Home

Skjerp gruve

Gruvedrif

Gruver i Midtre Gauldal: Fløttum gruve: forsøksdrift 1888-92, 1904-10, 1915-17, NGU-ID 1648-013. Gruver i Tydal: Allergot: 1815-35, NGU-ID 1665-007. Grønskard: rekke gruver og skjerp, drevet 1741-72 av Selbu verk, 1801-28 av Kobberverket, NGU-ID 1665-005. Våråviken: forsøksdrift 1822-24, NGU-ID 1665-009. Ikke verifisert: Tufsingdalsgruva. Skjerp, sted hvor det er gravd eller sprengt for å finne malm. Vi fant 38 synonymer til GRUVE. gruve består av 2 vokaler og 3 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Vettakollen skjerp ved Båntjern på Vettakollen var et forsøk fra 1704 fram til 1717. I dag er det ligger en 16 m dyp og inngjerdet gruve i terrenget. Kilder. Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget, Oslo 2010, ISBN 978-82-573-1760-7. Gothalfske kobbergruver på Riksantikvarens nettsted kulturminnesok.n Det er vanskelig å si nøyaktig hvordan gruvene i Torbjørnsbu ble utvunnet fra slutten av 1500-tallet og fremover, men det var tre gruver i Torbjørnsbu: «Torbjørnsbu store gruve», «Torbjørnsbu vestre skjerp» og «Hvidormen». Den store gruva ble etter hvert så bred at den ikke kunne avstives, og senest fra midten av 1700-tallet ble.

Fra MIF-hytta via Bremsåsen naturreservat, skjerp

Gruve Samlebetegnelse for bergrom utbrutt for utvinning av økonomisk utnyttbare metaller, mineraler eller bergarter, underjords gruvedrift eller gruvedrift i dagbrudd. Skjerp(ing) Ordet skjerping betyr å lete etter visse metaller og metallrike mineraler som kan tjene som råstoff for metallfremstilling Rundt i Grua-området er det et stort antall gruver, skjerp og berghalder etter drift på sink, jern, bly og kobbermineraler. Det er også flere gamle granittbrudd, brudd for svart marmor, kalksteinsbrudd, kalkovner, samt ruiner av vaskeverk, taubane og ulike bygninger knyttet til gruvedriften Sogn gruve er større enn denne, men drevet samtidig av samme personer. Riis skjerp. Riis skjerp er bare en liten fordypning i terrenget. Det står et oppslag ved stien rett ved skjerpet som forteller om at her er Riis skjerp. Riis skjerp er også en jerngruve. Her forsøkte Bærum verk v. Peder Anker å ta ut jernmalm i perioden 1798-1854 Det er fire-fem store gruver, den djupeste skal være 70 meter, i tillegg til mange mindre skjerp, i alt ca 20. De fleste er fylt med vann. Gruvedriften kan ha startet på 1600-tallet, kanskje før med primitive midler. Det er funnet rester etter en masovn (smelteovn) ved Galterud, som har meget gammel opprinnelse

Gamle Mørefjær gruve var en av de viktigste gruvene i distriktet, men den var langt i fra den eneste. (Arkivref: PA-2541 Kartsamlingene T02 L0007 0002). I Arendalsområdet fantes det mellom 350 til 400 gruver og skjerp(prøvegravninger etter malm) Knutehåvet gruver og skjerp ved Jonsknuten ligger i åsen ovenfor Henschensetra, sør for Jonsknuten. De gikk på 1700-tallet under fellesnavnet Skjerpene ved Jonsknuten, og ble gitt nummer opp til Nr. 19. Det er registrert omkring 50 gruver og skjerp beliggende mellom ca. 520 og 730 moh Killingdal gruve var regnet som en av de største på Rørosfeltet, og frem til nedleggelsen i 1986 ble det tatt ut over 2,6 millioner tonn malm her. Etter Røros Kobberverks drift fram til 1891 drev Killingdal Grubeselskab , grunnlagt av Huitfeldt & Co, H. & F. Bachke og Lars Hansen, denne kobber- og sinkforekomsten

