Home

Hvorfor pelsdyroppdrett

Jeg mener pelsdyroppdrett er en forsvarlig næring, også med tanke på dyrehelse. Pelsdyrnæringen er levedyktig og viktig for mange i Norge, faktisk mener jeg den har et stort potensial til å. Pelsdyroppdrett er systematisk formering (oppdrett) og røkt av dyr der pelsproduksjon er det økonomiske siktemålet. Rev og mink holdes i dag som pelsdyr i Norge. Stortinget har vedtatt at norsk pelsdyroppdrett skal avvikles innen februar 2025. Fram mot vedtaket om avvikling i 2019 var det betydelig politisk strid om saken. Mink og rev dominerer også verdens pelsdyroppdrett Forbud mot pelsdyroppdrett i andre land England og Wales. 29 Skottland. 30 Nord-Irland. 31 Bosnia-Herzegovina. 32 Østerrike. 33 Irland. 35 Makedonia. 44 Danmark: Forbud mot reveoppdrett. 34 Nederland innførte forbud mot reveoppdrett i 2008 36 Forbud mot oppdrett av mink fra 2024. 37 Slovenia har forbud mot pelsdyroppdrett fra 2015. 3 Pelsdyroppdrett eller pelsdyrnæring vil si oppdrett av rev (blårev og sølvrev), mink og andre pelsdyrarter med de hensikt å bruke dyrenes pels til klær og andre lignende formål. Pelsdyroppdrett regnes som en primærnæring, og er i Norge gjerne er tilknyttet gårdsdrift og landbrukseiendommer.. Bruk av pelsverk til å fremstille plagg har lange tradisjoner i en rekke land, også i Norg Hvorfor pelsdyroppdrett er uetisk. av Espen Gamlund Førsteamanuensis i filosofi, Universitetet i Bergen. skal legge frem sin Landbruksmelding som staker ut kursen for hvilke planer landets styrende politikere har for norsk pelsdyroppdrett i årene som kommer

Derfor går jeg i pels - Ytring - NR

Ingen koronasmitte i norsk pelsdyroppdrett. Norske myndigheter innfører ikke inngripende tiltak mot minkbransjen. I Danmark avlives mellom 15 og 17 millioner mink som følge av et mutert koronavirus I pelsdyroppdrett holdes rev og mink innesperret i små bur. Dyrevernalliansen jobber for en politisk styrt avvikling av oppdrett av pelsdyr innen 2025 Hva er det med pelsdyroppdrett som provoserer folk så veldig? Men viktigere enn debatten om hvorfor pelsdyrsal er bra, er debatten om hvorfor pelsdyrsal er forferdelig Hvis vi legger ned pelsdyroppdrett her, betyr det bare at noen andre i verden vil levere varene. I Norge har vi et strengt regelverk og myndigheter som sørger for at regelverket blir fulgt Norge fikk forbud mot pelsdyroppdrett i 2019, etter 30 års arbeid fra NOAH. Stadig flere land i Europa har fått en sterk opinion mot pelsdyroppdrett, som også har fått politiske konsekvenser. Flere land er i ferd med å forby pelsdyroppdrett, og nedenfor følger et sammendrag av bestemmelser og uttalelser som taler dyrenes sak fra andre land

leder1 kultur landbruksdepartementet meninger mattilsynet pelsdyroppdrett stortingsmelding jon georg dale. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen Det er da ikke aktivistene som har stemt mot pelsdyroppdrett, , hvilke behov rev og mink har som er arttypisk, hvorfor de blir behandlet slik (for å produsere en lukskus vare). Pelsdyroppdrett kan aldri bli forenlig med god dyrevelferd. Pelsfarmene avslørt. Inspeksjonene av pelsdyrfarmene har skjedd uanmeldt. Vi har dokumentert at skader på dyr, lovbrudd, mistrivsel og vanskjøtsel er utbredt i pelsdyrfarmene. Avsløringene har dokumentert det pelsdyrindustrien desperat forsøker å skjule Pelsdyroppdrett er dyremishandling. Ca 800.000 dyr må hvert år i Norge bøte med livet kun for å bli pels, og dette støtter Norge med 50 millioner kroner årlig i statsstøtte. Flere andre land i verden som Nederland, England, Irland, Danmark, osv. har nå delvis eller helt forbudt pelsdyroppdrett. Hvorfor kan ikke Norge gjøre det samme

