdommen og kroppsbildet. En artikkel om dagens kroppsidealer brukt i reklame. Fokuset på både kropp og mote er større blant dagens ungdommer sammenliknet med tidligere generasjoner.. En resonnerende tekst kan være en artikkel, en analyse eller en drøftingsoppgave. 1. Innledningen skal være kort; den bør være på mellom 5 og 8 linjer. Bruk ikke tid på å gruble over hva du skal innlede med. Ofte er det lettere å finne på en god innledning når du har skrevet ferdig det andre Setningsstartere er gode hjelpere når du skriver tekster. De er som navnet sier, gode måter å starte setninger på. Med en god setningsstarter vil du på en enkel og direkte måte lede leseren til det du vil si. Setningsstartere gir en ramme rundt innholdet du vil fortelle til leseren av teksten. De gjør det lettere [ grammatikk.com © Kjell H. Ullestad ARGUMENTER I EN TEKST Nedenfor er ei liste over noen forskjellige ord og uttrykk som kan brukes for å knytte sammen argumenter i. Innledning Om ein kjenn til bibelen og dei ti bod, kjenn ein nok automatisk til tittelen i dette diktet. ''Du skal ikkje bryte ekteskapet'' er vel det som står i den moderne versjonen, men på Petter Dass si tid var det ''du skal ikke bedrive Hoor,'' som han har kalla diktet sitt

Argumenterende 8-åringer - Lesesentere

 1. Skriv en argumenterende tekst I dette undervisningsopplegget skal elevene tolke og forstå informasjon i tekster som kan inneholde tall, størrelser og/eller geometriske figurer. Videre skal elevene bruke denne informasjonen til å skrive en argumenterende tekst
 2. Skriv argumenterende tekster som får frem hva du mener. En argumenterende tekst, eller en diskurs, er en tekst der man presenterer ulike sider ved en sak og veier argumenter for og mot. Det er viktig at man bruker tid på lage en god struktur i den argumenterende teksten, slik at alt kommer klart og tydelig frem, og man bør prøve så godt man kan å se saken fra forskjellige synsvinkler og.
 3. 21. Kapittel 3 - Argumenterende tekst.pdf Se på 21. Kapittel 3 - Argumenterende tekst.pdf i et separat vindu. Personvern. Kontakt oss.
 4. Å skrive en argumenterende tekst. Tekstanalyse. Vis i tekste
 5. akademisk tekst gjerne består av, innledning, teori, drøfting og avslutning. I kapittel 6 finner du beskrivelser av hvordan spesielle elementer, som tabeller, case og lignende kan benyttes i din eksamensoppgave. Kapittel 7 inneholder detaljerte beskrivelser av hvorfor og hvorda
 6. Skriveramme for argumenterende tekst Tittel: Innledning I denne teksten skal jeg argumentere for Hoveddel, avsnitt 1 For det første Først og fremst

Jeg ber ingen av dere å skrive en tekst for meg, men for å hjelpe meg slik at jeg kan forstå litt mer av hva jeg burde skrive. Jeg vet ikke hundre prosent hvordan man skal lage en argumenterende tekst, men jeg tipper at jeg må ha en vekkende overskrift, en innledning og en hoveddel hvor jeg tar for meg hva som er argumenter for, og hva som er argumenter i mot media Argumenterende tekst (CC) - Leif Harboe* - kopier og endre teksten, men gi meg gjerne et vink om endringene du foretar. Kanskje det kan hjelpe meg til å forbedre skjemaet mitt (leif.harboe@gmail.com) *Se nedenfor Fremragende (5-6) Kompetent (4) Under utvikling (3) På begynnerstad..