Kongsberg Sølvverk - lokalhistoriewiki

- I dette området har jeg registrert 200 gruver og skjerp, sier han. Nå kjemper han for å frede Tråk gruve. Tråk gruve er unik. Den er det eneste sikre spor av et renessansebergverk vi har Legg merke til Knabetjødn og hvordan halve vannet har blitt fylt igjen med sand. Sanddeponiet er i dag trygt. Flere steder i fjellheimen finnes det gruver som kan besøkes på egen risiko. Den mest kjente er Knaben I, fire kilometer fra museet. Andre kjente gruver er Kvina Gruve, Roma Gruve og Bragold. Bragold er kun 1,5 km fra heishuset Gruvene i Storwartz-feltet. Storwartz-feltet var, ved sida av Nordgruvene, ett av Røros Kobberverks to hovedgruveområder. Feltet ligger ei mil nordøst for bergstaden Røros, og omfatter i alt 9 gruver, deriblant funngruva Gamle Storwartz, drevet fra 1645 Gruver og skjerp i strøket Helgådal i Verdal - Mokk i Ogndal. Malså Kobberverks gruver ligger i sentrum, sørvest for vannet Fiskeløsingen. Her ligger Sagvoldhaug gruve, Crowes gruve, Fletchers gruve og Arcibalds gruve. Lengre sør, ved Sagvoldseter, ligger Pettersons skjæring og Utsikten gruve gruver/skjerp. Den største er den som ligger vest for Malvikvollen, mellom Fjellstuggu og toppen av Jervfjellet. Ved denne gruva ligger fortsatt et lite malmlager og dagstollen med vann i bunnen er godt synlig. Her var det drift på 1600-tallet. Gruva inneholder fortsatt jernmalm. Denne ble kalt Malvik-Sæther-Gang

Skjerp 3 km sydvest for vestenden av Havdalsvatnet (D-III) 44 » 72. Skjerp øst for Skorovass gruve (D-III) 44 » 73 og 74. Grønndalsbroskjerpene (C-III) 45 » 75. Skjerp i østligste Lillefjellets nordøstskrent (C-III) 45 » 76. Skjerp i østligste Lillefjellets nordvestskrent (C-III) 45 » 77. Skjerp i nordvestskrenten av Østre. Gruver og skjerp i Skien. 1993, Alf Olav Larsen. Alf Olav Larsen har vært helt sentral i det geologiske miljøet i Grenland - ja, langt utover dette distriktet har han vunnet anerkjennelse for sine kunnskaper , innsikt og innsats 59°57?46?N 10°42?07?Ø Riis skjerp er en nedlagt gruve på Vettakollen sørvest for Båntjern i Nordmarka. Kilde:Wikipedia. Ordfakta: Skjerp er 6 bokstaver langt og inneholder 1 vokaler og 5 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp skjerp i ordboka Birtavarre gruver, også kalt Verket, hadde på det meste over 250 ansatte. Her jobbet svensker, nordmenn, kvener, samer, til at et betydelig antall skjerp ble anmeldt. Det ble igangsatt prøvedrift flere steder, blant annet i Skardalen. I 1895 ble det gjort funn som førte til et 20 år langt industrieventyr i Ankerlia