Målet var altså å studere ulike forhold rundt pelsdyroppdrett, som en måte å tilnærme seg forholdet mellom mennesker og natur. 2. Feltarbeidet. Gjennom feltarbeidet har jeg gjort det jeg tenkte da jeg skrev prosjektbeskrivelsen; jeg har tilbrakt fire og en halv måned på en pelsdyrfarm som ligger i en innlandsbygd i Sør - Norge Jeg fikk et ønske fra en leser om å blogge om pelsdyroppdrett, og det kan jeg gjerne. Her er litt info om dette... Pelsdyroppdrett eller pelsdyrnæring vil si oppdrett av rev, blårev, sølvrev, mink og andre pelsdyrarter med sikt på bruk av dyrenespels til klær og andre lignende formål. Det har blit Brevdato: 11.05.2016 Forbud mot pelsdyroppdrett - vernet etterGrunnloven og EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 1. INNLEDNING Vi viser til brev 3. mars 2016 fra Landbruks- og matdepartementet og senere kontakt om saken. Fra brevet site.. Det er betimelig å spørre hvorfor. av Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH. kronikken er publisert i Nationen, 04.02.2013. Når pelsdyroppdrett forhandles i regjeringen i disse dager, er det mer enn gjennomsiktig hvem som vil tviholde på dyrene i bur. Både SV og AP har avviklingsvedtak, kun SP ønsker at næringen fortsetter som før

Miljøpartiet De Grønne deltok selvsagt i fakkeltoget mot pelsdyroppdrett som NOAH arrangerte i Bergen og seks andre byer 13. november. Talsperson Sondre Båtstrand holdt appell som du kan lese her. Kjære dyrevenner! Hvert år blir over 700 000 rev og mink drept på norske pelsfarmer etter å ha levd et dypt uverdig liv. Aktive rovdyr som [ Hvorfor er det mer galt å holde pelsdyr enn husdyr? Trange båser, bur og innesperring er ikke riktig for noen dyr. NOAH jobber for alle dyr, og for å fremme forståelse for deres behov. Når et flertall av befolkningen reagerer mer på pelsdyroppdrett, har dette også å gjøre med at dyrene lider for kun pynt og luksus Allerede i oktober 2009 ble det vedtatt at Irland skulle forby pelsdyroppdrett innen 2012. Men skiftende regjeringer har satt en stopper for vedtaket. Men nå ser det ut som at det endelig blir gjennomslag. Det skriver Independent. Omfanget av pelsdyroppdrett er ikke veldig stort i Irland. Tre store minkfarmer står for det meste av pelsoppdrettet

pelsdyroppdrett - Store norske leksiko

 1. - Det er en brutal situasjon. Vi sitter her med nærmere fem millioner kroner i gjeld, og vet ennå ikke hvor mye kompensasjon vi får i erstatning, sier Kathrine Frost Schjerve. I 2003 bestemte hun og mannen Trond Schjerve å investere i en pelsdyrgård på Lensvik. Kathrine selv var egentlig fra.
 2. Her finner du svar på 10 vanlige misforståelser om pels. Her gis også en kort oppsummering av hva Nettverk for dyrs frihet & Dyrebeskyttelsen Norge har avdekket i norske pelsfarmer i perioden 2008-2013
 3. Hvorfor har Arbei-derpartiet i asyl- og innvandringssaker plassert seg til høyre for Pelsdyroppdrett og politikk Pelsdyroppdrett kan sees som et symptom på et grunnleggende problem ved menneskers forhold til pelsdyr og andre produksjonsdyr, mener kronikkforfatteren

Fakta om norsk pelsdyroppdrett Pel

Dyrevernorganisasjonen NOAH har utfordret norske trossamfunn til å klargjøre sitt syn på pelsdyroppdrett. Her kan du lese hva de svarte. Pelsdyroppdrett er en omstridt næringsvei i Norge, og mange andre land. NOAH er en av dyrevernsorganisasjonene som arbeider for å forby oppdrett av pelsdyr. For å oppnå det vender de seg blant annet til kjendiser [ Visse pelsdyroppdrett påstår at de behandler dyrene slik de burde, men likevel så har vi alle sett og hørt om majoriteten som ikke gjør det. Men uansett hvor godt de blir behandlet er de ikke i sine naturlige habitater og de lever ikke livene de er skapt til. Tanken på at vi avler fram dyr bare for så å drepe dem, er jo helt sinnsykt Hva synes du om det? Pelsdyrfarmer og pels på klær. Hva er din holdning til det? Tenker du over hvor pelskragen på jakka di kommer ifra

