Home

Statens kartverk sefrak

Du kan også finne eiendom i kart på norgeskart.no. Dersom du søker på kommunenavn, gårds- og bruksnummer søker du slik: Oslo-1/10 Du kan søke på vegnavn, adresser eller gårds- og bruksnummer . Vil du heller finne en eiendom i kartet? Gå til norgeskart.no. SØKERESULTA

SEFRAK-registrerte bygninger inngår i byggesaksbehandling på linje med alle andre bygninger i kommunen, med to unntak. Hvis bygningen er eldre enn 1850 skal den gjennomgå en lokal vernevurdering i forbindelse med saksbehandlingen. Dette er for å vurdere bygningens kulturminneverdi, og om den eventuelt skal vernes Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 29.10.20. Torsdag 29 oktober, mellom klokken 16:00 og 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og. Statens kartverk - Kartverket, hovedkontor fra , 100336108S2000001 - Statens kartverk - Kartverket, hovedkonto Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier. I tillegg finner du luftfartshindre, tilgjengelighetsdata og fastmerker. Lag dine egne kart, og del på din egen nettside

I tillegg vises kulturminner registrert av riksantikvaren og bygninger som ligger i SEFRAK-registeret. Geologi. Geologikartet. Kartet inneholder informasjon om områder som ligger under marin grense og helningskart som viser bratte områder. Du kan ringe Statens kartverk på tlf 32 11 88 00; Hvor stor er eiendommen De nasjonale bransjestandardene innenfor kart, oppmåling og geografisk informasjon er utviklet i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer SEFRAK-materialet er tilgjengelig for alle. Databehandlingen av materialet er under avslutning og det er etablert samarbeid med Statens Kartverk om kopling av SEFRAK-registeret og B-delen av Kartverkets register for Grunneiendom-, Adresse- og Bygningsregister (GAB). Det nye registeret skal driftsettes høsten 199 Statens Kartverk - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonse Veg- og trafikkopplysninger for hele Norge. Informasjon og selvbetjeningsløsninger for kjøretøy og førerkort

Søk på vegvesen.no. Language. Bokmål; Nynorsk; English; Hovedmeny MEN Statens kartverk - Kartverket fra , 100439545S22000001 - Statens kartverk - Kartverke

Begrepet tinglysing viser til at viktige dokumenter ble lyst, dvs. kunngjort, på tinget. Christian Vs norske lov fra 1687 (artikkel 1-8-4) påbød skriverne ved over- og underrettene å føre protokoller med ordrette avskrifter av tinglyste skjøter, pantebrev, makeskiftebrev, gavebrev o.a. Hensikten var å sikre myndighetene og allmuen oversikt over hjemler og heftelser til eiendom Statens kartverk (kortnavn Kartverket) er et norsk statlig forvaltningsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (fra 2014). Hovedkontoret ligger på Hvervenmoen ved Hønefoss i Ringerike kommune.. Statens kartverk har vært etatens navn siden 1986 og er fortsatt det navnet som benyttes i offisielle sammenhenger, men fra mars 2012 er det kortformen Kartverket som brukes i. Om landsverneplanen til Statens kartverk. Landsverneplanen til Statens kartverk viser sektorens ansvarsområder og statens rolle for oppmåling og kartfesting av Norge. Et fellestrekk ved oppmålingsobjektene til denne sektoren, er at de består av varder og små bolter i terrenget Statens kartverk Ullensvang -Tinglysing borettslag: Nedenfor finner du informasjon om Statens kartverk Ullensvang -Tinglysing borettslag, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Statens kartverk Ullensvang -Tinglysing borettslag på kartet eller snevre inn ditt søk om Statens kartverk Ullensvang -Tinglysing.