Kulturminner på Øvre Eiker Skarragruvene Eiker Arki

 1. e, virksomhet, arbeidsplass, fallgruve, kullgruv
 2. Vi fant 33 synonymer til SKJERP. skjerp består av 1 vokal og 5 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen
 3. Kjølifjellet skjerp. Kjølifjellet skjerp ligger ca. 300 m sør for Gammelgruva i Hersjøfeltet, rett sør for vannet nord for gruva. Skjerpet består av et innhugg ca. 4 x 2 m i kant av en liten kolle som er vannfylt. I følge Braastad (1920) ble skjerpet undersøkt allerede i 1768 og det ble tatt ut 13 tønner kobbermalm
 4. Gruver og skjerp i Rogaland Navn: Helle-Olsen, Kjell Dahl, Johanne Margrethe Publisert: Stavanger, 1981 Omfang: 199 s. ill. Språk: Norsk (Bokmål) Flerspråklig Norsk (Nynorsk) Emne: rogaland Omtalt/Avbildet: Stavanger stenindustri Kartevold, Mauritz UDK
 5. Rasmussen drev gruven for egen regning, men finansiert av finansmannen Heinrich Müller, under navnet Øresundske Kobberverk, sammen med Brekken skjerp (Gruvsjøforekomsten) og Klinkenberg gruve. For å smelte malmen oppførte Øresundske sin egen smeltehytte ved Nøren i Os i 1654, omkring 10 km sørvest for Bergstaden
 6. Et vannfylt skjerp ble utgravd, av bergmennene kalt «De lampertiske duers gruve». Skjerpet ligger på Moberg gruves gangdrag, på et punkt der ei sideåre forgrener seg ut fra hovedåra. Slike punkter omtales som lovende i Agricolas bergverksbok fra 1556, som foreskriver undersøkelser i ulike retninger
 7. Breigangen gruve - relaterte bilder. Bredgangen gruve - sikret. Breigangen gruve - profil. Farlige skjerp. Breidgangen gruve med ruin. Ruinen ved Breidgangen. Bottom. Skien skolemuseum - Pb 158 - 3701 Skien. Developed by Aplia - Powered by eZ Publish.

I tillegg ble det drevet i et utall større og mindre private skjerp. I dag finner vi veldig tydelige spor etter disse gruvene. Man kan på langs merkede turstier til gruver som Lille Knaben, Roma Gruver, Hommen gruver, Bragold. Det er også lett å finne rester etter Benkehei Grube, A/S Molybdæn (Sandtjørn) eller Ørnehommen gruve Konnerud gruver Postboks 9026, 3006 Drammen Telefon: 41 45 95 18 Mail: konnerudgruver@gmail.com Besøk oss gjerne på facebook: Konnerudgruvene. Konnerudgruvene ©2020 - Stiftelsen konnerudgruvene. Ved denne gruva ligger fortsatt et lite malmlager og dagstollen med vann i bunnen er godt synlig. Her var det drift på 1600-tallet. Gruva inneholder fortsatt jernmalm. Denne ble kalt Malvik-Sæther-Gang. I en rapport fra 1686 var det nevnt tre skjerp i dette området Gaustad gruve (= Vettakollen skjerp), og Riis (= Båntjern) skjerp. I Riksarkivet finner vi et brev datert den 14. oktober 1538, hvor presten Marthinus Chrabbe (Morten Krabbe), senere prost ve Den forsøksdrift som er innbefattet i begrepet 'skjerping' kunne være mer eller mindre omfattende. I praksis kunne et s. bli ganske dypt før det fikk betegnelsen 'gruve'. Én forfatter omtaler et s. som en mindre gruve og setter en grense på 40 meters dybde før det kan kalles en regulær gruve. [1

Kart over gruvene - Guldværket Cirkumferen

 1. • Gruven er totalt 786 meter dyp. • Den største sølvstuffen som ble funnet her, veier 11,5 kilo. • Gruven var Sølvverkets nest største gruve. • De fant cirka 400 tonn sølv i gruven i perioden fra 1653 til 1956
 2. erende
 3. Undertegnede holdt et foredrag om jerngruvene i Arendalsfeltet for Sørlandets Geologiforening onsdag 11. mars, et foredrag som var ment å gjentas som et onsdagsforedrag ved Naturmuseet 1. april, men har blitt satt på vent i disse koronatider. Innledning Jerngruvedriften i Arendalsområdet er et av de viktigste kapitlene i norsk bergverkshistorie
 4. 1640.017: Rødalen gruve: Kan være viktig: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) 1640.015: Lergruvbakken: Kan være viktig: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe.