Vurderingsskjema - argumenterende tekst Karakter 2 Karakter 3 - 4 Karakter 5 - 6 Kommentar Hovedinntrykk er i noen grad et relevant svar på oppgaven er enkelt eller uklart formulert er et stort sett relevant svar på oppgaven er stort sett godt formulert, med hensiktsmessig ordforråd er et utfyllende og relevant svar på oppgave Trenger elevene dine å øve på å skrive argumenterende tekster? Under finner du setninger hentet fra et avsnitt i leserinnlegget Mobilfrie skoler er bra for alle (lenke til leserinnlegget finner du nederst) av Ingvild Elise Østby (15). Bruk setningene fra avsnittet som utgangspunkt for å løse oppgavene. Nb.: En av setningene er opprinnelig en overskrift

argumenterende tekster på smartboardet og spørger eleverne om, hvad de kan huske om argumenterende tekster. Udforskning og konsolidering I denne fase er læreren først rollemodel og viser, hvordan hun læser og forstår dele af den argumenterende tekst, debatindlægget S2_3 Argumenterende tekst Hjelp guttene mot kroppspress.docx S2_3 Argumenterende tekst_Digital mobbing_side 179_Fotofil.no Eli Berge_43_s.jpg S2_3 Drøftende tekst Ungdom og dataspill.doc En argumenterende tekst kan være et læserbrev i en avis eller en anden tekst, hvor forfatteren ønsker at udtrykke og begrunde sin mening. Kan du ikke se teksten? Vi kan se, at du ikke er logget ind. Log ind herunder, eller prøv Danskfaget gratis. Prøv gratis Log ind

Argumenterende skriving for de yngste elevene Skrivesentere

2. obligatoriske innlevering - Examen philosophicum ..

Eksempeltekst reflekterende tekst. Tekstanalyse. Vis i tekste Skriving For elever med dysleksi er skriving ofte en stor utfordring. Både når det gjelder å formulere seg, og med tanke på rettskriving. Den dysleksivennlige læreren vet dette, og tilrettelegger undervisningen slik at elevene får like muligheter som sine medelever til å uttrykke seg skriftlig på tross av sine utfordringer. Gode måter å gjøre dett Skriv en argumenterende tekst Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettigheter; Om Kaleido; Praktisk informasjo

Et analytisk sammendrag redegjør for et argument eller et standpunkt fra pensumlitteraturen, mens du i en argumenterende tekst ikke bare skal fremsette en forfatters argument, men også kritisk vurdere holdbarheten av det. Det er ikke påkrevet at besvarelsen ender med en entydig konklusjon når du skriver en argumenterende tekst Dik argumenterende tekst kan bli enda mer troverdig hvis vi viser fram både for- og motargumenter. Dette ressursheftet viser hvordan vi kan drive opplæring i denne formen for argumenterende skriving på ungdomstrinnet. For å skrive gode argumenterende tekster, trenger elevene god kunnskap om emnet de skal skrive om Sterke meninger EKSEMPELTEKST Eksempeltekst om leirskole; SKRIVERAMME Skriveramme argumenterende tekst; Språk og grammatikk Adjektiv; Språk og grammatikk Adverb; Oppsummering Test deg sel Argumenterende tekster har til hensikt å påvirke eller overbevise leseren om noe. Ofte argumenterer vi bare for vårt eget syn, vi presenterer argumenter bare for én side av saken, men en argumenterende tekst kan bli enda mer troverdig hvis vi viser fram både for- o

Norsk - Femavsnittsmetoden - NDL

Når man skal skrive en seriøs tekst, for eksempel på en norskprøve, er det viktig å binde setningene sammen på en effektiv måte. Til det trenger man gode bindeord. Her er de viktigste Video 183 Norskprøven: B1-B2 Argumenterende tekst - Duration: 16:48. Norsklærer Karense 54,940 views. 16:48. DON'T TRY THIS AT HOME! | The Most DANGEROUS Got Talent Acts EVER - Duration: 29:21 Dispositio er den andre av de fem retoriske arbeidsfasene som er kjent fra klassisk retorikk. I denne fasen arbeider taleren med å ordne temaene til talen i en passende rekkefølge, det vil si disposisjonen. Formålet med en god disposisjon er, som med alle de andre arbeidsfasene, å strukturere momentene i talen (eller teksten) slik at de fungerer mest mulig overbevisende

