Home

Henholdsvis nynorsk

imidlertid på nynorsk. Vi har to oversettelser av imidlertid i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: henholdsvis. henholds | vis adv. I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet henholdsvis. far og sønn er henholdsvis 49 og 21 år gamle far og sønn er henholdsvis 49 og 21 år gamle:. henhold på nynorsk. Vi har fire oversettelser av henhold i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

imidlertid på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse

I nynorsk På grunn av det noe papirknitrende preget skal imidlertid helst ikke brukes i nynorsk, der man kommer langt med no og men . Likevel og derimot kan brukes hvis det virkelig er en motsetning inne i bildet, men vær oppmerksom på at disse ordene stundom misbrukes Ikke fall for fristelsen til å skrive «fint»! 1. Hvis skolen som sådan og partiet som sådant ikke betyr annet enn henholdsvis skolen og partiet, så skriv ganske enkelt skolen og partiet.. 2. Bruk ordet henholdsvis slik vi nettopp har brukt det i punkt 1: til sammenholding av to eller flere enkeltvis i én gruppe med like mange enkeltvis i en annen gruppe Jeg lurer på om følgende setninger vil være grammatisk korrekt: De to glassene ble tilsatt henholdsvis 5 dl saft og 5 dl melk. De helte 5 dl saft og 5 dl melk i henholdsvis to glass. Vennligst ikke kom med antakelser uten å spesifisere at det er nettopp det Du kan også legge til en definisjon av henholdsvis selv. 1: 2 0. henholdsvis. Dette er et adverb som brukes til å beskrive noe som det gjøres separat eller individuelt og i den allerede nevnte rekkefølgen, brusek når man teller to eller flere elementer eller fakta som refererer tillbake til en tidligere setning Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå.

Bokmålsordboka Nynorskordbok

 1. Finn synonymer til henhold og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett
 2. Regler Vanlige forkortelser. Bruk bare forkortelser som du regner med at leserne forstår. Hovedregelen er at forkortelser skal ha punktum. Det skal ikke være punktum i initialord (NRK) og forkortelser for mynt (kr), mål (cm) og vekt (kg)
 3. Lær definisjonen av henholdsvis. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene henholdsvis i den store norsk bokmål samlingen
 4. Det Norske Akademis ordbo
 5. Om ordbøkene. Les dette på nynorsk.. Read this in English.. Nynorskordboka og Bokmålsordboka er enspråklige ordbøker for henholdsvis nynorsk og bokmål. De viser skrivemåter og bøying i tråd med de gjeldende normene og oppgir betydninger, brukseksempler og korte etymologier
 6. Spørreord er ord som brukes i forbindelse med et spørsmål, og som vanligvis innleder spørresetningen. De viktigste spørreordene er de følgende, henholdsvis på bokmål og nynorsk: hva/kva hvem/kven når/når hvor/kvar hvorfor/kvifor hvordan/korleis De to første regnes som spørrepronomen, mens de fire siste tilhører ordklassen adverb
 7. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her

Hhv. er en forkortelse for henholdsvis. Henholdsvis brukes i en flerleddet angivelse for på betegne at hvert ledd koples til et ledd som har samme plass som i en foregående angivelse. Eksempel: «Karl og Petter studerer i henholdsvis Tromsø og Bergen» betyr at Karl studerer i Tromsø, Petter i Bergen. Norsk språkhistorie i det 20. århundre har i stor grad dreid seg om forholdet og striden mellom de to skriftspråkene riksmål (senere bokmål) og landsmål (senere nynorsk).Den offisielle språkpolitikken som ble ført av regjeringen i Norge på 1900-tallet gikk ut på å forene disse to til ett skriftspråk - samnorsk.Dette skulle bli gjort gjennom en rekke rettskrivningsreformer I offentlig forvaltning kreves det at de ansatte mestrer begge målformer. Myndighetene har også klare retningslinjer for hvor mye av offentlig kommunikasjon og publikasjoner som skal være på henholdsvis bokmål og nynorsk. I NRK er det krav om 25 % nynorsk skrift og normert tale