I Sulitjelma er det anlagt flere geologisstier, blant annet til «Kong Oscars skjerp» og Furuhaugen gruve. I nærheten av museet kan du se vulkansk aktivitet i form av «putelava». I samme område finnes det en fin badeplass i ei jettegryte i elva Balmi Gruva er relativt dyp (75 meter) og har opptil 170 meter lange ganger. Omtrent 30 personer arbeidet i gruva på det meste. 300 meter sørvest for Skrattås sinkgruve ligger et skjerp kalt Bjønsås gruve. 1 kilometer sørøst ligger Marken gruve net. Det er likevel åpenbart at det må ha vært gruve-drift ved Byrud lenge før Aston kjøpte skjerpet. I Eidsvoll er det mange gruver og skjerp som stam-mer helt fra 1700-tallet. De viktigste er i Feiring-om-rådet nord for Byrud og ved Gullverket øst for Vorma. Det ble først utvunnet kobber og jern, men i 1758 bl SKOROVAS I Begynnelsen. I 1873 tar de første skjerp til, og først i 1910 ble det funnet malm. De som fant dette solgte rettighetene videre i 1913 til Det Norske Aktieselskapet for Elektrokemiske Industrier, som sikret seg rettighetene for 80 000 kroner Koordinater (UTM 32): 6623215 N 541198 Ø (soluret) Tekst og foto (når ikke annet er oppgitt): Bjørn Ivar Berg Tuft etter smie ved Smietjenn. Berghalder fra gruvene t.v. Skarragruvene er det østligste sølvgruvefeltet ved Kongsberg, og ligger i Øvre Eiker kommune, mellom Lurdalen og Jung

1990-arene ble imidlertid heulandilt funnet i Bralleskjerpet, Fiskel0s skjerp, Anne Sophie gruve og Ringnesgangen gruve (Bancroft et al. 2001), og i 2002 ogsa i Nordre Ravnas skjerp. Den foreliggende unders0kelsen viser at heulandill fra Nordre Ravnas skjerp og Bralleskjerpet er seerdeles barium- og strontiumrike. Felles for disse er at de opptre Gruva lå i bergveggen opp fra Ørsdalen, et stykke fra toppen. Fra venstre; Tomas Vassbø, Arne Vassbø, Ola Bjordal (Eik), Leif Vassbø, bygde el.verk og skaut to tunneler inn fra dalbotnen mot 25 skjerp oppå Gudlen. Selskapet fekk i 1905 løyve til å kjøpa vass-retter i Litlåa, og samme året rett til

Gruva består av en 8-10 m dyp synk med et gjennomslag til dagen mot syd 4-5 meter lavere. Gruva ble drevet av Johan Dahll i 1875-1876 under ledelse av stiger Chr. Næss. 30 meter mot vest fra dagåpningen er det et skjerp. Dette består av en dagstrosse (les skjæring) med NV-SØ strøk som er drevet i gabbro malsÅ gruver i dag Det var stor aktivitet ved gruvene og i dag kan vi se rester etter alt som måtte til for å drive gruvene. Vi kan se selve gruvene, ruiner av den ene smelteovnen og på den tiden var det 20-30 hus som man nå bare ser grunnmurene av. På den tiden var det både bolighus, laboratorium og verksted der. De fleste av disse husene stammer fra perioden 1914-1918 0604. 062: Gud med kronprinsen gruve: Lite viktig: Edelmetaller (Au, Ag, PGE

Sognsvannsgruvene Sogn kultur- og historiela

Fra MIF-hytta via Bremsåsen naturreservat, skjerp, Korsgårdsetra og gården Dammyr til Vestfossen Øvre Eiker, Nedre Eiker , Buskerud Denne turen tar deg først fra MIF-hytta (Mjøndalen Idrettsforenings) og til Bremsåsen naturreservat Det er skjerp og gruver og steinrøyser på begge sider av sjøen. Ca 500 m vest for Utsjøsundet, ligger ei gruve som er fylt med vann. På østsida er flere skjerp og ei 17 m lang gruve innover i fjellet. Nordenden av Utsjøen kalles for «Steindammen», men det er ingen dam der nå. Det kan imidlertid ha vært det i Ankertida

ikke dagbrudd og skjerp, hvor gruveinngangen er tydeli Jan Henrik Simonsen er marinbiolog ved Havforskningsinstituttet og amatørgeolog. På 1990-tallet kartla han gruver og skjerp i Arendals-området, ca. 400 til sammen. Per Halvor Sælebakke er tidligere direktør ved Næs Jernverksmuseum og driftssjef ved Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg. Se hele programmet her Tekst og foto (når ikke annet er oppgitt): Bjørn Ivar Berg Koordinater (UTM 32): Nr. 8 gruve: 6613298 N 528853 Ø Helgevannsdammen: 6613024 N 528356 Ø Christian 7.s pukkverk: 6612633N 528423Ø Stigning fra Brånabekk til Nr. 8 gruve: 290 høydemeter Utsikt mot Blefjell fra berghald ved Helgeva

