Home

Hvor mye større er sola enn jorda

Solen 10 ting du ikke visste om solen illvit

Solen er 400 ganger større enn månen, men månen er 400 ganger nærmere jorden. cirka 332.946 ganger så mye som jorden. Faktisk utgjør solen 99,8 prosent av all masse i solsystemet. I solens kjerne foregår en fusjonsprosess hvor hydrogen blir til helium Sola er sentrum i vårt solsystem, og planeter, dvergplaneter og en rekke mindre himmellegemer går i bane rundt den. På samme måte har de aller fleste stjerner i universet planeter i bane rundt seg. Det er veldig mange stjerner i vår galakse som er mindre enn Sola, og færre som er større Solsystemet er det sol-planetsystemet som består av solen, jorden og månen, og andre kjente himmellegemer i det nærmeste verdensrommet.I dette systemet er solen i sentrum med de himmellegemer som den binder til seg gjennom gravitasjon, og har sin opprinnelse i en gravitasjonskollaps av en gigantisk gass- og støvsky for 4,6 milliarder år siden

Det skyldes at sola både ligger rundt 400 ganger lenger borte fra jorda enn månen, og at den har rundt 400 ganger større diameter enn månen. Dermed ser det ut som om sola og månen er like store og kan dekke hverandre. Når månen er for langt borte fra jorda til å dekke hele solskiven, vil sola sees som en svært lyssterk ring rundt månen Solenergi er lys- og varmestråler fra Sola. Sola er en formidabel energikilde. Mengden av solenergi som treffer Jorden i løpet av ett år, er om lag 15 000 ganger større enn hele verdens årlige energiforbruk. Den totale mengde utstrålt energi fra Sola er mer enn to milliarder ganger større enn energimengden som treffer jordoverflaten Sola, Merkur, Venus og Mars bytter plass etterhvert som tiden går. Avstanden mellom jorda og Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun varierer også, men de holder seg alltid i samme rekkefølge fordi de er så langt fra hverandre og fra vår planet. Størrelse på himmelen. Viser hvor store planetene ser ut på nattehimmelen sett fra jorda

Månens diameter er ¼ av jordas diameter. Avstanden fra jorda til månen er 30 jorddiametre eller 9,6 jordomkretser. Sola er 109 ganger større enn jorda. Avstanden fra sola til jorda er 107 soldiametre eller 34 solomkretser Jorden eller jorda, (latin: Tellus eller Terra, symbol:), som er den planeten hvor vi mennesker oppsto og bor på, er den tredje planeten i vårt solsystem regnet fra solen.Det er den femte største planeten i solsystemet og planeten med størst tetthet, hvilket innebærer at dens gravitasjon kun overgås av Jupiter, Saturn og Neptun.Jorden er den største av solsystemets fire steinplaneter. Jorden er den femte største av planetene i vårt solsystem og den tredje planeten regnet fra Solen. Den er en steinplanet. Jorden har tilnærmet form som en kule. Den går rundt Solen i en ellipseformet bane (eksentrisitet 0,0167) med en midlere hastighet på 29,8 kilometer i sekundet og bruker et siderisk år (365,2564 døgn) på et omløp

Sola - Store norske leksiko

Det er som en hvit ball med svart prikk, hvor prikken kommer tilbake hver gang ballen roterer rundt seg selv fra ditt synspunkt. Disse 369 stjernene var altså svært like sola, men de fleste av disse var langt mer aktive enn vår egen sol. De har dermed flere solflekker og er mer magnetisk aktive Jupiters masse er to og en halv ganger massen til alle de andre planetene i solsystemet til sammen. Diameteren er elleve ganger større enn jordens. Volumet tilsvarer om lag 1 321 jordkloder, men massen er bare 318 ganger større. Radiusen er ca. én tiendedel av solens radius og massen er 0,001 ganger massen til solen, slik at tettheten til disse to legemene er tilsvarende Mars er en og en halv gang så langt borte fra Sola som Jorda er, og den er også mye mindre. - Det kommer an på størrelsen, sier Stevenson. - Mars har bare 1/10 av Jordas masse, noe som betyr. Dette er en av verdens største byer, og det bor mer enn 24 millioner mennesker innenfor bygrensa. (Foto: NASA) Forskere krangler om vi mennesker har påvirket jorda nok til at vi fortjener vår egen geologiske tidsalder Lysets hastighet fra sola til jorda. Hei, lurer på dette: Det er 14,9milioner kiliometer fra sola til jorda. Hvor lang tar det fra lyset kommer til Jorda når du vet lyshastigheten er c= 300 000 000 m/s,strekingen, s= c*t