Hovedkartserien fra Statens Kartverk Sjødivisjonen består av ca. 130 kart som dekker hele norges kyst. Målestokk er normalt 1:50 000 Topografisk kart - Vi har stort utvalg av papirkart til tur og fritidsbruk fra Statens Kartverk. Sjøkart til båtsport, turkart til tur og jakt, veikart og topografiske kart. Kjøp i vår nettbutikk. Vi sender over hele landet. Rimelig frakt. Kartverket skal levere landsdekkende geografisk informasjon og tjenester for private og offentlige brukere, være statens fagorgan innen kart og geodata og ivareta de forvaltningsoppgaver som følger med det Økonomisk kartverk, tidligere betegnelse på kart i målestokkene 1:5000 - 1:20 000, særlig benyttet til arealplanlegging og ved eiendomsforvaltning. Økonomisk hovedkartserie hadde målestokk 1:5000 og dekket ca. 50 % av fastlandsnorge med 32 000 kartblad. I dag brukes betegnelsen FKB-C på digitale kartdata med tilsvarende innhold Statens kartverk IT-tjenesten Tlf 32 11 81 00 1.1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.1 Den største endringen i denne standarden skyldes at SEFRAK bygg er integrert med GAB. For å legge ut SEFRAK egenskaper på bygningsenheter er følgende nye egenskaper definert: SEFRAK_ID Identifikasjon mot SEFRAK-objekter SEFRAK_FUNK Kulturminnets funksjo

SEFRAK er også et unikt kildemateriale for lokalhistorisk forskning, undervisning og andre informasjonstiltak. Kilde: Riksatikvaren, Statens Kartverk og Fylkesrådmannen i Akershus. Publisert: 17.10.200 Nå kan man søke Riksantikvaren om tilskudd til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Tilskudd i denne utlysningsrunden kan gis til klimaskallsikring og tiltak på elektriske anlegg, og gjelder kirker fra 1850 og eldre Nettsted er utviklet av Statens Kartverk. De frigitte dataene inngår i prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell og samles inn med fly eller helikopter påmontert laserskannere. Datasettene har en punkttetthet på 2 punkter per kvadratmeter, enkelte steder enda høyere punkttetthet SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger . 1.0. Kartdata pakke. Spesifikasjon: SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kartdata . 1.0. Kyst og Sjø pakke.

Sjøkart fra Statens Kartverk Sjødivisjonen. Sjøkartene er godkjent for navigasjon og består av 5 serier. Hovedkartserien, kystkartserien, overseilingskartserien, havnekartserien og fiskerikartserien I dette bakgrunnskartet får du stedsnavn, vegnett og adresser på toppen av vår egen bildetjeneste. Dette gir et informativt, detaljert og lett forståelig bakgrunnskart. Kartet dekker målestokker mellom 1:625 og 1:81 920 000 og er basert på kartdata fra Statens Kartverk, Geovekst og landets kommuner {{(selectedSearch.searchPlaceholder !== undefined ? selectedSearch.searchPlaceholder : localizedText.search[langCode])}} {{localizedText.menu[langCode]} Havnekartserien fra Statens Kartverk Sjødivisjonen. Sjøkart for havner og innseiling til havner. Målestokker fra 1:5 000 til 1:25 000 Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettsla

Eiendom Kartverket

Se eiendo

Kulturminner - SEFRAK-bygninger - Geonorge Registe

Video: status.kartverket.n

Fiskerikart fra Statens Kartverk Sjødivisjonen. I tillegg til å være navigasjonskart beskriver disse kartene også bunnforholdene, og har inntegnet fiskerigrenser og fiskebanker Statens kartverk har lagt ut følgende vilkår for bruk av tjenestene de nå frigjør: Tlgangen gjelder for personlig bruk av tjenester for visning av kartbilder. Tjenestene kan knyttes opp mot programmer som henter ut kartbilder. Det er begrenset hvor mange kartbilder pr unik bruker som kan lastes ned over en tidsperiode (se teknisk beskrivelse)

Statens kartverk - Kartverket, hovedkontor, Hønefoss

Norgeskar

 1. Tjenesten inneholder UTMsone, MGRS 100km rute, 10km og 1km UTM rutelinjer. 10km og 1km rutelinjer vil alltid vises i lokal UTM sone, uavhengig av projeksjonen som benyttes
 2. Statens kartverk Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser
 3. Norges sjøkartverk (Sjøkartverket) er siden 1986 en divisjon i Statens kartverk med hovedkontor i Stavanger, med ansvar for å produsere og publisere sjøkart for norske farvann. Sjøkartverket foretar oppmåling og opplodding av norskekysten med tilgrensende farvann, samt polare farvann, utarbeider og utgir sjøkart over nevnte farvann, holder sjøkartene à jour, utgir Etterretninger for.
 4. Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Statens Kartverk Hønefoss, 971040238. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer
 5. Kunde: Statens kartverk Etter en offentlig anbudsrunde ble AVIA foretrukket som leverandør til å presentere Norges største samling av kartdata. GeoNorge var fortsatt et prosjekt under utvikling og det var fortsatt stor usikkerhet rundt hvordan løsningen ville se ut når den ble ferdig utviklet
 6. Kartet er dynamisk og forandres over tid. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler i kartet. Kartgrunnlag: ©GEOVEKST (GV-K-0706) og Statens kartverk (MAD12002-SK00678) (Nedlasting og bruk er tillatt til private formål.