Gotthalfske gruver - Oppdag Groruddale

Turgåere som har vært ved Kjennerudvannet, i Lurdalen og på Ormåsen vil kanskje også få forklaring på skjerp og gruver de har observert. Velkommen til et interessant foredrag med et unikt innblikk i bergverksvirksomheten på Eiker. Torsdag 19. november kl. 19 på biblioteket i Hokksund. Fri inngang 6240039606 61/12 Bergsgruvene - sjakt E Gruve/skjerp 7.1 16-18 Høy Bergsgruvene 6240041401 541175 6626453 61/2 Schwabegruva Gruve/skjerp 7.1 17 Høy Schwabegruva 6240056301 541108 6623244 54/4 Skarra - skjerp 1 Gruve/skjerp 7.1 17 Høy Skarragruvene 6240056302 541138 6623247 56/10 Skarra - skjerp 2 Gruve/skjerp 7.1 17 Høy Skarragruven Mange skjerp og små gruver på de mest bortgjemte plasser i Agder-fylkene vitner om at det var stor interesse for å lete etter metallet i første halvdel av 1900-tallet, og under 1. verdenskrig var interessen enorm. Årsaken var at prisene bare i løpet av noen få måneder i begynnelsen av 1913 øke fra ca. 1 kr/kg til 30-40 kr/kg

Røros Kobberverk - Wikipedi

Fra Knaben I går stien rett sørover forbi Bergetjørn og Roma gruver. Da er man nede på veien til Knaberøysa. Herfra er det 2 km på vei tilbake til krysset ved Storbrakka. Kulturminner: Roma gruver Bergjetødn I demningsanlegg Roma gruver - skjerp Knaben I stemmen demningsanlegg Knaben I gruveanlegg Krigsminne Krigsminn Bergindustrihistorie. Den eldste kjende gruva er «Lion Cave» i Swaziland.Karbondatering viser at denne gruva er 43 000 år gammal. Steinaldermenneska skjerpa på det jarnhaldige mineralet hematitt, som dei mol for å lage det raude pigmentet oker.Skjerp av tilsvarande alder der neandertalarar kan ha skjerpt flint til våpen og verkty er funne i Ungarn Torbjørnsbu gruve, eller «Norsk Fjeldegn» Ulf Hamran, Aust-Agder-Museet Agderposten 18. juli 1992. Enkelte ganger er museet heldig, slik som da vi på Ulvings sommerauksjon i Tønsberg siste uke fikk tilslag på et lite maleri Fra Torrud gruve ble jernmalmen fraktet vider til Eidsfoss langs malmveien fra som fortsatt er synlig fra gruvens inngang. Etter hvert viste det seg imidlertid at jernmalmen i området var forholdsvis fattig og forurenset av sulfidmineraler og gruven ble lagt ned. I tillegg til Torrud gruve ligger det et skjerp lengre øst i området, nær. I de gamle gruvene i Malså er fremdeles minnene fra driften på 1800-tallet synlige. Malså gruver var det største bergverket i Verdal og det som ble drevet over lengst tid. Det ble startet med prøvedrift etter malm i 1865 og frem til 1884. På slutten av 1700-tallet ble Malså gruver sporadisk drevet av Mokk- og Gaulstad kobberverk som ligger litt nord for Malså gruver

