Home

Norsk olje

Norsk oljehistorie - Store norske leksiko

Norsk oljehistorie handler om funn og utvinning av petroleum på norsk sokkel fra 1960-årene og frem til i dag. Da Ekofiskfeltet ble erklært drivverdig lillejulaften 1969 markerte det starten på et nytt kapittel i norgeshistorien. Flere funn fulgte, flere felt ble bygd ut og flere felt ble satt i produksjon. En rekke av de store internasjonale oljeaktørene etablerte seg, fikk konsesjoner. Norsk olje- og gasshistorie er en fortelling om kloke politiske beslutninger, industribygging i verdensklasse og stor verdiskapning. Her finner du noen av høydepunktene etter over 50 år med oljevirksomhet i Norge

Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Norsk Olje AS, 997274318. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Olje. Totale utvinnbare oljereserver på norsk sokkel er regnet som ca. 4250 millioner standardkubikkmeter - mill. Sm³, tilsvarende 26,7 milliarder fat.Dette tallet endrer seg etter hvert som nye felt blir funnet og erklært kommersielle, og når utvinningsgraden i eksisterende felt økes som følge av teknologi- og feltutvikling. Totalt er det om lag 50 store og små oljefelt i produksjon. Norsk Oljemuseum. Onsdagsomvisninger i høst. Våre månedlige onsdagsomvisninger starter opp igjen, denne høsten med nytt tidspunkt - nå klokken 12.00. Fremdeles hver... Visste du at. Ormen Lange-feltet er mer enn 1000 meter under havoverflaten - Norsk olje- og gassnæring har hele tiden etterlyst større åpenhet fra de ulike oljeproduserende landene om utslippstall, noe som vil være avgjørende i arbeidet med å redusere de globale.

Vi oppdager olje i Nordsjøen 1990 Stortinget vedtar Loven om Statens Petroleumsfond 1996 De første pengene blir overført til fondet 2019 Verdien på Oljefondet når 10 000 milliarder kroner Se hele historien. Investeringer basert på forskning og analys Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping Les, utforsk og last ned data om norsk petroleumsvirksomhet. Norskpetroleum.no er utviklet i regi av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet Olje- og gassprisene har falt betydelig som resultat av Covid-19-pandemien og effekten denne har hatt på etterspørselen. Pandemien har i tillegg hatt konsekvenser for aktiviteten på norsk sokkel. De midlertidige skatteendringene Stortinget vedtok i juni 2020 innebærer også vesentlig lavere skatteinngang i 2020 Om norskpetroleum.no. Dette nettstedet drives av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet i samarbeid. Illustrasjoner, kart, grafer, tabeller med mer kan gjenbrukes hvis materialet merkes med kilde og henvisning til www.norskpetroleum.no. Bildene på nettstedet er kopibeskyttet og kan ikke gjenbrukes uten fotografens samtykke

Norsk Olje A/S, tidligere norsk selskap for markedsføring av oljeprodukter. Selskapet ble etablert i 1976 som en sammenslutning av Norsk Brændselolje, Norske OK og Norsk Hydros avdeling for markedsføring av petroleumsprodukter. Fra 1979 var selskapet eid av Statoil (nå Equinor) og staten. I 1987 ble Norsk Olje et heleid datterselskap av Statoil, og skiftet i 1991 navn til Statoil Norge AS Midt-Norsk Olje AS ble etablert i september 2008 og er distributør for Esso Energi AS i Midt Norge. Vi leverer bensin, blank og avgiftsfri diesel, fyringsolje, parafin og smøreolje til næring og privatmarkedet I 1976 ble Norsk Brændselolje overtatt av Statoil og omorganisert. Driften ble da videreført av det nyoppretta selskapet Norsk Olje A/S (Norol, fra 1991 Statoil Norge AS) der Staten overtok 95 % av aksjene i Norsk Brændselolje. Varemerke. Drivstoff fra Norsk Brændselolje ble solgt under varemerket MIL Sigrid Ina Simonsen fra Harstad er ansatt som regionsjef nord i Norsk olje og gass. Hun har en Ph.D. i fysikk fra Universitetet i Bergen og bred politisk erfaring. Fra 2017 til 2020 var hun.

Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde at norsk kontinentalsokkel skjulte olje- og gassrikdommer. I et brev til Utenriksdepartementet i 1958 skrev Norges Geologiske Undersøkelse: Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst Olje fra nøtter brukes ofte i matlaging på grunn av smaken. De er relativt dyre på grunn av vanskelig utvinning fra nøttene. Mandelolje kan brukes som matolje, men er først og fremst brukt i farmasøytisk industri.; Cashew oil, ligner olivenolje.Kan brukes til å bekjempe tannråte.; Hasselnøttolje, vesentlig brukt på grunn av lukt.Den brukes også i hudpleie fordi den trekker huden sammen Aktuelt, Nyhet, Olje og gass 30.10.2020 Norske leverandørbedrifters omsetning i havvind øker raskt. Eksportkreditt, Olje- og energidepartementet og NORWEP la 30. oktober frem en rapport som viser vekst i både internasjonal og norsk omsetning for leverandører til fornybarnæringen i 2019, og havvind-markedet øker raskt Det er produsert olje og gass fra totalt 112 felt på norsk sokkel siden 1971. Ved årsskiftet 2019/2020 var det 87 felt i produksjon: 66 felt i Nordsjøen, 19 i Norskehavet og 2 i Barentshavet. I 2019 ble fire nye felt satt i produksjon, Oda, Utgard, Trestakk og Johan Sverdrup. 13 felt var under utbygging ved årsskiftet Norsk olje og gass, oljeselskapene og særlig Equinor inngår i realiteten et veddemål mot at verden ikke skal løse kriseklimakrisen, med for eksempel Wisting-prosjektet, ifølge Haltbrekken. - Det kan vise seg at det økonomiske tapet kommer hvis vi setter i gang storstilt utbygging langt mot nord i Norge

Olje- og gasshistorie

I 2019 er det 50 år siden olje først ble funnet på norsk sokkel. Aktiviteten i Nordsjøen har gitt oss store inntekter, og fått konsekvenser for store deler av økonomien. Hvor viktig er oljen for norsk økonomi Det gjelder ikke minst norsk olje i Arktis, som hverken er renere enn andre lands olje, eller kostnadseffektiv i global sammenheng. En studie i Nature viser at all olje og gass bør bli liggende hvis vi skal unngå to graders oppvarming, og i Paris-avtalen har vi vedtatt at vi ønsker å begrense oppvarmingen til 1,5 grader Olje brukes om mange organiske forbindelser og blandinger. De har stort sett det til felles at de til en viss grad er viskøse («oljeaktige»), fete eller smørende. De viktigste gruppene olje er: Mineraloljer består i hovedsak av blandinger av hydrokarboner med høyst forskjellig molekylmasse og flyktighet. Noen eksempler er råolje og petroleum

Norsk oljehistorie på 5 minutter. Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass melder at nær en fjerdedel av den totale produksjonen av olje og gass på norsk sokkel vil bli rammet hvis fagforbundet Lederne velger å fortsette streiken. Onsdag meldte Equinor at kjempefeltet Johan Sverdrup vil bli stengt ned når streiken nå skal opptrappes Tidslinjen for norsk oljehistorie gir inngang til mer informasjon om utvalgte hendelser. Prosjekter Avdeling for dokumentasjon og forskning ved Norsk Oljemuseum arbeider med flere prosjekter. Les mer om: forskning. Draugen - en kjempe på et bein - Men ikke norsk olje. Det er andre land som kan ta siste del av den kaken. Hovedproblemet er at vi har større ressurser enn vi kan utvinne. Noen må la oljen ligge. Jeg synes ikke vi kan forsvare et bilde av at Norge må produsere mye olje av hensyn til utviklingen i andre land. Det er heller andre ting vi kan bidra med

Norsk Olje AS - 997274318 - Lillesand - Se Regnskap

Norsk olje- og gassarkiv ble etablert av Arkivverket som et treårig pilotprosjekt i perioden 2014-2016 med tanke på å opprette en nasjonal enhet innenfor Arkivverket med ansvar for å dokumentere norsk olje- og gassvirksomhet Olje Norsk Samlebetegnelse for råolje og andre flytende petroleumsprodukter. Oil Engelsk Collective term for crude oil and other liquid petroleum products. Oljeekvivalent (o.e.) Norsk Måleenhet som uttrykker. Oljer som ikke omfattes av begrepet spillolje (7011/7012) er: Brukt, kassert eller gjenvunnet råolje, prosessolje, bunkersolje, kabelolje, silikonolje, fyringsolje, drivstoff, biologisk olje, uorganisk olje. Norsk Gjenvinning Norge AS Postboks 567 Skøyen NO-0214 Oslo I Norsk olje og gass overtar Hauglie etter Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som i januar sluttet i jobben etter nesten fem år. Han jobber nå i konsulentselskapet Menon Economics, der han er. Norsk dokumentarserie. Få trodde det fantes olje på norsk sokkel. Mot slutten av 60-tallet begynte selskap etter selskap å gi opp letingen, men lille julaften 1969 får de norske myndighetene en viktig telefon som skal forandre nasjonen for alltid.