Kategorisering. Pelsdyroppdrett (pelsdyrnæring) er per definisjon ei primærnæring og bør således neppe ligge under kategorien husdyrhold.Husdyr er per definisjon dyr som mennesket har temmet og holder til nytte eller selskap. Det kan således være både produksjonsdyr og kjæledyr, men siden kategorien ligger under landbruk passer den ikke.Av nevnte årsaker har jeg derfor lagt siden om. TB: Pelsdyroppdrett. Som sikkert ingen vet, er jeg dyrevern-, og miljøvernsansvarlig og styremedlem i AUF. Altså arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Det som interesserer meg mest når det gjelder politikk, er dyrevelferd. AUF er for at pelsdyrnæringen skal forbys Bilder sier mer enn ord Se video

Så hvorfor er det noen politikere i vårt land som fortsatt ønsker å tviholde på en bransje der dyr mishandles, Engasjementet mot pels avtar ikke. Land etter land avvikler pelsdyroppdrett av etiske hensyn - og det er på høy tid at Norge gjør det samme Pelsdyrbøndene mener regjeringen begrunner for dårlig hvorfor den vil legge ned næringen deres. Også internt i regjeringen er det motstand mot å forby pelsdyroppdrett Vel, en kan mene mye om mangt man ikke har prøvd, og om mennesker man ikke har møtt. Jeg kom ved et uhell til å eh.... vet ikke om jeg klarer å skrive det en gang.... eh.. ATM-e. For å si det kort: det gjentas ikke! Men rimming derimot.... Det er jo utenpå

Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com I mitt forrige innlegg viste jeg til en Twitter-melding fra Espen Eckbo, hvor han kommer med en morsom kommentar til saken om grov mishandling av pelsdyr. Jeg fikk plutselig behov for å poengtere at jeg er sterkt imot pelsdyroppdrett. En morsom Twitter-melding fra en av Norges morsomste menn tillater jeg meg likevel -Pelsdyroppdrett er en viktig sak for Venstre og en sak som engasjerer mange. Rev og mink skal leve i naturen, ikke i bur, sier Stortingskandidat Rebekka Borsch. Publisert 20. november 2016 av Buskerud Venstre. Hvorfor skal man gang på gang gi denne næringen flere sjanser,. Bakgrunnen for forbudet mot pelsdyroppdrett er ønsket om god dyrevelferd. Rev og mink er rovdyr med et naturlig behov for å jakte og streife rundt. Dette kan rett og slett ikke oppnås i bur. Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk går alle inn for å avvikle pelsdyroppdrett av hensyn til dyrevelferden

Hvorfor kjenner vi deg igjen? Rådet for dyreetikk og nå nylig Norsk Veterinærforening som konkluderte med at pelsdyroppdrett vanskelig kan forsvares ut fra et dyrevernmessig standpunkt Hva synes du om pelsdyroppdrett? Generell diskusjon. Generell diskusjon Forum for generell diskusjon av temaer som ikke passer inn under andre kategorier. Forum for generell diskusjon av temaer som ikke passer inn under andre kategorier

hei jeg skal skrive en debattartikkel om at pelsdyroppdrett er dyremishandling . å da må jeg ha noen argumenter for dette. vil dere hjelpe meg Hvorfor forby peldyrsnæringen, som har den beste dyrevelferden? For litt over et år siden ble det vedtatt i Stortinget at norsk pelsdyroppdrett skulle fortsette. Et flertall, bestående av Høyre, Frp, Sp og KrF, gikk inn for dette. Dette var et fornuftig vedtak som bygget på brei,.

Hvorfor ble det bestemt å legge ned pelsdyrnæringen? Mink med avbitt øre, på farmen til rekrutteringsansvarlig i Rogaland Pelsdyralslag. Mye av pelsdyroppdrett anleggene er fortsatt i sin opprinnelige form som da de ble først bygget tidlig på 1900-tallet. En pelsfarm som viser stygt skadet minker Meldingen svarer også opp et anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere forbud mot norsk pelsdyroppdrett i arbeidet med oppfølging av pelsdyrutvalget sin rapport. - Regjeringen anbefaler i meldingen at det fremdeles blir anledning til å drive pelsdyroppdrett i Noreg, men det varsles en rekke innstramminger i regelverket for hold av pelsdyr SV vil forby pelsdyroppdrett. En av SVs fremste næringspolitikere, Inge Ryan fra Nord-Trøndelag, vil forby pelsdyroppdrett. Publisert Publisert . 1. april 2002 - Hvorfor lar vi ikke bare alle de unge smitte hverandre, slik at vi får flokkimmunitet Så det er også med ordet pelsdyroppdrett hvorfor man bør sørge for at synonymer som er funnet egner seg egentlig til konteksten der du vil bruke dem. Takk fra oss på OrdetBetyr.com. Vi er stolte og glade for at du bruker OrdetBetyr.com for å finne synonymer og forklaringer for ordets betydning En opinionsundersøkelse utført av CINT for Dyrevernalliansen i fjor høst, viser at motstanden mot pelsdyroppdrett i befolkningen er på hele 68 prosent. Det er mye. Det synes også Tore E. Olsen (Fædrelandsvennen 18.09). Olsen lurer på hvorfor han ikke ble forespurt