henhold på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Mal med vedtatt målform og andel nynorsk i grunnskolen for norske inndelinger. Bruk {{Kinfo/bef/Nynorsk For gjeldende dato for tallet med full dato eller bare årstall, bruk henholdsvis d eller år som fylkesnummer. Parameter r gir URL til referanse hos SSB Bokbussen-bøkene er inndelt i fler e lesenivå og kommer på bokmål og nynorsk. Faktabøkene som du vil finne i Lesemester retter seg mot de mer erfarne leserne. Det er henholdsvis 250-450 og 450-850 ord per bok, med ca. 10-12 tekstlinjer per oppslag. Her er det illustrasjoner på hvert oppslag, varierte setninger og variert vokabular PowerPoint-presentasjon bokmål | nynorsk. 1. Skriv ut elevark til hvert elevpar. Du kan laminere arka før du klipper ut bildene og legger dem i to konvolutter som du merker henholdsvis «organ» og «aktivitet». naturfag.no blir utvikla av Nasjonalt senter for naturfag i opplæring

Synonym til henholdsvis på norsk bokmå

Nynorsk . Live Vedeler Nilsen. Litt om meg Utdannet historiker, har 60 studiepoeng i henholdsvis engelsk og statsvitenskap, har jobbet som journalist, jobber nå med digital formidling hos Nasjonalbiblioteket. Tilgjengelige tider Ukedager: 16-21, Lørdag: 08-16, Søndag: 16-2 Vi tok turen til Stovner for å viderebringe oppfordringen fra Noregs Mållags leder om å se til nynorsken for å finne anerkjennelse for egen dialekt Lærerveiledningen til Zeppelin 5 gir faglig påfyll og metodisk veiledning i bruk av læreverket. Lærerveiledningen består av en generell del, en metodisk del til språkboka og en metodisk del til leseboka. Den har rikelig med supplerende stoff og oppgaver, samt mange kopieringsoriginaler på henholdsvis bokmål og nynorsk Valgdeltakelsen i disse avstemningene var på henholdsvis 71,2 og 50,8 prosent. I Sandnes gjorde avstemningen i Høle bydel at nynorsk fortsatt skal være gjeldende skriftmål ved Artikke Fakta er følgende: Mens andel nynorsk blant ungdommen, på landsbasis, ligger på rundt 3 prosent, så er andelen blant befolkningen som helhet 9,6 prosent i følge Skattedirektoratets språkstatistikk for 2018. Økland hevder at «utan hjelpemiddel som mållova vil nynorsken vere betydeleg mykje vanskelegare å redde». Saken er at hverken et utall millioner i offentlig støtte til nynorsk.

Det er ikke nynorsk folk flest er motstander av. Det de misliker er en viss type nynorsk-aktivister som trenger seg frem der de ikke hører hjemme. Det er denne gruppen som ved omfattende kokkelimonke med politikere og departementer sørger for å skaffe seg enorme økonomiske fordeler i strid med den ubetydelige støtten den har i befolkningen skriftspråk fra nynorsk til bokmål. Valgdeltakelsen i disse avstemningene var på henholdsvis 71,2 og 50,8 prosent. I Sandnes gjorde avstemningen i Høle bydel at nynorsk fortsatt skal være gjeldende skriftmål ved Artikkel; Et glemt kapittel i vår demokratihistorie. Publisert: 3. mai 2010

henholdsvis i norsk nynorsk - Norsk bokmål-Norsk nynorsk

Administrativ ordliste - Språkråde

Linjer. Du kan skrive inn en linje i inntastingsfeltet enten som en lineær likning i x og y eller på parametrisk form. I begge tilfellene kan tidligere definerte variabler (f.eks. tall, punkter og vektorer) bli brukt i likningen for henholdsvis nynorsk og bokmål. De viser skrivemåter og bøying i tråd med de gjeldende normene og oppgir betydninger, brukseksempler og korte etymologier. Bokmålsordboka | Page 9/22. Get Free Norsk Sprakrad Ordbok Nynorskordboka bibel ordbok, dialekt ordbok, fremmed ordbok, norsk-engels Kjøp 'Vigsels- og forbønnsliturgi' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978825140824