Petroleumsvirksomhet i Norge - Wikipedi

 1. Om Norsk Industri Olje og gass Vi bidrar til å sikre langsiktig verdiskaping og norske arbeidsplasser i en innovativ, klimaeffektiv og bærekraftig leverandørindustri innen olje og gass og tilstøtende bransjer
 2. Norsk olje- og gassproduksjon Rapporter 31/2013 4 Statistisk sentralbyrå Sammendrag I denne rapporten diskuteres effekter av endret norsk olje- og gassproduksjon på globale CO2-utslipp og på energisituasjonen i lavinntektsland. Diskusjonen er dels basert på en analyse utført i Statistisk sentralbyrå (Fæhn m.fl., 2013), dels p
 3. Dagens Næringsliv er Norges viktigste leverandør av nyheter, historier og meninger om næringsliv, økonomi og samfunn
 4. Olje (bokmål) Velkommen; Arbeidsbok; Olje (bokmål) Fakta om olje; Vi finner olje i havbunnen; Den beste steinen for lagring av olje; Hva er olje? Olje blir dannet i Nordsjøen; Den norske oljehistorien
 5. Ifølge Norsk olje og gass er åtte prosent av den daglige olje- og gassproduksjonen i Norge satt ut av spill av streiken. - Om lag 330.000 fat olje og gass går ut av produksjonen,.
 6. At norske myndigheter har truffet relevante og adekvate tiltak for å avhjelpe negative miljø- og klimakonsekvenser av petroleumsvirksomheten. Når vi diskuterer olje- og gassnæringen er det mange som tilsynelatende glemmer tallene jeg startet med, og betydningen næringen har for hver enkelt av oss

Norsk Oljemuseum Norsk Oljemuseu

Ren, norsk olje? - Dokumentar - NR

I alt vil da 13 av feltene på norsk sokkel, de fleste operert av Equinor, være rammet av streiken. Ingen forhandlinger - Det er kontakt mellom partene, men ingen formelle forhandlinger pågår, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass til NTB Men Norsk olje og gass mener at det vil bety at folk som jobber ute i havet skal bli omfattet av en sokkelavtale, og har ikke ville gått med på kravet. Les også: Opptrapping av streiken.

Den nye sjefen i Norsk olje og gass, Anniken Hauglie, advarer Arbeiderpartiet mot å skifte standpunkt I alt 13 felt på sokkelen, inkludert gigantfeltet Johan Sverdrup, ville da ha vært rammet. Ifølge Norsk olje og gass ville det ha satt en firedel av norsk olje- og gassproduksjon ut av spill. Partene møttes hos Riksmekleren klokka 10 fredag. Meldingen om enighet kom om lag åtte og en halv time senere Velkommen til Norsk olje- og gassarkiv. Vi har det nasjonale ansvaret for bevaring av historisk verdifullt kildemateriale fra norsk olje- og gassektor OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Selskapspesifikke retningslinjer for Equinor. Formålet med dette tillegget er å gi besetningen på offshore service fartøyer som opererer for Equinor informasjon knyttet til de funksjoner fartøyene skal utføre Norsk olje og gass skriver til NRK at de ikke har mottatt krav fra andre fylkeskommuner om å fjerne, men at de likevel har valgt å gjøre det. - Vår hensikt har vært å vise frem hva olje.

Oljefondet - Norges Bank Investment Managemen

Som den første i verden startet Drake boring etter olje, og i 1859 fant han olje på 23 meters dyp utenfor Titusville, Pennsylvania. Brønnen gav første dag et utbytte på 25 fat råolje, som ble betalt med 18 dollar per fat. Dette startet en veritabel oljefeber, og like i nærheten fikk man verdens første oljeby, Pithole City Norsk olje og gass mener også at forslaget knyttet til friinntekt vil øke den samlede beskatningen for næringen, og med andre ord ikke er provenynøytralt. - Den foreslåtte reduksjonen i friinntekten vil svekke lønnsomheten for nye prosjekter vesentlig sammenlignet med industriens forslag, og isolert sett gjøre det betydelig vanskeligere å opprettholde aktivitetsnivået i dagens.