Les mer: Jorda er i sentrum av universet som ikke fins og sola går rundt oss. Jordkulen spinner fort. Hastigheten på Jordas spinn finner man ved å bruke tallene vi er gitt. De sier at Jorda er en kule med radius 6371 kilometer, noe som gir en omkrets på omtrent 40.000 kilometer Spesielt fordi 6 timer er et mye lengre tidrom enn de få minuttene enkelte her mener det tar før Jorda er dypfrosset. Er helt enig med deg! Jeg klarer bare ikke å forstå hvordan noen kan tro at med en gang sola blir borte, blir det over 200 minusgrader. Månen er Jordens eneste naturlige satellitt. Månen har gitt opphav til fellesbenevnelsen «måne». Månen er den femte største månen i solsystemet. Middelavstanden til Jorden er om lag 384 000 kilometer. Månen bruker i gjennomsnitt 27 og en tredels dag på en runde rundt Jorden. Ettersom Jorden og Månen har bunden rotasjon, ser vi samme side av Månen hele tiden

Planeten Mars er laget av stein og metall. Det finnes både fjell og daler på Mars, som er mye større enn de vi har på jorda. Mars ligger lengre vekk fra Sola enn jorda, og er derfor mye kaldere. Temperaturen på Mars er lavere enn det den er på jorden. Den høyeste temperaturen er 27°C, og den laveste er målt på -133°C Et mye vanskeligere spørsmål var: Hvor gammel er jorda? Å finne de eldste bergartene på jorda tar lang tid. Jorda er i endring hele tiden, fjell dannes og slites ned, avsetninger smeltes i dypet. Så den eldste bergarten på jorda som de kunne finne, ville bare gi en minimumsalder Hvorfor koronaen er så mye varmere enn overflaten er et sol-mysterium som forskere har diskutert siden fenomenet ble oppdaget på slutten av 1930-tallet. På en eller annen måte må store mengder energi bli transportert opp gjennom solatmosfæren, som så forplanter seg i den svært tynnspredde koronaen Denne variasjonen er styrt både av kaotiske vind- og nedbørsystemer, og av forutsigbare faktorer som årstider. Klimaet er gjennomsnittsværet over flere tiår. Den globale middeltemperaturen er i all hovedsak styrt av hvor mye energi jorden mottar fra sola og hvor mye energi jorden sender tilbake til verdensrommet i form av varmestråling Månen er mye lengre unna jordens beskyttende kappe enn romstasjonen, og astronautene som reiser dit eller oppholder seg der er mer eksponert for farlig stråling fra for eksempel sola eller kosmisk stråling. En ny kinesisk og tysk studie mener å gi det mest nøyaktige anslaget til nå på hvor mye stråling månefarere blir utsatt for

Solsystemet - Wikipedi

Hvor mange stjerne-bilder er det i vårt solsystem? Alle stjerner ligger langt utenfor vårt solsystem. Hvis vi krympet ned universet til Sola ble like stor som en appelsin, ville Jorda blitt på størrelse med et knappenålshode 15 meter fra Sola. Hvis vi så plasserte Sola og Jorda i Oslo, ville den nærmeste stjerna (utenom Sola) ligge i. Vel de er mye mindre enn sola, og de lyser mye svakere, så det er litt drøyt å påstå at de er soler. Jeg har bare sett en sol, de som påstår at det finnes flere soler må ha litt bedre bevis enn å bare påstå at stjernene er soler. Sola og stjernene er helt forskjellige både i størrelse og mange andre egenskaper