Vis mer Adrian: Mot forbud. 1.I en stadig mer digitalisert verden er mobiltelefonen blitt en del av livet til mange elever. Derfor er det viktig at vi ser på mobilen som et verktøy istedenfor en hindring for oss elever I en resonnerende tekst skal du forsøke å finne ut av noe, og ikke kun argumentere. Du skal med andre ord reflektere rundt temaet ditt og komme frem til en konklusjon, som du ikke nødvendigvis kan se fra begynnelsen av. I en resonnerende tekst utforsker du temaet i dybden, mens i en argumenterende tekst tar du kun for deg det overfladiske Teksten finner du også på s. 100-104 i Intertekst Vg1, i kapitlet Å skrive en fagartikkel.Der er oppbygningen og arbeidsprosessen beskrevet. Bør ungdoms bruk av digitale medier begrenses? Da­gens ung­dom er svært opp­tatt av In­ter­nett FOTO: Science Photo Library / NTB Scanpix Tidligere dekket tropiske regnskoger 18 millioner kvadratkilometer av jordens overflate. Nå er dette redusert til halvparten, ifølge rapporten State of the rainforest, og mesteparten har forsvunnet i løpet av de siste 50-60 årene. University of Maryland anslår at det årlige tapet av tropiske skoger er 92 000 kvadratkilometer

Klimaendringer - Daria

Barn og unge trenger arbeidsro for å lære og for å prestere. Den får de ikke når de stadig blir avbrutt i klasserommet av meldinger på mobilen, og fordi de stadig sjekker Facebook og Snapchat Argumenterende tekster. Fakta om argumenterende tekster (faktakobling) Å se saken fra flere sider (flervalg) Argumenterende tekst (utfylling). Nettvaner og mobilbruk er et aktuelt tema, kanskje ikke minst i skolehverdagen. I dette leserinnlegget argumenterer Ingvild Elise Østby(15) for mobilfrie skoler. I undervisningsopplegget under vil elevene øves i: å gjenkjenne trekk ved leserinnlegg som sjanger å gjenkjenne ulike former for argumentasjon å argumentere skriftlig eller muntlig å bygge opp avsnitt i argumenterende tekster. Argumenterende tekst (utfylling) Fyll ut med innledningen, hoveddelen eller avsnitt: Din egen mening, begrunnelse av den og argumenter fra begge sider, bør utgjøre . For hvert nye argument du presenterer er det oversiktlig med et nytt . I en argumenterende tekst bør du fortelle hva saken dreier seg om allerede i

Argumenterende tekster har til hensikt å påvirke eller overbevise leseren om noe. Ofte argumenterer vi bare for vårt eget syn, vi presenterer argumenter bare for én side av saken, men en argumenterende tekst kan bli enda mer troverdig hvis vi viser fram både for- og motargumenter Argumentasjon betegner grunngivning (i form av et eller flere argument) av påstander (standpunkt) i den hensikt å overtale og overbevise andre. Argumentasjon benytter argumenter for å begrunne et synspunkt, eller standpunkt. Å argumentere benyttes når vi forklarer noe eller prøver å overbevise noen. Å argumentere betyr således å klarlegge eller bevise noe

Argumenterende Tekster Kan noen av dagens strategispill på data lære ungdommen som spiller dem noe i tilknytning til skolearbeid, eller er de bare til underholdning og har ingen læringseffekt? Strategispill kan både gi positive og negative utslag Innlegg om Argumenterende tekst skrevet av ingridtheteacher. Rammefaktorer: 27 elever i niendeklasse Én lærer 1 klokketime (1 økt) Klasserom med gluptavle (smartboard) Klassesett med datamaskiner Lærebok i norsk (Kontekst) Faglig opplegg: - Hilse på elever i døra - Introdusere tema (argumenterende skriving) Spørsmål: Hvor finner vi argumenterende Analyse av argumenterende tekst. Det er viktig å begynne med en innledning som forklarer hva som skal analyseres. Her plasserer jeg teksten som analyseres i en sammenheng. Jeg må forklare hvem som har skrevet den (avsender), hvem den er skrevet til (mottaker). Vi forstår tekst som en meningsenhet som kan uttrykkes gjennom ulike (semiotiske) meningsressurser. f.eks. ved å forklare eller kommentere en teoretisk visuell modell med ord, eller ved å tegne tankekart for å få oversikt over stoffet i en skriftlig artikkel