Olje- og energidepartementet om elektrifisering av norsk sokkel: Dyrt og usikker klimaeffekt. Ferske tall fra Olje- og energidepartementet bør sette punktum for debatten om elektrifisering av norsk sokkel, mener Jon Georg Dale (Frp) Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Norsk olje og gass, 956685818. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer

Norsk olje og gass står for 1,4 prosent av verdens klimagassutslipp. Ifølge WHO dør 150.000 mennesker på grunn av klimaendringene allerede i dag. Det er lett å argumentere for at norsk olje. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel har relativt lave klimagassutslipp, og er underlagt strenge nasjonale klimapolitiske rammevilkår, som CO2-avgift og kvoteplikt. Fremtidig petroleumsvirksomhet i både etablerte og nye områder må kombineres med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap og til sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri- og havbruksnæringen Norsk olje og gass: SSB-forskere bommer i ny rapport. Må finne riktig medisin for omstilling. Annonsørinnhold. Oljebransjen strammer inn på leteprosjekter - kutter med nesten en tredel på norsk sokkel. Han slo fem oljeselskap, vant pris for oljeutvinning

Norsk olje- og gassproduksjon står for 26 prosent av Norges nasjonale klimagassutslipp, eller om lag 14 tonn. Regner vi med utslippene når oljen og gassen tas i bruk i bedrifter og husholdninger i andre land, kan vi gange dette tallet med førti. Bruken av den fossil Norsk Olje AS. Org nr : 997 274 318 : Juridisk selskapsnavn : Norsk Olje AS : Gateadresse : Storemyrsletta 1, 4790 Lillesan Olje. Christer Teigen. 13:07 - 29. okt. 27 milliarder dollar i nedskrivninger stjeler dagens overskrifter om Equinors Norsk sokkel bidro positivt med et justert resultat på 773 millioner dollar.. Norsk olje og gass; Norge; Ny jobb; Av Marius Medby. Publisert: 19. oktober 2020, kl. 16:51 Sist oppdatert: 19. oktober 2020, kl. 16:51. Sigrid Ina Simonsen vil sikre et godt samarbeid mellom næringen og samfunnet i nord. Til toppen Kontakt oss.

Hun har Ph.d. i fysikk fra Universitetet i Bergen og bred politisk erfaring, skriver Norsk olje og gass i en pressemelding. Det siste året har hun vært kommunikasjonsleder med kommunikasjonsansvar for drift nord i Equinor. Fra 2017 til 2020 var hun fylkesråd for kultur og næring i Troms. Det skyldes én enkelt varegruppe: Olje. Kina har hittil i år kjøpt norsk olje til en verdi av 29 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det tilsvarer nesten to tredeler av all vår eksport til landet

Norsk oljehistorie på 5 minutter - regjeringen

Vi må ha flere store områder på norsk sokkel som er beskyttet mot olje- og gassvirk somhet som varige petroleumsfrie områder. Dette er de mest sårbare og verdifulle havom rådene vi har, og her drives verken leting etter eller utvinning av olje eller gass. Artikkelen ble sist oppdatert: 24.10.201 Det får kun beskjedne konsekvenser for norsk økonomi hvis vi slutter å lete etter olje, konkluderer SSB. De bommer, mener Norsk olje og gass Lenker til nettsteder med nyheter om olje og gass. Dagens Næringsliv Nyheter om energi. Gassmagasinet Tidsskrift for alle som arbeider innenfor gassbransjen i Norge. Dekker alt fra brønn til brenner, med fokus på økt bruk av gass innenlands. Geo365.no Nyheter med vekt på geologi. Miljønyt

Rederiforbundet og Norsk olje & Gass. Norsk Industri var medarrangør av CCS seminar sammen med Gassnova, og hadde også frokostmøter emd ungdomspolitikere, om rekruttering (TIP-utdanning) blant annet. Seminarer og kurs: Norsk Industri har i 20199 jobbet for og lansert Industrifagskolen. Myndigheten har bevilget penger ti Midt-Norsk Olje har åpnet nytt drivstoffanlegg ved Coop Marked Stokkøy. Her kan du fylle bensin, avgiftsbelagt og avgiftsfri diesel. Du kan benytte bankkort, Visa og Mastercard kredittkort og lokalkort. Anlegget er selvbetjent og åpent 24 timer i døgnet

Siden oppdagelsen av Nordsjø-olje i norske farvann i slutten av 1960-tallet, har eksporten av olje og gass blitt viktige elementer i norsk økonomi. Da oljeproduksjonen i Nordsjøen hadde toppet, uenighet om leting etter olje i Barentshavet, utsikter til leting i Arktis, samt økende internasjonal bekymring over global oppvarming, får energi i Norge øyeblikkelig oppmerksomhet Redusert norsk oljeproduksjon vil bidra til globale utsliputt, men vil ha liten betydning for lavinntektslandenes energisituasjon. Norsk olje- og gassproduksjon - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Norsk olje og gass sier at det er en risiko for at den må stenge i en periode. Plattformen er på det oljefeltet hvor det blir hentet mest olje i Norge. Hvis den må stenge, betyr det at det blir hentet opp 470.000 fat mindre olje. Det er nesten 12 prosent av alt som blir hentet opp av olje og gass i Norge, ifølge Norsk olje og gass Et argument for norsk oljeproduksjon lyser ofte: Norsk olje er den reneste i verden! om vi slutter med oljeproduksjon vil andre land bare selge mer av sin olje, som ikke er like ren. Det har vi et svar på: I økonomifaget sier man ofte at pris reguleres av tilbud og etterspørsel