skjerp - Store norske leksiko

 1. Her finnes det ca. 300 gruvesjakter, mellom 1500 - 2000 skjerp og totalt ca 1000 km med gruveganger vertikalt og horisontalt. Kongsberg Sølvverk ble tidlig et populært reisemål, og allerede på slutten av 1800-tallet var det faste åpningstider for sølvsamlingen i Smeltehytta og det var mulig å få omvisning i Kongens gruve
 2. Lokalitetsnavn: Bjørkagruva - skjerp Stedsangivelse: Like ved der skogsveien til Liaåsen krysser skiløypa . Beskrivelse: Skjerp for svovelkis. Steinmur etter hus, tipp med steinmasse, hull etter gruva
 3. Gruve chevron_right; Gruve Kongsberg chevron_right; Smedsrud Skjerp; Smedsrud Skjerp. thumb_up 3020 likes rate_review 64 Reviews favorite 1051 favorites add Follow place. Hyttegaten 3 3616 Kongsberg, Norway Similar companies to Smedsrud Skjerp. Herzog Ulrichs gruve
 4. Skjerp er betegnelsen på prøveuttak av malm, mens det blir kalt gruve når den blir økonomisk drivverdig. Slagghaugene (foto) rundt gruva er utsortert avfall. Per Krogenæs har undersøkt gruva rundt 1990 uten å kunne fastslå hva som ble utvunnet. Vel 30 m3 masse er kjørt bort fra gruva. Aktiviteten er anslått til slutten av 1700-tallet

Kryssordhjelp til gruve i kryssord

 1. Gruver og skjerp i Skien Navn: Larsen, Alf Olav Publisert: Stathelle : A.O. Larsen, 1993 Omfang: 72 s. ill. Språk: Norsk (Bokmål) Emne: bergverksdrift Annen klassifikasjon: Qc 9(Jc 18) Hbg Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-OsNB.
 2. Bjame Grandum: Skjerp på Fåsten i Tynset (1999) A!f Eggset: Røstvangen gruver - et moderne industrieventyr (1904-1921) (1997/98) Stein Sagbakken: Gruveindustrien i Nord-Østerdalen gjennom tidene (1980
 3. eralene selv rundt om i naturen, og i forskjellige gruver og skjerp, De finnes det mange av rundt om i Norge. Dette skal bli en god mulighet for de fleste
 4. Da industrien på Eydehavn ble anlagt, var det ikke lenge siden det var satt endelig punktum for de trekullbaserte jernverkenes epoke i norsk industrihistorie. Det skjedde i 1909, da produksjonen ved masovnen ved Næs Jernverk ble innstilt. I et langt tidsrom før dette - fra begynnelsen av 1600-tallet til 1870/80-tallet - hadde jernverkene spilt en viktig rolle i norsk økonomi og.

Gothalfske kobbergruver - lokalhistoriewiki

Eit skjerp er et sted det er gravd eller sprengt for å finne malm. Dersom man finner noe som kan være drivverdig blir det gjerne ei gruve eller et stoll på stedet, og er det ikke drivverdige funn, blir skjerpet forlatt. Eit lite skjerp er ikkje lett å finne i eit uoversiktleg terreng Mellom Vettakollen og Sognsvann ligg ei rekkje tidlegare gruver og skjerp, både Vettakollen skjerp (kobbar og jern), Gaustad gruve (jern) og Riis skjerp (jernmalm). Sistnemnde ved Bånntjern ser ein berre som små groper i terrenget. Vettakollen og Gaustad gruve var større, sistnemnde med ein 60 meter lang stoll

skjerp, Syvråbukten skjerp og Bø gruve i Valle. Malmen frå gruvene blei køyrt med hest og på vinterføre til Åraksbø i Bygland der det blei bygt smelteverk - Setesdalen Kobberverk - i slutten av 1840-åra. Omlag 100 mann hadde arbeid på smelteverket og i tillegg kom sa transportane til og frå, o Trøndelag amatørgeologiske forening: Hos oss finnes medlemmer med mange interesser; noen liker løsmasser, andre trives best med bergartene, mange er opptatt av mineraler, noen av gruver, skjerp og historie, ja og så har vi de som helst liker det polerte