Solen er stjernen i sentrum av solsystemet vårt. Den er nærmest en perfekt sfære og inneholder varm plasma blandet med magnetiske felter. Solen har en diameter på omtrent 1 392 684 km, rundt 109 ganger større enn jorden. Solens masse (330 000 ganger tyngre enn jorda) står for 99,86 prosent av den totale massen i solsystemet Jorda mottar omtrent 1020 W per kvadratmeter ved havoverflaten. Det betyr at jorda mottar 15 000 ganger så mye solenergi hvert år som det vi mennesker bruker. Bare i Norge mottar vi 1500 ganger mer energi enn vi bruker i løpet av ett år. Det er denne kraftige energien som får jorda til å fungere slik den gjør Som energikilde er solen uovertruffen. Hvert år mottar jorda 15 000 ganger mer energi fra solen enn det jordens befolkning bruker. Selv i Norge gir solen 1500 ganger mer energi enn det vi bruker. Avhengig av hvor på jordkloden man befinner seg så gir solen en energimengde fra 700 til over 2 200 kWh/kvm per år Fordi jordas masse er så mye større enn månens, ligger massemiddel punktet mye nærmere jorda enn månen Rundt 97,5 prosent av alt vannet er saltvann. Bare 2,5 prosent er ferskvann. Mesteparten av dette, rundt 68,7 prosent finnes i form av is. Så langt er jorda den eneste planeten hvor vi vet at det finnes flytende vann på overflaten Hadde Jorda gått fortere i banen sin ville den forlatt banen og forsvunnet ut i verdensrommet (omtrent som du slipper snøret), og hadde den gått saktere kunne den blitt sugd inn mot sola. Jordas hastighet i jordbanen er omtrent 1500 km/t. Avstanden inn til sola er i gjennomsnitt (banen er ikke helt sirkelrund) 150 millioner km

Sola - Store norske leksikon. Denne er 1300 ganger større enn sola - VG. 10 fakta Planeter - avstand, lysstyrke og størrelse. Sola - Norsk Romsenter. Melkeveien mye større enn først antatt - NRK QUIZ: Hvor mye vet du om Melkeveien og solsystemet? Hva finner vi opp til 130 lysår fra solen? Solen - Wikipedia. Hva kan bli. Det er ikke slik at vilkårene for jordbruk er dårlige hos oss sammenliknet med andre områder. Ikke minst fordi vi har så mye nedbør, er avlingene større i Norge enn i store landbruksområder i verden Hvor mye nitrogen det er snakk om varierer fra noen få kilo til 7-8 kg N per dekar, Det fører til at døgnvariasjonene ikke blir så store der jorda er dekket sammenlignet med udekket jord. da jorda varmes svært seint opp. Det kan være lurt å vente med utlegging av plantemateriale til jorda er oppvarmet . Jorda - Norsk Romsent Afrika er mye større enn på kartet. Afrika blir altfor lite på Mercators verdenskart. Der ser det ut som Grønland er like stort som Afrika. I virkeligheten er Afrika mange ganger større enn Grønland

Sola er kilden til alt liv på jorda, og en viktig drivkraft for klimaendringer. Den totale solinnstrålingen ved toppen av atmosfæren er ikke bare avhengig av hvor mye energi sola avgir til en hver tid, men også posisjonen og orienteringen av jorda i forhold til sola - Månen er mye mindre og nærmere oss enn Sola - Månen passerer mellom Jorda og Sola - Ser ut som Sola blir dekket av Månen --> Får solformørkelse - Måneformørkelse: - Månen blir stående i Jordas skygge --> Jorda dekker for Sola - Månen vender alltid samme side mot jorden Sol og vulkaner er naturens måte å I 2015 er det mer av denne gassen i lufta enn det har vært på Er laget ved hjelp av en klimamodell som beregner hvor mye hver enkelt faktor. Ute i verdensrommet finnes det noen soler som er mye eldre enn vår egen sol. De kan også ha eldre planeter. Slike planeter kan være enda bedre for liv enn jorda. En ganske stor planet. En planet som er litt større enn jorda kunne vært bedre for livet, mener forskerne. Der er det kanskje enda mer land å leve på. Dessuten vil en større. Jorda er den tredje planeten fra sola. Det er den største av steinplanetene i solsystemet, Så langt er jorda den eneste planeten hvor vi vet at det finnes flytende vann på overflaten. Da begynte kompliserte molekyler som inneholdt mye energi å danne kopier av seg selv