Norsk 20/21 Argumenterende tekst - Udi

Argumenterende tekster: En tekst hvor eleven argumenterer for og imot noe. Her finner du «skriverammer» fra Skrivesenteret som kan hjelpe eleven å skrive ulike tekster, bl.a. argumenterende tekster For mange hvorfor-spørsmål kan hemme spontaniteten og de fyldige beskrivelsene og dreie intervjuet fra å være beskrivende til å bli forklarende og argumenterende. Intervjuspørsmålene bør være korte og lette å forstå, og det er viktig at man unngår å spørre om flere ting på en gang (8, 9) Skriv hva du mener om at du skal skrive argumenterende tekster på skolen, og list opp argumentene for ditt syn: MÅL NR. 3: Du skal ha skrevet en argumenterende tekst. Skriv en argumenterende tekst med argumenter fra begge de to forrige punktene:. Det er en type tekst som egner seg til de aller fleste saktekster. Når elevene blir kjent med, og behersker, strukturen til denne teksttypen, kan de skrive gode saktekster, både faktaartikler, argumenterende, reflekterende («personal text» har vi sett på eksamen flere ganger) og drøftende tekster

Skriving av argumenterende tekst Gruppa tar utgangspunkt i argumentene fra forarbeidet og følger trinnene i 5-avsnittsmetoden for å skrive argumenterende tekst. 1. Skumles vurderingskriteriene for argumenterende tekst. Disse skal du bruke underveis i skrivingen og til å vurdere en annen gruppe sin tekst til slutt. (2 min) 2 We have a large collection of textures and photo ranging from grunge, dirt, paint, rock, plastic, wood and liquid to metallic & rusty surfaces and background En fagtekst er det du skal skrive som besvarelse på skriftlig eksamen i Psykologi 2. En fagtekst, eller en akademisk tekst som det også kan kalles, kjennetegnes ved at teksten er basert på fakta, handler om virkeligheten og inneholder informasjon og ofte også meninger både fra den som skriver teksten og fra andre

Det er en type tekst som egner seg til de aller fleste saktekster. Når elevene blir kjent med, og behersker, strukturen til denne teksttypen, kan de skrive gode saktekster, både faktaartikler, argumenterende, reflekterende og drøftende tekster. (Reflekterende tekster, «personal text», har vi sett på eksamen flere ganger. argumenterende tekst som har en tydelig oppbygging og struktur, med et spørsmål du diskuterer. Du viser at du kan bruke kilder for å underbygge det du sier. På skolen: Denne uka skal du skrive en argumenterende tekst på skolen. 9AD: Forberede et kort muntlig innlegg og lære om debattartikkel

Her kan du finne oversikt over sjangerkjennetegn + vurderingsskjemaer for 6. og 7. trinn. Først kommer imidlertid informasjon, tips og råd: Endelig, etter at jeg har jobbet 13 år som kontaktlærer og alltid har hatt norsk i egen klasse, så føler jeg at jeg har funnet formen på skriving i ulike sjangre på 6. og 7. trinn Hege Fjeld Side 2 av 12 Arbeid med argumenterende tekst ut fra artikkelen Krig og avsky i USA Les og si - samarbeid to og to eller i grupper. En elev leser høyt i to minutter, eleven til høyre sier noe om det som nettopp er lest Si din mening EKSEMPELTEKST Eksempeltekst om busser; SKRIVERAMME Skriveramme argumenterende tekst; SPRÅK OG GRAMMATIKK Bindeord; SPRÅK OG GRAMMATIKK Synonymer og antonymer; OPPSUMMERING Test deg sel Argumenterende tekst. Gå gjennom typiske ord i argumenterende tekster. Gjør øvingen. I tekstene fins det flere vanlige ord og uttrykk som passer i argumenterende tekster. Finn disse ordene og uttrykkene Blog. Nov. 2, 2020. Lessons from Content Marketing World 2020; Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stress; Oct. 23, 202

Norsk - NDL

Argumenterende skriving etter 4. årstrinn 1. Elevene skriver en argumenterende tekst om bruk av dataspill. Eksempel på undervisningsopplegg: 4. trinn: Elevene skal planlegge og skrive en argumenterende tekst om fordeler og ulemper med å spille dataspill En studie om argumenterende skriving og elevmedvirkning i utarbeidelse av kvalitetskriterier på 7. trinn. Nilsen, Hilde. Med utgangspunkt i forskningsbaserte anbefalinger og et teoretisk rammeverk innenfor tre ulike fagfelt, skrivepedagogikk, En annen tekst bemerket seg ved å fremme påstander med stor grad av sikkerhet,.