Forståelser av kjønn varierer dessuten både historisk og kulturelt. Kjønnsforskere har ofte operert med en distinksjon mellom biologisk og sosialt kjønn (på engelsk henholdsvis 'sex' og 'gender'), men i det senere har forestillingen om et skarpt skille mellom disse kjønnsaspektene blitt problematisert Prokaryot er en betegnelse på celler uten cellekjerne. Bakterier er eksempler på prokaryote organismer. Celler som har cellekjerne, slik som for eksempel plante- og dyreceller, kalles eukaryote. De fleste levende organismer på jorden er prokaryote. Prokaryote organismer deles i to riker: bakterier, med det internasjonale navnet Eubacteria erkebakterier, med det internasjonale navnet. Innlandet har 27 % av alle ammekuer i Norge med henholdsvis 15 300 (16 %) ammekuer i Oppland og 11 100 (11 %) ammekuer i Hedmark. Det er kun Trøndelag som har samme store antall ammekuer som Oppland. I Oppland er det 766 gardsbruk med ammekuer og i Hedmark 423 gardsbruk med ammekuer. Dette er henholdsvis 14 % og 8 % av alle ammekuprodusenter i. elever som velger henholdsvis nynorsk eller bokmål, fordi kommunen da kan komme til å måtte opprette 2 klasser i norsk på hvert klassetrinn på hver barneskole. Administrasjonen opplever ikke at det til daglig er stor motstand mot at nynorsk benyttes som hovedmål, og dersom kommunen skulle velge bokmål som hovedmå

Imidlertid, midlertidig - Språkråde

Nå gjelder de faste fristene for å sende inn søknad, 15. mars og 15. oktober. Fra 2020 får søkere 1000 kr i trekk per dag ved innsending av søknad inntil to uker for sent, henholdsvis 16.-29. mars og 16.-29. oktober. Endringer på allerede innsendte søknader kan som før gjøres uten trekk fram til 29. mars/oktober «Vi kan godt kysse» er noe så uvanlig som en kjærlighetsroman fortalt med to stemmer. Jan Zahl har skrevet Franks versjon, Mari Grydeland Erles, og det på henholdsvis nynorsk og bokmål. Sammen viser de på en komisk og presis måte akkurat hvor lett og hvor vanskelig det er for to mennesker å møtes - selv når man bor i samme leilighet

Kjøp Vi kan godt kysse fra Bokklubber «Vi kan godt kysse» er historien om da Frank møtte Erle og Erle møtte Frank. En romantisk komedie fra et kollektiv i St. Olavsgate i Oslo på begynnelsen av 2000-tallet. Han er så patetisk som bare en nydumpa mann og mislykket student kan være Den nynorsk som bringes til torgs i dag, er etter min oppfatning - stilløs - en dårlig etterligning av bokmål - nærmest kaotisk med alle valgfrie former. Det kan jo hende at den ordlisten jeg har brukt, er avløst av en ny- som nærmest tillater alt, (min ordliste er fra 1976) Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år. Hovedregelen er at et krav om erstatning er foreldet etter tre år. For at foreldelsesfristen skal begynne å løpe, må du ha hatt kunnskap om at du har fått en skade som har gitt deg et økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet

Ord og uttrykk - Riksmålsforbunde

Eksamen i MAS 100 Statikk og fasthetslære 3.desember 2012, nynorsk Oppgåve 1 (20 0/0) Konstruksjonen under (Fig. I) er utsatt for to punktlaster på 3000 N og 2000 N og en stigande jevnt fordelt last pål 500 Mm. Det er ingen friksjon mellom hjulet i pkt. B og underlaget. a) Finn opplagerkreftene i boltlageret (fastlageret) A og i bolten B Kristiansand tingrett skal foreta en revisjon av listene over bostyrere for henholdsvis konkursbo og dødsbo-/felleseiebo. I den anledning inviterer Kristiansand tingrett advokater til å melde sin interesse til å stå på de respektive listene ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1588/94 (5) er der fastsat gennemfoerelsesbestemmelser for ordningen i naevnte aftaler; den 30. juni 1994 blev interimsaftalerne aendret ved en brevveksling mellem Faellesskabet og Bulgarien henholdsvis Rumaenien (6), bl.a. for at give mulighed for at overfoere visse kontingenter og lofter, der var fastsat for 1993; disse foranstaltninger er noedvendige. Oversettelsesminner fra Utenriksdepartementet Dette korpuset inneholder norske oversettelser av deler av EU-lovgivningen (Acquis Communautaire), foretatt ved Enhet for EØS-oversettelse ved Utenriksdepartementet. Materialet består av filer med engelsk originaltekst, og oversettelser til henholdsvis bokmål og nynorsk

Bruken av henholdsvis - Språk - Diskusjon

En mann er tiltalt for seksuell omgang og/eller handling mot to barn under henholdsvis 14 og 16 år. Saken har en strafferamme over 6 år. (5-7.oktober) Saksnummer 20-104572MED-NERO. Oslo tingrett (211 saker) BaneNOR er tiltalt for tiltalt for uaktsomt drap og manglende sikring av et togområde på Filipstad i Oslo. ( 7 |Heia oldemor! ; Oldemor rock! ; Oldemor og skurken ; Oldemor gifter seg. 1. utg. henholdsvis 1984, 1985, 1989 og 1993 Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Nynorsk) ISBN: 8252162053 8252161596 Emne: skjønnlitteratur Dewey: 839.823 Annen klassifikasjon: S 4b Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-OsNB (990300215104702202). Stortinget har vedtatt en ny felles lov for alle tros- og livssynssamfunn. Loven fullfører skillet mellom stat og kirke. Formålet med loven er å understøtte tros- og livssynssamfunn. Tros- og livssynssamfunn med minst 50 medlemmer kan kreve tilskudd fra staten. Loven tilrettelegger for et livssynsåpent samfunn og for innsyn og kontroll med bruken av offentlige tilskudd. Loven har et eget. Bokmål/nynorsk Samtlige sanger på 900-tallet er både på bokmål og nynorsk. Legges disse sammen med salmene på nr. 1-899, er det til sammen 1127 tekster på bokmål og nynorsk. Av disse er 669 på bokmål og 458 på nynorsk, det vil si at i boka som helhet utgjør bokmål 59,4 % og nynorsk 40,6 % av de norske tekstene Nina Glesnes og Mette Jacobsen går i sine innlegg i Vestnytt henholdsvis 25/9 og 2.10.18 til kraftig angrep på undertegnede. Begge to har lest mitt innlegg i avisen 18.9.18 som en viss kar leser bibelen

Jakke - Maihaugen / DigitaltMuseum

Definisjon Og Betydning Henholdsvis

Om denne læringspakken. Temaet for tredje kvartal av 2020 er «I skuddlinjen» og sikkert arbeid i høyden. Fallende gjenstander er en av de største risikoene i industrien og læringspakkene er en viktig del av forbedringsarbeidet Tittel: Vigsel og forbønn (bokmål), Forfatter: Kirkerådet, Omtale: Kirkemøtet vedtok i år en ny vigselsliturgi og forbønnsliturgi som kan brukes for alle par. Samtidig vedtok Kirkemøtet å videreføre liturgiene for mann og kvinne fra 2003, med noen språklige justeringer. Disse fire ordningene foreligger nå i samme bok, henholdsvis..