Pelsdyroppdrett - Wikipedi

For å skaffe såkalt frie midler er bistandsorganisasjonene avhengige av PR-innsats. Når Dyrebeskyttelsen vil sette dyremishandling på dagsordenen og få et forbud mot pelsdyroppdrett, er PR-tiltak mest effektivt. Alle større interesseorganisasjoner og alle politiske partier er i dag avhengige av godt PR-arbeid. La oss ta et aktuelt eksempel Pelsdyroppdrett for og imot 1 I forarbeidene til dyrevelferdsloven står det at det må legges vekt på om påkjenningen er forårsaket av mennesker, hva som er formålet med å utsette dyr for slik påkjenning og om handlingen er allment akseptert Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes Litt over en uke etter pelsavsløringen om grusomme forhold for dyrene på en av verdens største minkfarmer kommer beskjed vi alle har ventet på; Polen stemmer for å forby pelsdyroppdrett

Arbeiderpartiet er for et lovforbud mot pelsdyroppdrett. Dette har vært vår politikk siden landsmøtet første gang vedtok det i 2011. Vi stemte derfor for §1 i loven som stadfester et forbud mot hold av pelsdyr da saken ble behandlet i Stortinget Det skjønner jeg hvorfor de gjør, men de forsøker å skape en greie om at alle er i mot. De aller fleste i Norge vet godt at pelsdyroppdrett er dyremishandling, og det er derfor flaut og smakløst å bli assosiert med ekte pels, sier Efskind fra Dyrevernalliansen Etter 28 års kamp mot pelsdyroppdrett kan NOAH i år endelig juble for seier! Et stort mål er nådd! Et mål som for NOAH skulle ta 28 års intensivt arbeid, med flere viktige delseire, men også brutte løfter, mye frustrasjon og skuffelser underveis Elisabeth Wiese føler at hun må begrunne hvorfor hun bruker sin arvede pelskåpe. I frykt for å provosere andre, Leder i Høyres kvinnenettverk, Tina Bru, har kjempet mot pelsdyroppdrett internt i Høyre, men mener det er synd dersom folk ikke tør bruke arvede pelsplagg

Det skjønner jeg hvorfor de gjør, men de forsøker å skape en greie om at alle er i mot. Og sånn er det ikke. Våre undersøkelser viser at 50% av Norges befolkning ikke har noe i mot pels, så lenge dyrene blir behandlet ordentlig I 2019 vedtok California, som første stat i USA, et forbud mot all salg av pelsprodukter (med unntak av brukt/vintage pels) PELSDYROPPDRETT: I snart tre år har regjeringen regnet på hva vi pelsdyrbønder som blir tvunget til å avvikle skal få i kompensasjon for at Venstre skulle inn i regjering. Det har jeg tapt mye på, og veien til fremtiden kjennes lenger for hver dag som går Hvorfor pels? Artikkeltags. Meninger; Meninger; Publisert: 01. desember 2010, kl. 07:00 Sist oppdatert: 01. desember 2010, kl. 07:00. Artikkelen er over 9 år gammel DEL. I det siste har det vært mye skriverier og saker rundt dette med pelsdyroppdrett og farmene i media. Dette er jo ikke uten grunn