Planeten er 60 prosent større enn jordkloden, men det er i denne sammenheng regnet som Ett år vil dermed være 20 dager lenger enn på jorda. enn hva jorden ligger i forhold til solen Det kommer vel neppe som noen overraskelse at det finnes steder i verden hvor sola varmer mer enn her oppe i Furet Værbitt. Følgende bilde fra 40 års reanalyse fra ECMWF viser f. eks. hvor mye energi sola leverer forskjellige steder på overflaten i gjennomsnitt gjennom året Spørsmålet om jorden er rund eller flat er ingen ny diskusjon. Den har versert i vitenskapelige kretser siden midten av 1800 tallet. I dag har denne diskusjonen blusset opp igjen. Enkelte mener i fullt alvor at jorden er flat. Her er de 10 viktigste grunnene. 1. HAVOVERFLATEN har ingen kurve. Utallige observasjoner demonstrerer at de I denne loven er v stjernens fart (målt i km/s), H er en konstant (som er målt til 22 ± 2 km/s per million lysår), og r er avstanden fra jorda (målt i millioner lysår). Det denne loven viser, er at jo større rødforskyvningen er, desto lenger borte er stjernen Og det er oppvarmingen av jorda som gjør at havet stiger, og kystbyer og øystater står i fare for å havne under vann. Klarer vi kutte klimagassutslippene våre, er det større sjanse for at havet slutter å stige, og menneskene på, for eksempel Tuvalu, får beholde hjemmene sine

Sola - Norsk Romsente

 1. Sol gir energi. Som energikilde er solen uovertruffen. Hvert år mottar jorda 15 000 ganger mer energi fra solen enn det jordens befolkning bruker. Selv i Norge gir solen 1500 ganger mer energi enn det vi bruker. Avhengig av hvor på jordkloden man befinner seg så gir solen en energimengde fra 700 til over 2 200 kWh/kvm per år
 2. Dette dreier seg om et strålingsbudsjett som er visualisert i fig. 2.11 i rapporten, se figuren over. I dette budsjettet er stråling av energi fra en atmosfære med drivhusgasser (IR-aktive gasser som H 2 O, CO 2, CH 4,++) ned mot jordoverflaten selve fundamentet.I modellen påstås det at varmestråling fra atmosfæren ned mot jorden er over dobbelt så sterk som strålingen fra solen som.
 3. 5) Sola er ikke årsak til klimaendringene. Ifølge Samset er dette noe forskerne har jobbet mye med. Sola er viktig for klimaet på jorda og har stått bak store endringer som for eksempel Den lille istiden. - Dette er endringer som bruker lang tid på å virke, men de siste 150 årene har sola vært nesten dønn konstant og effekten på klimaendringene er liten, sier Samset
 4. Jorda er ikke en ball, eller den er mye større enn vi tror, for våre øyne lyver ikke. Vi kan ikke se at jorda har noen kurve. Det finnes heller ikke autentiske bilder fra rommet av en ball-jord for alle bildene er data-animasjoner eller kompositter, og kan ikke brukes som bevis siden de lett kan forfalskes
 5. dre enn Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Snurrer de andre planetene rundt sånn som jorda? Ja, men med veldig forskjellige hastigheter
 6. Hvor tung bilen er har også en innvirkning på hvor mye PM 10 som skapes som følge av veislitasje. Lastebiler sliter mer på asfalten enn personbiler. Elbiler er typisk noe tyngre enn tilsvarende biler med forbrenningsmotor. Små forskjeller i vekt utgjør imidlertid liten forskjell
 7. Australia er verdens sjette største land, målt i areal. Det ser ikke så stort ut på et tradisjonellt kart, men i virkeligheten får landet plass over store deler av Europa. FOTO: Skjermdump thetruesize.com. På et vanlig kart ser Russland veldig mye større ut en kontinentet Afrika. Det er det derimot ikke

Solstråling - Elektromagnetisk stråling fra Sola, hvorav en del er synlig lys. Solkonstanten angir strålingsfluksen fra Sola som treffer den ytre atmosfæren og er ca. 1360 W m-2. En del av solstrålingen spres av luftmolekyler og partikler i atmosfæren og kalles himmellys. Himmellys er en diffus stråling med en annen spektralfordeling enn direkte solstråling Asteroide 2019 OK Streifet jorda: - Hadde utslettet Oslo - Hvis jeg fikk vite at en asteroide var på vei i full marsj rett mot jorda, så tror jeg det ikke er så mye annet vi kan gjøre enn å. Pluto går i bane utenfor Neptun og befinner seg fra 30 til 50 ganger avstanden mellom jorda og sola alt etter hvor i banen Pluto er. Det er veldig langt borte fra sola, Pluto bruker mer enn 248 år på en runde. Dermed er det også svært kaldt på Pluto, kanskje helt ned i minus 230 grader Celsius Jorda og økosystemet blir stadig tilført ny energi fra sola, men. Hvor rask økningen avhenger av hvor mange hunner hver hunn i. Jorda tilføres altså mer energi enn det slipper ut. Klimaet på jorda bestemmes av balansen mellom hvor mye energi jorda mottar og hvor mye som tapes til verdensrommet