Norsk (Nynorsk) English Søk Velg språk Norsk (Bokmål) Norsk (Nynorsk) Husk at egne regler gjelder for personer som har utdanning fra Sverige eller Danmark, da tilstrekkelig karakter i henholdsvis svensk og dansk kan dekke karakterkravet i norsk Bokmål er den mest udbredte af de to norske officielle målformer, den anden er nynorsk.Bokmål anslås til at skrives af 85%-90% af befolkningen uafhængig af dialekt og er den målform, der normalt læres af udenlandske studenter.. Officielt bruges navnet bokmål kun om skriftsproget, samt det skriftbundne sprog i medierne og på teaterscenen og universiteterne, men i virkeligheden har. Oversikt over norske flaggregler: Når klokken man skal heise og fire flagget? Hva sier flaggloven? Hvilke dager er offentlig flaggdag? Hvilke flaggregler gjelder på havet? Hvordan flagger man på halv stang? Svarene finner du på Flaggregler.n Jeg har valgt norskfaget, og temaet er nynorsk. Her skal vi da jobbe med grammatikk. Målgruppen for mitt undervisningsopplegg er 9. klasse. Jeg tar utgangspunkt i at elevene kan svært lite om nynorsk fra før av, da det ofte er slik at en ikke begynner med nynorsk før på ungdomsskolen, og da henholdsvis 9.trinn

Nynorsk Biografi Nyrealismens ansikter Biografier av nyrealismens viktigste personer, henholdsvis Sigrid Undset, Oskar Braaten, Rudolf Nilsen, Jacob Sande, Johan Falkberget, Nordahl Grieg og Arnulf Øverland Vi har bokmål og nynorsk som to av våre tre hovedmål, og i tillegg har vi uttallige talemålsvarianter (dialekter/målføre). Her er hovedvekten lagt på bokmål - og til en viss grad dialekter. Spesielt bloggeoppgaven nederst på siden er basert på sammenlikning mellom 'norrønt' og moderne dialekter/målføre Skal du skrive særemne/fordypningsoppgave i norsk? Da har du kommet til riktig sted! Her finner du nemlig en hel haug med eksempler på særemner som du kan få inspirasjon av. Dessuten har vi i Studienett laget en oprift på særemne, hvor vi steg for steg veileder deg igjennom oppgaven

Fyrstikkeske - Anno Norsk skogmuseum / DigitaltMuseum

For alternative betydninger, se Norsk. (Se også artikler, som begynder med Norsk)Norsk er et vestnordisk sprog fra den nordgermanske gren af den germanske sprogfamilie og er i lighed med svensk og dansk, stærkt påvirket af nedertysk.Norsk har to officielle skriftsprog: Bokmål og nynorsk. Bokmål (bogmål), med den uofficielle konservative form riksmål (rigsmål) har sin oprindelse i dansk. Biografier av nyrealismens viktigste personer, henholdsvis Sigrid Undset, Oskar Braaten, Rudolf Nilsen, Jacob Sande, Johan Falkberget, Nordahl Grieg og Arnulf Øverland. Bokmål. Odd Om hele livet til Winston Churchill på nynorsk. Karakter: 6 (9. klasse) Nynorsk. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Oppgave. september 24, 2020 Nynorsk, Ordforråd, Ordhistorie, Skriftspråk. Halvemål Det har ikke vært helt enighet om hva norsk u og y, henholdsvis transkribert /ʉ/ og /y/, skal kategoriseres som. I denne språkpraten skal vi se på historien til disse lydene og hvordan de opptrer i moderne norsk. Av Cecilie Slinning Knudsen,. Nynorsk; Person. Person forside. Skatt. Skattekort, skattemelding (selvangivelse), skatteoppgjør, skattelister, kan saldoavskrives som anlegg med henholdsvis 10 og 20 pst. per år fra og med 2020. Vi bruker cookies. Denne siden bruker cookies. Ved å bli værende eller trykke på knappen under, godkjenner du bruk av dette for analytiske. prøver ut nye oppgåver til norskprøven gjennom pilotering.Frå 31. august til og med 20. november 2020 (med pause under septemberprøven) blir det pilotering av lese- og lytteoppgåver på bokmål og nynorsk nynorsk til norskprøven på alle nivå, A1-B2. Oppmeldinga startar: 17. august 2020 Pilotering er ein fin sjanse for kandidatane til å øve på oppgåver og på.