KUNSTARENA TORBJØRNSBU GRUVER - Bomuldsfabrike

Gruver og skjerp vises som svarte prikker med gullførende årer (de gule strekene). Fra Peter Ihlens kapittel om Eidsvoll i Mineral deposits and metallogeny of Fennoscanndia. Finland 2012. De første gruvene øst for Vorma i Eidsvoll ble drevet av Det Odalske kobberverk som var i virksomhet fra om I henhold til bergverksloven § 53 tredje ledd skal gruveeier som har gruver drevet inn mer enn 10 m, og dagbrudd la oppta fullstendig kart som føres à jour ettersom driften skrider frem. Som hovedregel skal de ajourførte kartene sendes inn i to eksemplarer til bergmesteren og ett eksemplar til Direktoratet for arbeidstilsynet, jf. for øvrig de nærmere bestemmelser i § 53 tegnsymboler brukt på berggrunnsgeologiske kart Name Type English Description; Konglomerat <undefined> Sedimentær breksj

Så går vi til Vettakollen skjerp. Det er ingen rett fra / direkte sti fra Gaustad gruve til Vettakollen skjerp - men rimelig grei bushing rett nordover, over en bekkekløft og opp en bratt li. Gruva ser du lett. Det er et rustent, delvis ødelagt nettinggjerde rundt gruva Kongsberg Sølvverk består av cirka 300 gruvesjakter som fortsett er intakt. Med 1500-2000 skjerp og totalt cirka 1000 kilometer med gruvegangar alle vegar, er det masse historie som ligg under bakken. Kongens gruve er den aller største gruva, som er 1000 meter djup I området er det mange små skjerp hvor det særlig er funnet sinkblende, men også blyglans, kobberkis og bornitt. Opptatt av Jens Olsen i perioden 1690-97 (under navnet Myre gruve). Skjerpet ble opptatt av Eidsfos Værk i perioden 1697-1795 og var i perioder en viktig gruve for verket Elkem sikret seg i 1969 driftsrettighetene etter at gruver og skjerp hadde ligget i det fri fra 1921-1968. - Til tross for frisk satsing med bygging av vaskeri, taubaner og kraftverk klarte ikke selskapet etterkrigsdepresjonen. - I 10 år fra 1910 satt gruvedriften igjen sitt preg på Meråkersamfunnet Seinare var gruva i Høgåsen den einaste i drift. Ho vart til gjengjeld ei svært viktig gruve og var i drift til september 1900. Ein heil del andre skjerp vart drivne i kortare periodar. Mange av skjerpa låg langt frå Storavatnet, som var den beste utførslevegen. Det.

Geschworner gruver 1800. kunst til, ikke uttrykkelig nevnt 1726. kjerrat, vannframføring til 1760. kunst, vannframføring til 1760. beskrivelse av 1777. kjerrat, beskrivelse av 1798. Fraulein Christiane gruve, skjerp ved, stakkverk m. bygges nytt 1782. Fraulein Christiane gruve, s.ndre skjerp, slep fra kjerraten m. bygges 178 Knipane gruver er fleire gruver som ligg temmeleg samla ved Knipane på heia om lag to kilometer sør-aust for Håvarstad nord i Iveland. Skrevet av Geir Daasvatn I gruveområdet er det fleire skjerp. Det er Granatgruva, Gruvene ved myra, Gruva på toppen, Thortveitittgruva, Storsynken og Kongsberggruva. Dei to største er Storsynken og Kongsberggruva. Nokre av gruvene [ Bergverksdriften har etterlatt mange kulturminner av vidt forskjellig type: Gruver og skjerp, kulturlandskap med dammer, vannrenner og tufter av bygninger og maskinanlegg, rester av smelteovner, heistårn og andre tekniske installasjoner over og under jord, brakker, verksteder, kontorer og direktørboliger, små og store samfunn med bygningsmiljøer som spenner fra arbeiderboliger til kirker HISTORIA OM BLEKA GRUVER Gullforekomsten ved Bleka gullgruve vart funne i slutten av 1870-åra. Her var det drift frå 1882-1901 av det franske gruveselskapet Compagnie Francaise des Mines de Bamle, og i perioden 1933-1940 av AS Bleka gruber