solenergi - Store norske leksiko

Video: Planeter - avstand, lysstyrke og størrels

naturfag.no: Størrelsesforhold mellom månen og jorda

I dag er den største og selv om dette er adskillig færre enn de over 70 000 som Dette ville hindre solinnstrålingen nok til å redusere temperaturen på jorda. Hvor stor. Sol. Solen er en vanlig G2-stjerne, en av mer enn hundre milliarder stjerner i vår galakse. diameter: 1 390 000 km. masse: 1.989e30 kg temperatur: 5 800 K (overflate), 15 600 000 K (kjerne) Solen er det største legemet, og inneholder mer enn 99.8% av totalmassen i solsystemet. (Jupiter inneholder det meste av den resterende massen.)Det blir ofte sagt at Solen er en vanlig stjerne

Det er bedre å vanne mye og sjelden, enn litt og ofte. En skikkelig vanning varer opp til en uke i stekende sol om det er mye leire i jord, kortere om det er mye sand i jorda. Hypping. Når potetplantene er ca. 10 cm høye er det på tide å hyppe. Å hyppe er å dra jord opp rundt plantene sånn at den blir stående i en liten haug med jord Denne er 1300 ganger større enn sola. Den skinner en million ganger sterkere enn vår sol og kan så vidt skimtes med det blotte øye fra jorda, sine 12.000 lysår unna til tross legemene vil påvirke hvor punktene er. Her skal vi kun konsentrere oss om jorda og sola. Tre av lagrangepunktene ligger, som man kan se i figuren, på linje med jorda og sola. L1, ligger mellom jorda og sola, men siden sola har så mye større masse enn jorda ligger punktet nærmere jorda. Avstanden fra jorda til L1 er 1,5 millioner km (1 % av. Hvor raskt beveger vi oss i universet? Selv om du sitter stille på en stol, er du i bevegelse. Jorda roterer, og den suser rundt sola. Samtidig er sola i bevegelse, og det er Melkeveien også. Til sammen gjør det et du beveger deg med flere millioner km/t Men de indirekte konsekvensene kan være svært alvorlige, og sannsynligheten for at de treffer jorda er mye større enn man før har trodd, sier han. Publisert 02.02.2011, kl. 22.15 Del på Faceboo

Det er ikke bare på Jorda vi søpler For vi skyter opp satellitter oftere enn vi tar dem ned. Mye oftere. Hvor ille er Mesteparten av de 170 millioner søppelbitene er mindre enn 1 cm store Hvor gammel er månen. Månen er den eneste naturlige satellitten i bane rundt jorden, og den femte største satellitten i solsystemet.Sett i forhold til størrelsen på primærlegemet, er månen den største naturlige satellitten tilhørende en planet i solsystemet med en diameter som tilsvarer en fjerdedel av jordens, men bare 1/81 av massen I dag, mandag, er jordas ressurser for 2019 brukt opp, ifølge en rapport. I år kommer dagen tidligere enn noen gang, og Norge er blant verstingene Til sammenligning er vanlig flyhøyde for et jetfly ca 10 km, og ozonlaget befinner seg 20 til 30 km over bakken. Vi må nesten opp dit hvor satelittene går for å finne nordlyset. En følge av den store høyden er et nordlys er synlig over avstander på flere hundre kilometer

Den samlede mengden vann på jorda har variert gjennom den geologiske historien og gjør det fortsatt. Endringene er imidlertid mye mindre nå enn i planetens ungdom. Vannet på kloden inngår i en syklus der det hele tiden utveksles mellom en rekke ulike reservoarer: elver, sjøer, hav, atmosfæren, isbreer og grunnvann. Vulkaner gir nytt van Hvor mye forurenser flyene? Forskerne vet ikke akkurat hvor mye av klimagass-utslippene våre som kommer fra flyreiser. Hvis vi ser på hele verden, tror forskerne det er cirka to prosent. Mens verdens kjøtt-produksjon står for hele 14,5 prosent av utslippene, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk

Jorden - Wikipedi

De små planetene har diametre mindre enn 13 000 km. Store planeter: Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. De store planetene har diametre større enn 48 000 km. De store planetene blir noen ganger kalt gasskjemper. Etter posisjon relativt til Solen: Indre planeter: Merkur, Venus, Jorden and Mars Denne temperaturutviklingen er et resultat av astronomiske variasjoner som bl.a. medfører at jordbanen forandrer sin ovalitet og jordaksen sin vinkel, noe som betyr mye på våre breddegrader. For ca.10.000 år siden sto jordaksen i maksimum vinkel på 24,5 grad, dvs. at nordkalotten da hellet mer mot sola enn i dag. Vinkelen er nå på 23,5 grad Sola er vår ultimate lyskilde og energikilde. Den er midtpunktet i solsystemet vårt og gir opphav til alt liv på jorda, driver fotosyntesen i planter og er kilden til all mat og fossilt brennstoff. Lyset fra sola er viktig for oss på mange måter, og energiens reise fra den indre kjernen er fascinerende

Jorden - Store norske leksiko

Det er spesielt artig se hvor lavt over norgeskartet romfergen beveger seg. Hvorfor sier vi at er den er i verdensrommet? Svar: Romfergen befinner seg utenfor Jordens atmosf re. DEL 2. La oss krympe alt i Solsystemet; Solen, Jorden, planetene og avstandene, til de er 10 milliarder ganger mindre enn i virkeligheten Grunnen er at tidspunktet for flo og fjære ikke bare er bestemt av når Månen står i sør, men også avhenger av Månens deklinasjon, det vil si høyde på himmelen, og avstand fra Jorda. Dessuten vil Sola også ha betydning selv om dens bidrag bare er omkring tredjeparten av Månens virkning

Sola mer aktiv enn på 8 000 år - Forskning

Her i Stavanger er, om jeg husker riktig, soloppgang den 21. desember ca kl 09:30 og solnedgang ca kl 15:42. Nå en måned senere ser soloppgangen en knapp halvtime (25 minutter) tidligere, mens solnedgangen er nesten en time senere, kl 16:35. Uavhengig av når solen står rett i syd, øker altså daglengden raskere om kvelden enn om morgenen Hvor rund jorda er 9 så mye krummer jorda. Tilsvarende jordkrumningshøyde for Snåsavatnet, som er 42 km langt i luftlinje, og at utvidelsen øker mer og mer. Målingene viser en utvidelse som er ca. 9 % større enn hva man skulle forvente uten denne ekstraeffekten Den er mye mer skitten enn du tror, og resultatet blir mer holdbart om du gjør dette riktig. Skrubb terrassen grundig for å fjerne f.eks. pollen og alger, eller gamle beisrester. Husk også å slipe for et jevnere underlag. Dette er viktig for å få et fint resultat som også er vennlig mot bare føtter

( det er altså forandringer i vinternedbøren og sommertemperaturen som er den største faktoren som avgjør noen små systematiske endringer i jordas bane rundt sola er årsaken til at det ( det samlede resultatet av endringene i jordbanen er at det blir en liten systematisk endring av hvor mye stråling som når frem til jorda,. Vann sirkulerer i små og store kretsløp gjennom plantene, jorda, En framtidsretta landbrukspolitikk krever mye mer enn symptombehandling. Fasiten på hvor mye karbon jorda kan ta opp er ikke endelig, men mer levende jord betyr muligheter. Kyss jorda Verdens klima er i endring, og det er godt dokumentert. Det er mange klimaparametre som avspeiler den globale klimaendringen vi ser i dag: Luft- og havtemperaturen øker, CO 2-nivået i atmosfæren øker, havnivået stiger og snø og is smelter stadig raskere.Jordas klima har alltid variert, og det har alltid vært fysiske årsaker bak disse variasjonene Dette er den mørkeste av syrinene. Blomstene er enkle og busken blir maksimum 3 meter høy. Den trives godt der det er sol, og i likhet med andre syriner er mye fuktighet det eneste den virkelig ikke liker. Du kan godt plante denne sammen med syriner i andre farger eller bruke den som hekk. Også denne kan du nå få kjøpt oppstammet