Statens kartverks sjødivisjon, Sjødivisjonen i Kartverket (tidligere Sjøkartverket) er en del av den statlige forvaltningsbedriften Statens kartverk (Kartverket), under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ny!!: Statens kartverk og Statens kartverks sjødivisjon · Se mer » Statens lantmäteriverk. Lantmäteriets hovedkontor i Gävle I et skarpt brev til det private selskapet i 2011 kaller Kartverket praksisen «Misbruk av Statens kartverks åpne tjenester» og skriver: «Vi har fått flere henvendelser om at Kartselskapet fakturerer personer og virksomheter bl.a. for å være «registrert i Statens kartverk». Kartverket mener selskapet driver «villedende markedsføring» STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Nasjonal beredskap mot akutt forurensning 03.06.2010 Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STATENS KARTVERK Organisasjonskart pr 01.01.201 Tinglysing i fast eiendom fra domstolene til Statens kartverk. Publisert: 18.05.2004 10:15. Sist endret: 27.11.2013 20:52. 1. halvår 2004 flyttes ansvaret for. Statens Kartverk - Fagspesialist (Ref.nr: 1434695983). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Kartportal - Lillestrøm kommun

wms.adm_enheter2 http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.adm_enheter2 0 01.01.2000 31.12.2999 wms.adm_enheter_historisk http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.adm. Et utvalg av statens kulturhistoriske bygninger ble administrativt fredet, og disse ble presentert i Fortidsminneforeningens årbøker i 1933 og 1934. Intensjonen om at Riksantikvaren skal inn som rådgiver i forbindelse med endringer i bevaringsverdige statlige bygninger, har ikke alltid vært fulgt i praksis Et formuesgode kan være fast eiendom (som for eksempel huset, hytte, tomt m.m.), bankkonti, verdipapir, bil, båt eller annet verdifullt løsøre som kan omgjøres til penger ved utleie, salg m.m

Standarder Kartverke

Norgeskart.no er basert på innhold fra Statens kartverk, Geovekst, kommuner og Norge digitalt-parter. Dette skal ifølge Statens kartverk sørge for at kartene er de mest nøyaktige, oppdaterte og detaljerte over hele Norge. Nettsteder som ønsker å integrere kartutsnitt, kan velge mellom vanlige kart, sjøkart og flyfoto Ny direktør for Statens kartverk: Johnny Welle Foto: Bo Mathisen - Jeg gleder meg til å være med på den spennende digitaliseringsreisen Kartverket har startet. Kartverkets data og tjenester utgjør viktige byggeklosser i fremtidens digitaliserte samfunn, og det er avgjørende at Kartverket fortsetter å utvikle tjenester som møter brukernes behov Statens kartverk, Geodesidivisjonen. Standard. Dokument tittel: Koordinatbasert referansesystem Versjon: 2.1 Side 47 av 48. Iverksettingsdato: 01. desember 200 Turkart - Vi har stort utvalg av papirkart til tur og fritidsbruk fra Statens Kartverk. Sjøkart til båtsport, turkart til tur og jakt, veikart og topografiske kart. Kjøp i vår nettbutikk. Vi sender over hele landet. Rimelig frakt. Statens Kartverk Hønefoss - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på statens kartverk hønefoss ga 7 virksomheter og du har nådd slutten av listen