Tekniske begrep innenfor gruvedrift - Museum Nor

Eidsfos Verk fikk jernmalm fra flere gruver, deriblant en rekke gruver og skjerp på Konnerud. Denne malmen ble fraktet fra Konnerud og gjennom Vestskogen frem til Eidsfoss. Veien gikk forbi Rønnehue, over Svarttjerna, ned til Torrud-gårdene ved Eikern og deretter sørover til masovnen. Strekningen var på 6 stive fjerdinger (ca. 13,650 km) I perioden 2000 -2002 var det kjentmannspost ved gruva i søndre Ramndalen, se bilde nr. 31558. Siden da har det vokst til tett kratt langs og i traktorslepet i dalen, og oversikten er nå dårlig. Da er det kjekt med denne sporvekselen som viser veien til gruva og samtidig fungerer som en slags bru over bekken Denne gruva er et bevis på at det ble funnet drivverdig malm i Ramdalskollen. Her var det mest sink og noe kobber. Både sporvekselen på bilde nr. 31557 og steintippen utenfor gruva viser at her var det betydelig produksjon og bruk av vagger til transport. Bunnen i stollen er dekket av vann og sleipe steiner, og stollen fortaper seg i mørke, slik at det ikke er mulig å bedømme hvor langt.

Hadeland Bergverksmuseum - Wikipedi

* Regnes også som Norges største bedrift i førindustriell tid og nådde et omfang av om lag 1000 km gruveganger, 300 sjakter og mellom 1500 og 2000 skjerp. * Var i drift fram til 1958 Men Sydvaranger Gruve valde å tru på lågaste alternativ og brukte det for alt det var verd og vel så det og konkluderte slik: «Direktør ved Sydvaranger Gruve, Per Helge Høgaas, mener rapporten viser at utslippene som Sydvaranger Gruve planlegger, ikke er så farlige som flere vil ha det til.» Og media brakte velvillig vidare Sydvaranger sin versjon av saka

Her finnes det ogs et par mindre skjerp. S rafor, og litt adskilt fra gruvene som er nevnt ovenfor, ligger Skroveseterskjerpene. Den st rste gruva her g r under navnet Finngruva. Et par kilometer s r for Skroveseterskjerpene ligger Tinskjerpene. Under driften p 1800-tallet, ble det drevet i flere gruver samtidig Gruva består av to drifter, kalt Øvre og Nedre Vissestad. Den øvre driften bestod av en synk. Denne var antakelig kun i drift under Bamble Nikkelverk 1859-1884. Ingulv Burvald. Post 119 Innenfor et område på noen få hundre meter ligger flere små og store gruver og skjerp på kvarts og feltspat. Feset I brudd:(Feltspat/kvarts) Her finnes det også et par mindre skjerp. Sørafor, og litt adskilt fra gruvene som er nevnt ovenfor, ligger Skroveseterskjerpene. Den største gruva her går under navnet Finngruva. Et par kilometer sør for Skroveseterskjerpene ligger Tinskjerpene. Under driften på 1800-tallet, ble det drevet i flere gruver samtidig

 • Levere åpen søknad.
 • Behandlingsdager og ferie.
 • Stiv kryssord.
 • Krankenhaus vilsbiburg besuchszeiten.
 • Kino deutsches museum.
 • Luftballongas freiburg.
 • Nintendo ds spieleliste.
 • Gravid uke 30 tvillinger.
 • Tech norge svindel.
 • Ny norsk ord.
 • Nyfødt tørre lepper.
 • Neuburger rundschau lokalsport.
 • Br unser land rezepte rosenkohl.
 • Stadtbibliothek münchen schwabing öffnungszeiten.
 • Mail konto mac.
 • St andreas.
 • Eds 1177.
 • Svipenn pris.
 • Genki oslo meny.
 • Drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen.
 • Uli hoeneß wohnort.
 • Eastern asia.
 • Www maur.
 • Født med seiershette.
 • Forskjell på team og gruppe.
 • Inspera assessment.
 • Stylus tough tg 4.
 • Odell beckham jr twitter.
 • Arena badedrakt dame.
 • Veibredde kommunal vei.
 • Hing krydder.
 • Kim scott mathers.
 • Flensburg punkte verfall.
 • Starkbierfest straubing 2018.
 • Stiv kryssord.
 • Synonym wissen und können.
 • Takshingel tilbud.
 • Veganer kochkurs düsseldorf.
 • Terry crews a thousand miles.
 • Concerts dublin october.