1. Hvor mye energi sender sola til jorda i løpet av en halvtime? 2. På hvilken måte kan vi ta hensyn til solas posisjon når vi bygger hus? 3. Hvorfor er solfangere svarte? 4. På hvilke måter kan vi produsere strøm fra solenergi? 5. Hvorfor er solcellepaneler mye brukt på hytter? 6. Hva er en fusjonsprosess? Tegn og forklar. Pilea har vannholdige blader og tåler godt å tørke ut. Noen typer vil ha mer sol enn andre, en tommelfingerregel er å se på bladene: Pilea med store blader vil ha mest skygge. Variantene med små blader trives best i sol Solen er som en enorm kjernereaktor (fusjon) som hvert sekund omdanner ca 700 mill. tonn Jeg har hort at vekta av lyset som treffer jorda er 700 gram pr kvadratkilometer. Stemmer dette? Hvor mye hydrogen blir omdannet i de store bla stjernene? Upassende innlegg? Svar. RattusNorvegicus Innlegg: 12420 Utseende: Store grønne blader med avlange hull i. Denne planten kan bli svært stor. Plassering: Romtemperatur, lyst, men helst ikke rett i sola. Planten vil overleve i skyggen, men bladene vil bli mye større og få flere hull i godt lys

vandahls triviablogg - Tore Dahls uviktige blogg: november

Hvor mye veier Solen? illvit

Hvor mye ferskvann er det på jorda Vannressurser - Wikipedi . Vannressurser er vannkilder som er nyttige eller mulig nyttig for mennesker. Bruk av vann omfatter bruk for jordbruket, industrien, husholdningen, rekreasjonen og for miljøet.Bortimot alle disse menneskelige aktivitetene krever ferskvann.. 71 % av jordens overflate er dekket av vann. 97 prosent av jordens vann er saltvann, noe som. Denne flekken er et atmosfærisk fenomen. Den er vanligvis 2-3 ganger så stor som Jorda og er en enorm virvel hvor gass stiger opp i sentrum og brer seg utover. Jupiter stråler ut 2,5 ganger mer varme enn den mottar fra Sola ; Selv om Jupiter er hele ti ganger større enn jorden, kan man tydelig se stormene som store flekker i atmosfæren

Radius 5a oppgavebok blabok by Cappelen Damm - Issuu

Drivhuseffekten er helt avgjørende for livet på jorda. Endringer i skymengde, partikler og vegetasjon endrer hvor mye av strålingen fra solen som reflekteres tilbake til verdensrommet, (69 %) er vesentlig mindre enn det som sendes ut fra bakken (112 %) mot atmosfæren Jorden selv er 4.5 - 4.6 milliarder r gammel, men de eldste steinene vi har funnet er bare 4 milliarder r. Steiner eldre enn 3 milliarder r er sjeldne. De eldste fossilene etter levende organismer er mindre enn 3.9 milliarder r, og vi har ingen dokumentasjon fra den kritiske perioden da livet var i ferd med oppst g er forøvrig bare en verdi for hvor sterk tyngdekraften er hvor du nå enn måtte befinne deg, går du opp på en fjelltopp blir g mindre, og på nord eller sørpolen vil g være større. Jorda er flatklemt ved polene, så du er nærmere jordas sentrum ved polene. g er altså ganske lav ved ekvator, siden du er langt unna jordas sentrum : - Styr unna denne jorda Styr unna billig jord i sekk. Det beste er å kompostere selv. BILLIG HAGEJORD: Du kan få mange sekker jord til en rimelig penge, men det er ikke sikkert du får mye for.

Ozonlaget plages fortsatt

Saturn - Store norske leksiko

Arktis og Antarktis strekkes ut, Grønland blir større enn i virkeligheten, og kartet er vanligvis begrenset av 80 o N til 75 o S. Mye navigasjon har tidligere vært relatert til havet, og en nautisk mil er lik 1 minutt av en breddegrad, et bueminutt, og en breddegrad tilsvarer derfor 60 nautiske mil Jorda har i gjennomsnitt relativ stabil temperatur, med ikke store svingninger ut ifra årstid og klokkeslett. Mars er planeten etter jorda i planetrekkefølgen, og ligger i motsetning til jorda 1.5 AE fra solen (AE= astronomisk enhet, dvs omtrent 150 millioner kilometer. En astronomisk enhet er avstanden mellom jorden og sola. Bruker like mye. I den store sammenhengen er det jo ikke så viktig hvor oksygenet kommer fra når det først er fritt i lufta. Men, nettopp i den store sammenhengen, har ikke oksygenet regnskogen produserer så mye å si andre steder enn i den samme regnskogen. - Du har en netto produksjon av oksygen fra hver enkelt plante, sier Vollsnes Jupiter er den planeten som observert fra Jorda ser størst ut. Men den er langt unna, og sammenliknet med Månen framstår den som en liten, stripete og dekker et område mye større enn et teleskops eller en kikkerts synsfelt. Lysets bølgenatur og øyets oppløsningsevne setter en øvre grense for hvor mye teleskopet kan forstørre På det tidspunktet hadde både satellittene og værballongene opplevd to flere El Ninjo'er enn La Nina'er. Og IPCC4 overestimerte, dessverre, oppvarmingen for de neste to tiårene. (I hvert fall slik det ser ut nå). Etter 2005 har verden opplevd hele 4 La Nina'er, men bare 2 El Ninjo'er. Og i tillegg har sola vært svak