Gab registeret statens kartverk — hvis du lurer på hve

 1. Statens kartverk (kortnavn Kartverket) er et norsk statlig forvaltningsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (fra 2014).Hovedkontoret ligger på Hvervenmoen ved Hønefoss i Ringerike kommune. Statens kartverk har vært etatens navn siden 1986 og er fortsatt det navnet som benyttes i offisielle sammenhenger, men fra mars 2012 er det kortformen Kartverket som brukes i.
 2. Statens Kartverk - Direktør (Ref.nr: 2353922336). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 3. SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen . 1.0. NRL pakke. Spesifikasjon: SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL . 1.0. Plan-5.0Utkast produktspesifikasjon. Lagt klar til mer omfattende revisjon. Rettet opp litt på KpSamferdselLinje: Attributtnavn endret fra grense til.
 4. Statens kartverk, Geodesidivisjonen Standard 1. Dokument tittel: Satellittbasert posisjonsbestemmelse Side 2 av 60. Versjon: 2.1. Iverksettingsdato: 01.12.2009. Forord. Etter ønske fra Brukerforum for standardisering, som ledes av Sverre Steen fra Statens. kartverk, ble det våren 1998 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en standar
 5. Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er en norsk statlig etat under Kunnskapsdepartementet. Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom stipender og lån

Sefrak bygg (Askeladden) Naturmangfold. Arter (MD) Miljøregistreringer i skog (Skog og Landskap) Naturvernområder (MD) Prioriterte naturtyper Map data: ©Statens kartverk. Lisens nr. 600086 Nord: Øst: 1.14 km. Tjenesten inneholder Kartbladinndeling for N50, Sjøhovedkartserien, økonomisk kartblad i NGO og UTM EUREF89 lokale soner ØK N50 Kartblad Sjøhovedkart Rolf Dybdal Statens kartverk WMS ansvarlig Postal address Statens kartverk Statens kartverk, Geodesidivisjonen Standard 1. Dokument tittel: Satellittbasert posisjonsbestemmelse Side 16 av 60. Versjon: 2.1. Iverksettingsdato: 01.12.2009. 6 Generelle retningslinjer for bruk av GNSS. 6.1 Faktorer som påvirker all måling med GNSS. Ved all måling med GNSS er det flere faktorer som kan påvirke kvaliteten til målingene Tinglysing Hønefoss - boplikt, advokathjelp, advokatene, barneloven, advokat, advokater, bruksrett, arbeidsmiljøloven, advokatfellesskap, advokat hjelp.

Feltarbeid ved Statens Kartverk. Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper. § 1. Statsansatte og embetsmenn § 2. Utenriksstasjonene § 3. Forsvaret og virksomhet i tilknytning til Forsvarets øvingsvirksomhet. Statens kartverk. 221 views; 4 years ago; 0:56. Hvordan finne informasjon om eiendom - Duration: 56 seconds. Statens kartverk. 59 views; 1 year ago; This item has been hidden. Popular uploads Play.

Statens Kartverk bedrifter gulesider

GAB-registeret er en forkortelse for grunneiendom- (G), adresse- (A) og bygningsregisteret (B). GAB var et databasert register over faste eiendommer i Norge. Registeret ble ført av Statens kartverk for hver kommune med opplysninger om alle grunneiendommer (det vil si faste eiendommer med eget gårds- og bruksnummer), festegrunn som hadde eget grunnboksblad i tinglysningsregisteret, samt annet. Statens kartverk. Kartverket ga eiendommen til naboen. 23 år senere ble tabben oppdaget under vedsanking. Stedet skal endelig få nytt navn. Dette er de fire forslagene. Til toppen Kontakt oss: Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 915 07760; Annonser: Bedrift/nett: Annonseavdelingen

SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger . 1.0. Stedsnavn pakke. Spesifikasjon: SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn . 1.0. Temadata pakke. Les om språkprofilen på nettstaden til Statens kartverk. Språkprofil for Tinglysingsdivisjonen ved Statens kartverk, kortversjon Språkprofil for Tinglysingsdivisjonen ved Statens kartverk, langversjon . På biletet frå venstre: Tomas Rolland, Lene Cecilie Bakler, Kristin Bjerkestrand Eid (prosjektleiar), Bjørg Anne Lien, Tone-Lise Johansen