Norsk Olje A/S (Norol) Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser LETT: - Fra naturens side er Norge utstyrt med olje som er lettere og reinere enn andre steder, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, direktør for Norsk olje og gass, bevæpnet med rapport. Direktør for interesseorganisasjonen Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen lener seg på en sammenligning av de 20 største oljeproduserende landene hvor Norge kommer best ut, om man ser på. Norsk olje- og gasshistorie. Dette innlegget ble skrevet mars 20, 2015 av Oljenytt. Innleggsnavigasjo

Troll A platform - Photo Øyvind Hagen - Statoil

Video: Norskpetroleum.no - fakta om norsk olje- og gassvirksomhet ..

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL. Formålet med disse retningslinjene er å gi besetningen om bord på offshore service fartøyer som opererer på norsk sokkel informasjon knyttet til de funksjoner fartøyene skal utføre. Norsk olje og gass. Norsk olje og gass vil bidra til å gi energi til de fattige Feil: Med noen veldig få unntak så eksporterer vi ikke olje og gass til utviklingsland. Dermed vil redusert norsk oljeproduksjon ha liten betydning for lavinntektlandenes energisituasjon. 6

Statens inntekter fra petroleumsvirksomhet - Norskpetroleum

Oljen gir penger og jobber fremdeles - Olje og energi - VGOlje | Natur og UngdomNorsk landskap med foss [Maleri] - NasjonalmuseetRaseringen av norsk naturFile:Theodor Kittelsen - Far, far away Soria Moria Palace

Norsk Olje AS Org nr 997 274 318. Storemyrsletta 1, 4790 Lillesand Sammenlign Overvåk Finn lignende. Skriv ut; Del firmaprofil. Send firmaprofil til e-post * Disse feltene må fylles ut. Lagre visittkort; Del på Facebook; Del på Linkedin; Vis nøkkeltall på ditt nettsted; Oversikt; Regnskap Norsk Olje AS er et resultat av en fusjon mellom Bendiks Olje AS, Tallaksen Olje AS, Isachsen Energi AS, og Romseland & Kvam Oljeservice AS! Trenger du fyringsolje eller diesel? Vi kjører i begge Agder fylkene, Rogaland, Telemark, Buskerud og Oslo til både privatpersoner og bedrifter Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Midt-Norsk Olje AS, 917974071. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer DNV GL har verifisert majoriteten av olje- og gassplattformene på norsk kontinentalsokkel og er verdensledende innen klassifisering av skip og rigger. Erfaringen fra disse bransjene brukes direkte innen verifikasjon av større oppdrettsanlegg. Målsettingen er å ivareta sikkerhet og redusere risiko

 • H&k ump.
 • Røykeloven 1995.
 • Bergen fiber kundeservice.
 • Ornament norsk.
 • Kongsgård rehabilitering kristiansand.
 • Müssen französisch.
 • Weigela florida.
 • Junkyard returadresse.
 • Heterotrof autotrof.
 • Gaycandy bremen fotos.
 • Musique les anges.
 • In den schuhen meiner schwester kinox.
 • Leonberger hunde in not.
 • Tyron mma.
 • Ihk dresden speiseplan.
 • Hvor mange dager tilvenning i barnehage.
 • Rushmore napisy cda.
 • Vw caddy leasing pris.
 • Temaer til fest.
 • Boracol pris.
 • Who plays archie in riverdale.
 • Leie hest trondheim.
 • Tutankhamun norsk.
 • Bmw 320i e90 0 100.
 • Olsberg parkhotel.
 • Sortland museum.
 • Woll stekepanne garanti.
 • Iso date time format.
 • Messe magdeburg termine.
 • Bordpynt bryllup.
 • Micro horse.
 • Hvordan fungerer øret.
 • Fotoworkshop wuppertal.
 • Poldark streaming.
 • Ñoño animado bebe.
 • Kart med liten målestokk.
 • Celeste dusjhode.
 • Letto frontlight prisjakt.
 • Mtb willingen.
 • Guten morgen gruss blingee.
 • Liberal democratic party uk.