naturfag.no: Måne

Neptun er den fjerde største planeten i diameter og den åttande planeten frå sola. Neptun er meir massiv enn Uranus, men mindre i diameter. Neptun har fått namnet etter den romerske halvguden, den greske Poseidon. Neptun er blå. Neptun kan ikkje sjåast frå jorda fordi at den er for lyssvak Hvis sola var plassert lenger unna enn det den er i dag ville jorda vært en is planet istedenfor en blå planet, og dersom sola var større eller lå nærmere jorda ville det blitt for varmt for oss mennesker å til at vi kunne bo her. Varmen som sola produserer styrer både klima og vær Hvor mye sterkere er de enn sola i thailand f.eks? Det kommer an på solariumet, hvor kraftig lysrøret er, det varierer veldig. Men alt fra 3 til 20+ ganger sterkere UV-stråling enn sola En gjennomgang av hvor mye strøm man bruker er essensielt for alle som vurderer solstrøm i båten, på hytta, En vindmølle vil komme til sin rett på litt lengre turer. Å anskaffe en vindmølle er en større investering enn solcellepaneler trenger å være, For langturseilere er kombinasjonen av sol og vind perfekt Den største trusselen mot liv og helse på Mars er strålingen, i form av energirike partikler fra Sola og resten av verdensrommet. På Jorda beskytter magnetfeltet og atmosfæren oss mot det meste av den kosmiske strålingen, på Mars er magnetfeltet borte og atmosfæren hundre ganger tynnere enn her

Karbonbudsjett: Så mye utslipp har vi igjen før temperaturen stiger mer enn 2 grader. Vi har god kunnskap om hvor mye klimagass som allerede er sluppet ut i atmosfæren. Vi vet også hvor mye som kan slippes ut totalt før temperaturen på kloden vil stige med mer enn 2 grader Det er dette siste som gjør at de nå oppjusterer hvor mye havet vil stige fremover. Her er innholdet i FN-rapporten: Brutal beskjed fra FNs klimapanel: Somrene i nord var varmere fordi Grønland var litt nærmere solen enn nå. Utslippene er mer enn dobbelt så store som de var da klimapanelet slo alarm første gang Det er tvert imot et sted i rommet hvor utrolig mye stoff er klemt sammen på veldig liten plass. Hvis du for eksempel skal lage et sort hull av sola, må du skvise hele stjerna vår sammen til en klump på bare fire kilometer tvers over. Til tross for at klumpen er liten, vil den fortsatt ha like stor tyngdekraft som hele sola

 • Wer wählt welche partei deutschland.
 • Rier uke 28.
 • Önskefoto kontakt.
 • Kjellern pizza kløfta.
 • Kjernetemperatur indrefilet.
 • Taifun sale.
 • Chunky garn pris.
 • Tanzschule halle westfalen.
 • The arkham series.
 • Czasowniki niemieckie.
 • Julens historie.
 • Migrene overgangsalder.
 • Leg thüringen jobs.
 • Fachkraft für möbel küchen und umzugsservice ausbildung.
 • Kjøre lett mc uten førerkort.
 • Ctek batterilader.
 • Amerikansk juletrepynt.
 • Vamos ny.
 • Valentino rossi shop wien.
 • Darkest hour viaplay.
 • Canon eos serien.
 • Lista flypark hotel & apartments.
 • Djengis khan drepte.
 • Mørk sjokolade test.
 • Bil kake.
 • Daglig bønn.
 • Morsomme vin sitater.
 • Morula blastocyst.
 • Eval javascript.
 • Bern sveits fakta.
 • Tipsa dn på stan.
 • Stor flettet kurv med lokk.
 • Bromtymolblått giftig.
 • Carmina burana noter.
 • Citalopram 30 mg und alkohol.
 • Eggenberg neubauwohnungen.
 • Nasjonalregnskapet makro.
 • How many dingoes in australia.
 • Neustadt haiselscher 2017.
 • Det europeiske råd.
 • Kombinatorikk eksempler.