Argumenterende tekster - test deg sel

De fleste klimaforskerne i verden er enige om at klimaet på jorda er i ferd med å endre seg på grunn av menneskers klimagassutslipp. Men hva er egentlig klimaendringer? Hvordan påvirker de oss mennesker, og hva kan vi gjøre for å stoppe dem? Og hva gjør egentlig FN Analyse av argumenterande tekstar, ofte kalla argumentasjonsanalyse, er ein sjanger i norskfaget i den vidaregåande skulen. Denne forma for analyse går ut på å forklara argumentasjonen i ein tekst og vurdera argumenta kritisk. Målet er at eleven skal bli ein meir medviten lesar og dyktigare til å skriva argumenterande tekstar Analyse av argumenterende tekst II by Mari Valdal. Tekstanalyse - Riksmålsforbundet. Å skrive novelletolkning - Skriving1A. Panorama Vg2 - bla i boka by Gyldendal Norsk Forlag - issuu skrive argumenterende tekst - for og imot et aktuelt tema. skrive leserinnlegg og brev om temaer de er opptatt av. gjøre rede for ulike setningsstartere innenfor forskjellige sjangre, og bruke dem i egne tekster. kunne fortelle hvem den egenproduserte teksten er ment for (mottaker), og hva man vil oppnå med den. Eleven skal kunne Argumenterende tekst || || 12 - lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler - lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk - samtale om og beskrive - hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre Språket som system og mulighet Muntlig kommunikasjon Kritisk tilnærming til tekst Argumenterende.

Argumenterende tekst - Kald krig NYTT TEMA. Hjelpmedkaldkrig Innlegg: 1. 31.01.16 17:24. Del. Hei! Jeg skal skrive en argumenterende tekst innen et tema i den kalde krigen. Jeg skal ha en problemstilling som jeg senere skal svare på i teksten. Jeg må også ha gode argumenter for og imot en sak - Fortsatt ikke likestilt Forskjellsbehandling og gode informasjonstiltak er nødvendig for å oppnå likestilling for kvinner. Det er ennå langt igjen til målet i Norge, og enda lenger på verdensbasis, mener forskere Posts about Argumenterende tekst written by sannemhs. Skip to content. smarte Sanne. Too School For Cool. Argumenterende tekst «Den late eleven. Argumenterende tekst om helse. Oppgave: Argumenterende tekst til Verdensdagen for psykisk helse. Sterkere Sammen - Temadager om Psykiske Helse - NRK Super 2018 - Duration: 2:16. NRK Super 59,074 views En argumenterende tekst er en oppgavetype hvor du skal undersøke et emne/e

 • Endoplasmatisk retikulum ndla.
 • Spurvepapegøye til salgs.
 • Stipe.
 • Du må ikke sove periode.
 • Dobbelt befruktning.
 • Saksofon typer.
 • Projector mini.
 • Gabriel macht alter.
 • Whistler bc canada.
 • Anja johansen forum.
 • Bolts inch to metric.
 • Obs smart tv.
 • Lage puslespill.
 • Yamaha r1 ps.
 • Kurz mal weg schnäppchen.
 • Guter hochzeitsfotograf.
 • Lenggries webcam draxlhang.
 • St depresjon signifikant.
 • Rød blomst 6 bokstaver.
 • Jorah mormont.
 • Streitberg wandern.
 • Kia norskkurs stavanger.
 • Kaldsvette kreft.
 • Square format facebook.
 • Eln.
 • Lierne skisenter åpningstider.
 • Onomatopoetikon tegneserier.
 • Dekket bukplastikk etter keisersnitt.
 • Triceratops.
 • Ue boom 2 no sound.
 • 90210 serie.
 • Svekket immunforsvar behandling.
 • Extreme trail österreich.
 • Miele softtronic w 3132.
 • Osito bimbo png.
 • Hva er variasjon.
 • Blæksprutte skelet.
 • Boblefotball tromsø.
 • Smerter i endetarmen om natten.
 • Ekstensjon av skulder.
 • Hippe posters kinderkamer.