Hvorfor pelsdyroppdrett er uetisk - NOAH - for dyrs

 1. Det er dessverre mange som lider i vårt velferdssamfunn men som sjelden blir hørt. Det er dyrene våre. Norske myndigheter prioriterer ikke dyrevern. Sittende regjering har i løpet av sine foreløpig 5 år ved makten ikke gjort noe for å bedre forholdene for dyr i Norge. Det er ikke bare pelsdyrene.
 2. Er det noe jeg har troen på, og som jeg alltid vil kjempe for - så er det at også Norge skal få et forbud mot pelsdyroppdrett, som så mange andre land for lengst har fått. Og jeg håper du vil kjempe sammen med meg! Et dyr som lider er hjelpeløst uten mennesker som nettopp deg, som kan gi dyrene stemmen de selv ikke har. Ikke bruk pels
 3. Stikkord: pelsdyroppdrett Pelsdyrveteran i Troms. Skrevet 2. oktober 2014 av arild. Med hjelp fra familien og en fast ansatt på heltid har de ansvar for 450 revetisper og egen fôrlaging. Det gjør at de har nok å henge fingrene i på gården i Troms
 4. Flere land i Europa har allerede et forbud mot pelsdyroppdrett, og enda flere land følger etter, blant annet Tsjekkia, Nederland og Belgia. Trenden i moteverdenen er også å snu ryggen til pels. Hvorfor skal da Norge fortsette å være et molboland som ikke tar disse dyrenes dårlige velferd på alvor
 5. pelsdyroppdrett, som Finansdepartementet spesielt har bedt om kommentarer på: Departementet ber spesielt om synspunkter på spørsmålet om pelsdyr (...) fortsatt bør inngå i grunnlaget for jordbruksfradraget. (høringsnotatet s. 6). Dyrevernalliansen støtter i all hovedsak departementets forslag. Vi vil i det følgende begrunne hvorfor. 1
 6. Over halvparten ønsker ikke lenger pelsdyroppdrett i Norge, viser en ny meningsmåling. 37 prosent sier at næringen burde fortsette. NTB 29. des. 2016 06:02 - Oppdatert 29. des. 2016 09:2

Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultu Inventar og utstyr til pelsdyroppdrett. Hvorfor dette nummeret? Service og gratis samtaler* * Dette telefonnummeret, som bare er tilgjengelig i 3 minutter, er ikke nummeret til selskapet, men nummeret til en tjeneste som vil koble deg til selskapet. Denne tjenesten er produsert av Kompass • Avvikle pelsdyroppdrett. • Forby bruk av ville dyr på sirkus. • Prioritere investeringer i alternativer til dyreforsøk. • Innføre strengere krav til oppdrett av fjærkre. • Arbeide aktivt med å forbedre prosedyrer og arbeidsoperasjoner som berører fiskevelferden for oppdrettsfisk Hvorfor lar vi de få nye sjanser? Handlingene i dokumentaren vekker ikke bare etiske reaksjoner, men de er også ulovlige i Norge. Dyr som på langt nær blir behandlet godt. Stakkars blåreven som blir avlet frem så overvektig at den må leve det korte livet sitt i store smerter

Redningsaksjonen er den største av sitt slag og en kjempeseier i kampen mot pelsdyroppdrett i Polen. De 17 revene vi har reddet skal vise verden at ingen dyr hører hjemme i bur. Oppdretteren vil bli anmeldt til myndighetene av oss og den lokale partnerorganisasjonen vår. Regjeringen i Polen har foreslått å forby pelsdyroppdrett Hvorfor forsvare den? Av Redaksjonen 5. mai 2011, 09:33. Ap er gått inn for å avvikle pelsdyroppdrett. Til stor jubel fra regjeringskollega SV og størsteparten av Norges befolkning. Derimot vil Senterpartiet forsvare pels med nebb og klør. Dette er statssekretær Ola T. Heggem. Hvorfor kjenner vi deg igjen? Schibsted-konto, tidligere SPiD, Ingen koronasmitte i norsk pelsdyroppdrett. Norske myndigheter innfører ikke inngripende tiltak mot minkbransjen. I Danmark avlives mellom 15 og 17 millioner mink som følge av et mutert koronavirus

Pelsdyrnæringen har i alle år holdt mye av sin virksomhet skjult fra offentligheten. Nå letter en erfaren pelsdyroppdretter på sløret, og forteller sannheten om den dyrefiendtlige næringen og deres løgner. Forslaget til Lov om forbud mot hold av pelsdyr har nylig vært ute på høring. Nettverk for dyrs frihet sendte inn vårt eget høringsinnspill, og har også gått gjennom over 300. Hvorfor har Arbei-derpartiet i asyl- og innvandringssaker plassert seg til høyre for pelsdyroppdrett av rev og mink skjedde i en form som strider mot dyrenes opprinnelige og grunnleggende behov. Allikevel konkluderte retten med at pelsdyroppdrett var i tråd med lovverket Pelsdyroppdrett Mener forbudet mot pelsdyroppdrett er i fare Les mer Mener pels-nekt er grunnlovsstridig - tar den amerikanske storbyen for retten Les mer Nå er det bestemt: Regjeringen legger ned pelsdyrnæringen i Norge. Les mer Nok en moteuke blir pelsfri Les mer Nok et luksusmerke sier nei til pel