Informasjon om veg og trafikk Statens vegvese

Kontaktinformasjon Opplysning 1890 Easy Connect AS Midtunhaugen 10 5224 Nesttun Ansvarlig redaktør: Ove Johan Kvamme Easy Connect A Statens Kartverk - Medarbeider - IT (Ref.nr: 1928665285). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Statens kartverk Staten kartverk har det nasjonale ansvaret for kartsystemene. Her kan du finne flere løsninger og karttyper som du kan laste ned til eget bruk Her er det feil eller mangler. 180.no setter stor pris på om du gir oss en tilbakemelding på dette

Kjøretøy Statens vegvese

 1. utes to solve a problem, I would spend 55
 2. Statens-kartverk. 16 ville bli direktør på Kartverket: Hannah Cook (48) fikk jobben. Johnny (51) er ny sjef på Kartverket: - Tar med kona Siri (51) hjem til Hønefoss. Denne plakaten kan være like viktig som telefonen din i en krise: - Og den går ikke tom for strøm
 3. Statens Kartverk #88 in Verktøy 3.3 • 69 Ratings; Free; Screenshots. iPhone iPad Description. I Hvor?-appen kan du laste kart tilsvarende det som brukes i Norges topografiske hovedkartserie 'Norge 1:50 000' til telefonen din. Du vil alltid ha tilgang til kart på telefonen.
 4. Lantmäteriet (Statens lantmäteriverk) er en svensk statlig myndighet som har til oppgave å forvalte geografisk informasjon, fastsette stedsnavn, og har ansvaret for de geodetiske referansesystemene og eiendomsinndelingen i Sverige. Ved verkets forskningsarkiv ved hovedkontoret i Gävle finnes drøyt en halv million kart, hvorav de eldste ble tegnet på 1600-tallet
 5. Måleregler og etasjedefinisjoner, Føringsinstruks, Statens Kartverk 6.1.8 Arealmåling av bygning Norsk Standard (NS 3940:2012) danner grunnlaget for arealberegning av bygninger i matrikkelen. Arealer for en bruksenhet og et plan kan angis med èn desimal, mens areal for bygning angis med hel tall. Måleverdig area
 6. Statens kartverk - Kartverket, Tromsø - 1881

Eiendom og tinglysing - Digitalarkive

 1. Statens kartverk - Wikipedi
 2. Avsluttet - Høring: Fredning av kulturminner i Statens
 3. Statens kartverk Ullensvang -Tinglysing borettsla
 4. Hovedkartserien fra Statens Kartverk Sjødivisjonen - Sør
 5. Topografisk kart 1:50000 fra Norge (Statens kartverk
 6. Kartverket - regjeringen
 7. økonomisk kartverk - Store norske leksiko

 1. Bevaring av verneverdige hus - Eierne er de viktigste
 2. Hjem - Riksantikvare
 3. Kart og eiendomsinformasjon - Averøy kommun
 4. Statens kartverk - Geonorge objektregiste
 5. Sjøkart fra Statens Kartverk Sjødivisjonen - Nautisk Friti
 • Hva er et kredittkort.
 • Ti på topp hadeland.
 • Beredskapstroppen delta lønn.
 • Eggenberg neubauwohnungen.
 • Spätabtreibung forum.
 • Sjokolade kondensert melk.
 • Noch einmal 8.
 • Psykisk utviklingshemmede og seksualitet.
 • Portal office 365 log in.
 • Hva koster en ansatt.
 • Mayflower garn.
 • Bob marley son.
 • Notam norge.
 • Nymark velforening.
 • Tödlicher unfall saalfeld.
 • Gntm livestream 2018.
 • Albanische party.
 • Servant ikea.
 • Avtalegiro komplett bank.
 • Humboldt accident.
 • Dell xps 13.
 • Sveitserhus pynt.
 • Overvåkningskamera batteri.
 • Hasbro werksverkauf.
 • Animierte grußkarten kostenlos versenden ohne anmeldung.
 • National holidays great britain 2018.
 • Hvordan endte slaget ved verdun.
 • Hastighetsmåler laser.
 • Motorisert lamellgardin.
 • Ffv.
 • Qatar airways qr180.
 • Russland militär schlagkraft.
 • Yamaha mt07.
 • Markdekkende roser.
 • Polizei presseaussendung.
 • Kulturaktør kryssord.
 • Grammatik b1.
 • Ori and the blind forest moon studios.
 • Hvor mange tidssoner har russland.
 • Eishockey del live.
 • Når opprettet norge eget fiskeridepartement.