Merke - Justismuseet / DigitaltMuseum

Anne Kijewski og Aminah I. Tahir er henholdsvis tre- og tospråklige, og kunne fint ha sluppet nynorsk hvis de ville. Det vil de ikke. - Pappa er polsk og mamma er finsk, likevel falt det helt naturlig for meg å ha nynorsk, sier Kijewski. - Selv om foreldrene mine kommer fra Pakistan synes jeg det er viktig å lære nynorsk Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. For eksempel hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene

I dag blir «Ja, vi elsker» norsk nasjonalsang for å bygge opp under norske verdier og norsk kulturarv Genustilordning i nynorsk: Ei datamaskinell etterprøving Gro Egset Halse 9 februar 2004 Hovudoppgåve i datalingvistikk Seksjon for lingvistiske fag Universitetet i Bergen . 2 Samandrag. Genus i norsk har vorte sett på som meir eller mindre arbitrært bøyd henholdsvis mi eller mitt. Eksempelvis mi jente og mitt hus. De tilhørende ordene er samme genusklasser som nynorsk, gjør det enklere å sammenligne genustilordningen. 1.4Avgrensninger% Hocketts definisjon av begrepet genus (jfr. 1.2) virker i utgangspunktet tydelig nok

Leketøy - Mjøsmuseet / DigitaltMuseumI November 1951 arrangerte NUL, Nordlandet Ungdomslag

Kunngjøringer om registrerte prospekter. I følge verdipapirhandelloven skal det utarbeides prospekt ved tilbud om tegning av omsettelige verdipapirer som rettes til 150 personer eller flere i det norske verdipapirmarkedet, og som gjelder et beløp på minst 1 000 000 euro beregnet over en periode på 12 måneder Jeg sier leeeeestee, men husker at lærerne mine, noen av dem i hvert fall, sa lessste. Er det bare dialektforskjeller, eller finnes det en fasit på hva som er rett å si Verktøy lar deg enkelt lage nye objekt ved å bruke musen. Alle verktøyene har samsvarende kommandoer som kan brukes for mer kompliserte konstruksjoner.. Konstruksjonsverktøyene kan aktiveres fra verktøylinjen.Du kan trykke på pila i nedre høyre hjørne av et ikon for å åpne en verktøykasse med lignende verktøy 2.8 Markedsleder og markedsutfordrer. a Finn ut hvilke aktører som er henholdsvis markedsleder og markedsutfordrer i tyggegummimarkedet. b Hva har markedsutfordreren gjort for å lykkes med sin utfordrerstrategi

Automatisk dekompresjonsutstyr for analyse av henholdsvis Co2 og O2 montert ombord på dykkefartøyet Borgholm (til venstre) CO2 og O2 analysator (til høyre). En pioneerteknologi, som dessverre ikke fant sitt publikum den gang. Dykkerledere var meget konservative, og syntes denne enheten var for avansert. Avbildet person Borgholm. Histor allkunne.no er et nynorsk leksikon på internett, lansert i 2009.Nettstedet er drevet av Allkunne AS, opprinnelig eid av Det Norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum, fra august 2012 kun av sistnevnte og finansiert gjennom tilskudd fra Kulturdepartementet.Grunnstammen av artikler på allkunne.no omhandler nynorsk kulturhistorie, men disse har etter hvert blitt supplert av noen tusen artikler. Bøkene er ment for henholdsvis 2.-3. og 3-4. trinn. Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon... Filtrer Sorter. Nynorsk. Mer informasjon om GRUBLIS A - 192 oppgåver i problemløysing . Nynorsk. kr 389. På lager. Kjøp. GRUBLIS A - 192 oppgåver i problemløysing. Rangneshuset, Width huset, Rangneshuset, Fuglset. Width huset. Før Ole J Ragnes kjøpte huset i 1938 het det Width-huset. E.D. Fuglset skjøtet tomt til søstrene Kaja og Bastiane Width i 1910, og huset ble trolig bygd i perioden 1911-13. Fram til sin død henholdsvis i 1929 og 1930 bodde søstrene i huset Når det gjelder skolene, var det flertall for nynorsk som hovedmål på begge skolene, med henholdsvis 52 prosent på Åmli og 63 prosent på Dølemo. Artikkelen erstatter Nynorsk også etter folkeavstemning publisert 4. mai 2010