«Mink - Ystad 2011» av Foto: Jonn Leffmann - Eget verk. Lisensiert under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons. I kjølvannet av at NRKs Brennpunkt viste Pels-dokumentaren på tirsdag har det vært store debatter ang. om denne næringen bør legges ned for godt. I dokumentaren, hvor det hadde blitt filmet med skjult kamera gjennom Du må logge inn for å søke i innlegg Du må logge inn for å søke i innleg

Dyrevelferd del 2: Pels | Grønn & SkjønnGjem pelskåpa - Navn i nyhetene

Debatt: Pelsdyroppdrett - Pelsdyroppdretterne lever av

Flere pelsdyroppdrettere er misbrukt og utnyttet av dyrevernsaktivister , under falsk identitet. I ca to år har denne mannen filmet med skjult kamera på deres private arbeidsplass og i hjemmene deres. Fremprovosert uttalelser og manipulert opptak til en propagandafilm mot norsk pelsdyroppdrett. Med dette kriminaliserer Nrk og Brennpunkt lovlydige pelsdyrbønder, og støtter oppunder mobbing. Alle vet at pelsdyroppdrett er dyreplageri. Er det rettferdig at dyr skal sitte i bur hele sitt korte liv, ute å føle vann eller jord under føttene, slik de ellers ville gjort om de var fri. På slutten av året blir de drept, og mange blir også flådd levende. Hvert år er det noe som heter Åpen far..

Derfor avvikles pelsdyrnæringen - Ytrin

Hvorfor kjenner vi deg igjen? Schibsted-konto, tidligere SPiD, Flertall imot pelsdyroppdrett. En ny landsomfattende spørreundersøkelse, gjennomført av Opinion for Dyrebeskyttelsen Norge, viser at nordmenn er motstandere av pelsdyroppdrett. Illustrasjonsbilde av en sølvrev Rømt mink fra pelsdyroppdrett vanskeliggjør hekkingen i skjærgården mange steder. Drager svever over hustak, og fasader er forsynt med pigger som skal forhindre hekking. Hvorfor er vi så slemme mot måkene? Vi har selv satt dem i en vanskelig situasjon Hvorfor er vi så slemme mot måsene? År etter år skjer det samme. Rømt mink fra pelsdyroppdrett vanskeliggjør hekkingen i skjærgården mange steder. Drager svever over hustak,. Hvorfor? Fordi det er det riktige å gjøre når det begås lovbrudd, særlig av den typen som innebærer lidelse eller overgrep mot andre, og fordi loven ikke skal brukes til å skjule lovbrudd. Jeg forstår at mange valgte å starte med pelsdyroppdrett i en tid da myndighetene aktivt oppfordret bønder til å legge opp til pelsdyrhold

NOAH skriver: Fem ulike trossamfunn har tatt klart avstandSatte seg selv i bur - adressa

Debatt: Pelsdyroppdrett er et demokratisk problem - V

lørdag 12 september, 2020. Menu. Kommentar; Bakgrunn; Magasin; Meninger; Waghorn; Skribente For deg som vil vite hva som skjer på Sørlandet Hvorfor er det akkurat rev og mink som er greit å behandle dårlig? Okay, så ble det ikke så kort innlegg allikevel. Men for å oppsummere: min mening er at uansett om alle regler og retningslinjer følges, så er pelsdyroppdrett uforenlig med god dyrevelferd

Endelig får vi et forbud mot pelsdyroppdrett - adressa

Hvorfor kjenner vi deg igjen? Schibsted-konto, tidligere SPiD, er vårt digitale påloggings- og betalingssystem. Dette er en felles pålogging- og betalingsløsning for flere norske medienettsteder (Adressa, SMP, VG, Finn etc.. Konflikter er i seg selv verken et gode eller et onde. Håndtert på riktig måte kan konflikter være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner

No må politikarane vakne - Møre-Nytt

Hva er dine argument for/mot bruk av ekte pels - Generell

Odd Omland fra Arbeiderpartiet sa i den samme debatten at vi trenger en ansvarlig avslutning på pelsdyrindustrien. Vi i Dyrevernalliansen kunne ikke vært mer enig. Vi vil fortsette å arbeide for en ansvarlig, styrt avvikling av pelsdyroppdrett, til det beste for både dyr og oppdrettere La oss holde oss til sak og ikke følerier. Og la oss gjøre det veldig tydelig: Dette handler ikke om oppdretternes behov, men om dyra sine. Å drive med pelsdyroppdrett er ikke en menneskerett, like lite som det er en rett å være fastlege, som vi kom fram til i våres Hvorfor er det denne type politisk treghet når det gjelder pelsdyrsaken, og også andre saker som har med dyrs rettigheter i Norge, sier hun. Hun mener at skylden ligger hos næringspolitikerne: - Det er en tragedie at dyrevern sorterer under Mat- og landbruksdepartementet, som er et næringsdepartement Hvorfor/hvorfor ikke? Vi ber dere om å holde debatten på et saklig nivå. Et betydelig flertall på Stortinget vedtok torsdag å be regjeringen vurdere forbud mot pelsdyroppdrett Etter at regjeringen la frem at de ville ha slutt på pelsdyrnæringen innen 2025 var det mange som lurte på hvorfor de skulle slutte med pels i landets kommentarfelt, og jeg har forsøkt å ramse opp 9 gode grunner til hvorfor vi ikke skal bruke pels: 1. Pels er ikke nødvendig

NOAHs tiende fakkeltog mot pels – Vi gir oss aldri! – NOAH

Diskusjon:Pelsdyroppdrett - Wikipedi

Pelsdyroppdrett har lav nytteverdi. 95 % av produksjonen fra Norge går til luksusforbruk i Asia. Pelsdyrnæringen utgjør en betydelig kostnad for norske skattebetalere. Næringen støttes årlig med over 40 millioner kroner. I tillegg kommer store kostnader til Mattilsynets hyppige kontroller 200 kjente stemmer har til nå gitt sin støtte til NOAHs kampanje mot pels. Her finner du artister, forfattere, skuespillere, sportsutøvere og mange flere som ønsker en avvikling av pelsdyroppdrett Hvorfor er det mer galt å spise hvalkjøtt enn f. eks. kjøtt fra sau, svin eller storfe? Hvorfor er det galt med pelsdyroppdrett for pelsens og skinnets skyld? Nei, jeg klarer ikke forstå meg på innsigelsene mot slik utnyttelse av de fantastiske mulighetene naturen og dyreriket gir oss

Pelsdyrnæringen - Dyrebeskyttelsen Norg

Heller pelsdyroppdrett i Norge, enn at produksjonen skal foregå i Kina, Samtidig påpekte Fylkesnes det mange av oss tenker, når han undret seg hvorfor det er så viktig for partiene å beskytte en subsidiert næring som kommer rike kinesere til gode. For det er i Kina det foregår Pelsdyroppdrett miljø Fakta om norsk pelsdyroppdrett Pel . k fra 2024. 37 Slovenia har forbud mot pelsdyroppdrett fra 2015. 3 ; k og andre pelsdyrarter med de hensikt å bruke dyrenes pels til klær og andre lignende formål. Pelsdyroppdrett regnes som en primærnæring, og er i Norge gjerne er tilknyttet gårdsdrift og landbrukseiendommer. Hvorfor er Norge nødt til å henge igjen? I England, Østerrike, Kroatia og Sveits, er pelsdyroppdrett helt forbudt. Sverige er reveoppdrett forbudt, og i Danmark er reveoppdrett under avvikling. I Nederland er reveoppdrett forbudt, og de har nå vedtatt å legge ned all pelsproduksjon Så hvorfor ikke cannabis-produksjon? Et produkt som etter all sannsynlighet om få år vil omsettes under statlig kontroll, også til rein nytelse. Akkurat som alkohol

Ingen koronasmitte i norsk pelsdyroppdrett - rbnett

Landbruk og mat; Kjemi, farmasi og plast; Konstruksjon; Energi, miljø; Utdanning, trening og Organisasjoner; IT, Internett, forskning og utvikling; Fritid og turism Ingen koronasmitte i norsk pelsdyroppdrett. Norske myndigheter innfører ikke inngripende tiltak mot minkbransjen. I Danmark avlives mellom 15 og 17 millioner mink som følge av et mutert koronavirus. Norsk minkbransje er svært forskjellig fra den danske,. Men hvorfor fokuseres det så mye på de dyra(som det sjølsagt er viktig at har det bra)når nordmenn indirekte holder mengder av folk i arbeid under menneskelig sett minst like dårlige forhold som det pelsdyra har? F.eks. den fabrikken i Bangladesh der mange døde i en brann, bl.a. fordi fabrikkledelsen hadde stengt rømningsveiene Nyheten om at pelsdyrnæringen i Norge går som aldri før, og at nye, unge bønder strømmer til for å drive pelsdyrfarmer var morgenens nedtur. Kan vi håpe at subsidiene til denne næringen blir vedta Her finner du en kort oppsummering av hva som er galt med pelsdyrnæringen i Norge, samt ti vanlige spørsmål og svar om pelsdyroppdrett og avvikling av pelsfarmene