Portrett av skipsreder og konsul Børre Rosenkilde GiertsenSkjåk – Store norske leksikonBataljonssjefer Norbatt 1978-1998 - Forsvarets museerNavneduk - Sverresborg Trøndelag Folkemuseum / DigitaltMuseumNorsk - Språket i mellomnorsk tid - NDLA

Når en person bruker elektronisk kommunikasjon avdekkes en rekke opplysninger om personen. Det kan for eksempel være informasjon om geografisk bevegelsesmønster, kontaktnett og lignende opplysninger som berører den enkeltes private sfære og personlige integritet Søker støtte til kulturprosjekt. 17. juni 2013 0 kommentarer. Styret i Wikimedia Norge søker Kulturdepartementet om støtte til fire konkrete kulturprosjekt for perioden 2014-16. Det søkes støtte til prosjekter som skal utvikle tekniske databaseverktøy, nynorske fagtermer, samarbeid med kultursektoren og Wikipedia på minoritetsspråk.Ressursene det søkes om skal brukes til å. 12/01/2019 11/01/2019 Språktilsynet Generelt om språk Nynorsk, Stortinget, tvangsforing Si din mening til ministeren. Det er ikke slik at folket har plikt til å respektere Stortinget i språkspørsmål NORD1106) og én på nynorsk og én på bokmål i basisemnene i litteratur (henholdsvis NORD1104 og NORD1108). Fordypningsnivå: Det er ikke krav til målform på fordypningsnivå (2000‐emner). Masternivå: Minst én av de skriftlige eksamenene i 3000‐emnene må innleveres på den målformen (nynorsk/bokmål) som ikke benyttes i masteroppgaven NORSK OVERSETTERFORENING ble stiftet 1. november 1948 og har ca. 340 medlemmer som til sammen oversetter fra 48 språk. Foreningen arbeider for norske oversetteres faglige og økonomiske fellesinteresser og for å bringe norske oversettere tettere sammen som faggruppe. Så langt som mulig bistår vi også enkeltmedlemmer med faglige impulser og støtte

 • Patreon com blindwave.
 • Danvik fhs valgfag.
 • Straße von hormus piraten.
 • Iq på 125.
 • Okkupert anmeldelse.
 • Usher syndrome.
 • Crime rate states us.
 • Harley davidson skinnvest.
 • Vestre aker skiklubb.
 • Hurricane 2017 list.
 • Тсн гламур.
 • Puls treningssenter oasen.
 • Jentenavn på ka.
 • Amg praktikum.
 • Super bowl 2023.
 • Veien til danmark.
 • To face a problem.
 • Hohenloher zeitung familienanzeigen.
 • British english accent.
 • Synonyme faire la cour.
 • Edvardiansk tid.
 • South park buffalo soldier.
 • Best gaming laptop.
 • Fjerne fettkul på hund pris.
 • Språkreise sommer.
 • Laxkarp som akvariefisk.
 • Lag din egen refleks.
 • Sterk adjektivbøyning tysk.
 • Barbie hus med heis.
 • Stupa buddhist symbol.
 • Landinfo om brasil.
 • The holy see vatican.
 • Queen size bed size.
 • Ashley olsen husband.
 • Dyregrupper oversikt.
 • Drill best i test 2017.
 • Stalins gartner.
 • Hvor mange tidssoner har russland.
 • Imigran nesespray.
 • Alexander mcqueen sko.
 • Testosteron kvinner.