Pelsdyroppdrett drives i en rekke land verden over. International Fur Federation har laget en oversikt over størrelsen av pelsdyrproduksjonen basert på tall fra 2014-2015. Oversikten viser en årlig verdensproduksjon av minkskinn på ca. 71 millioner skinn Comments on: Pelsdyroppdrett er ikke en menneskerett ja, de kan bruke den plassen med alle dyra til dyrke grønnsaker. By: Laura hvorfor kan det ikke også være en diskusjon om oppdretterne? I all annen diskusjon hvor det finnes ulike hensyn ser man jo på begge deler

09.06.2016 11:59 Høysesong for pass. Nå er det stor pågang hos dyreklinikkene, som er passkontor for kjæledyr. Firmaet som produserer de nye kjæledyrpassene jobber ekstraskift for å dekke etterspørselen Hvorfor fisken er rød i kjøttet.pdf Loadin Ørretens matfat: Et vanlig tegn på kvalitetsørret er at fisken er rød i kjøttet. Blank fisk utvendig har en tendens til å ha en kraftigere rødfarge i kjøttet, enn feks ørrett som har gul eller svart farge Noen fisk er mer rød i kjøttet enn andre, tipper dette er pga hvor mye/lite marflo er del av dietten dens Nok en gang arrangerte en rekke frivillige, engasjerte ungdommer fakkeltog mot pels i Bodø i samarbeid med dyrevernsorganisasjonen NOAH. Også i år holdt FrP-politikeren Kassandra Petsas en apell. - Jeg har alltid vært mot pelsdyroppdrett, og har flere år arrangert fakkeltog mot pels i Bodø - også i år, sier Kassandra. Her er Kassandra Petsas [ Intervju med pelsdyroppdretter Ottar Tveit, som i 2012 ble politianmeldt etter at Mattilsynet fant mink med avspiste bein på gården hans. Tveit forteller i i.. * Det er forbud mot pelsdyroppdrett i flere land - f.eks. i Storbritannia, Irland, Østerrike, Sveits, Nederland og Kroatia. I Sverige er reveoppdrett forbudt, og i Danmark er reveoppdrett under avvikling. * 99 prosent av skinnene fra pelsdyr i landet eksporteres fra Norge-Kina og Russland er de største markedene for kjøp av pels Pelsdyroppdrett har både likheter med og forskjeller fra annen husdyrproduksjon. Nedenfor redegjør vi for noen hovedtrekk, i stor grad basert på en rapport fra Menon Economics. Rapporten er innhentet av Landbruks- og matdepartementet som grunnlag for å vurdere samfunnsøkonomiske konsekvenser og pelsdyroppdretternes tap ved et eventuelt forbud mot pelsdyroppdrett

 • Lydia gieselmann wikipedia.
 • Spencertracy.
 • Når opprettet norge eget fiskeridepartement.
 • Hva er et kredittkort.
 • Illustrator schere.
 • Innere medizin flensburg.
 • Spätabtreibung forum.
 • Joakim kleven stuck.
 • No importa la distancia pelicula.
 • Dekket bukplastikk etter keisersnitt.
 • Telephone history.
 • Ανθοδεσμες για γιορτη.
 • Reisen nach odessa gefährlich.
 • Six hannover.
 • Vigilo kværnerdalen barnehage.
 • Behov for å være alene.
 • How to check if someone stalking you on facebook.
 • Nydalsveien 18a.
 • Lette franske retter.
 • Vann og avløp drammen pris.
 • Temperatur benidorm februar.
 • Da vinci code movie.
 • Pljeskavice na rostilju.
 • Haus mieten raum barsinghausen.
 • Brauclub chemnitz öffnungszeiten.
 • The tummy rub oil.
 • Det europeiske råd.
 • Vampyr kostyme dame.
 • Hvilket metall er det mest av i verden.
 • Romatraktaten land.
 • Yr sofia.
 • Matgrupp jysk.
 • Steinzeitdiät kreuzworträtsel.
 • Letto frontlight prisjakt.
 • Shooter season 3 netflix.
 • 3 divisjon avdeling 2 2017.
 • Verdens dyreste rolex.
 • Visum chile.
 • Vad är gamla filmisar värda.
 • Borger hønefoss.
 • Aratta rheinberg öffnungszeiten.